KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA

AktualnościKonkurs Fotograficzny
MOJA DZIELNICA, WCZORAJ I DZIŚ

(21.07.2011)

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider oraz Przewodniczący Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym „Moja Dzielnica, wczoraj i dziś”. Konkurs odbywa się w ramach obchodów 20. rocznicy powstania Dzielnic Miasta Krakowa.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE
Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, jak również pełnoletnich mieszkańców Krakowa.

PRZEDMIOT KONKURSU
Prace konkursowe (fotografie) muszą być związane z daną dzielnicą i powinny przedstawiać charakterystyczne miejsce na terenie dzielnicy.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Uczestnik konkursu może przekazać nie więcej niż dwa zdjęcia konkursowe w postaci plików cyfrowych wraz z opisanymi wydrukami (lub odbitkami cyfrowymi) każdego konkursowego zdjęcia w formacie A4. Plik cyfrowy powinien być w odpowiedniej rozdzielczości umożliwiającej jego późniejszy wydruk w formacie przynajmniej A4 (a najlepiej w formacie A3).
Każde zdjęcie w formie pliku cyfrowego z uwagi na jego wielkość powinno być przekazane do właściwej siedziby Rady Dzielnicy na odpowiednim nośniku cyfrowym lub innym umożliwiającym jego skopiowanie na twardy dysk komputera Organizatora w siedzibie Rady Dzielnicy. Każde zdjęcie przekazywane przez uczestnika powinno być opatrzone: imieniem i nazwiskiem, wiekiem uczestnika, opisem przedmiotu zdjęcia, numerem dzielnicy (której zdjęcie dotyczy) oraz numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail uczestnika. Młodzież szkolna dodatkowo w opisie do zdjęcia umieszcza nazwę szkoły i klasę, do której będzie uczęszczać w roku szkolnym 2011/2012.

TERMINY PRZEKAZYWANIA PRAC PRZEZ UCZESTNIKÓW
Do dnia 21 września 2011 r. uczestnik konkursu przekazuje nie więcej niż dwa zdjęcia konkursowe w ustalonym formacie do siedziby tej Rady Dzielnicy, której zdjęcie dotyczy. Wykaz siedzib Rad Dzielnic dostępny jest na stronie internetowej www.bip.krakow.pl.

TERMINY OCENY ZGŁOSZONYCH PRAC PRZEZ KOMISJE KONKURSOWE
Do dnia 28 września 2011 r. „Konkursowa komisja dzielnicowa I stopnia” spośród przekazanych do Rady Dzielnicy fotografii, dokonuje wyboru maksymalnie trzech prac konkursowych bez wskazywania miejsc.
Do dnia 30 września 2011 r. „Konkursowa komisja dzielnicowa I stopnia” przekazuje wybrane fotografie do Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa.
Do dnia 7 października 2011 r. „Konkursowa komisja II stopnia” wyznaczona przez Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, dokonuje oceny przekazanych przez „Konkursowe komisje dzielnicowe” fotografii konkursowych i wybiera spośród nich trzy prace, wskazując miejsca od pierwszego do trzeciego oraz przydzielając nagrody.

WRĘCZENIE NAGRÓD
Nagrody dla trzech laureatów konkursu zostaną wręczone w czasie uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w październiku 2011 roku. O terminie uroczystej sesji laureaci zostaną poinformowani przez Organizatora konkursu.

WYSTAWA POKONKURSOWA FOTOGRAFII
Zwycięskie trzy prace, jak też pozostałe prace finałowe biorące udział w II etapie konkursu będą stanowić przedmiot wystawy fotograficznej pn. „Moja Dzielnica, wczoraj i dziś” w Urzędzie Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 w październiku 2011 roku.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Informacja o konkursie

Regulamin konkursu fotograficznego "Moja Dzielnica, wczoraj i dziś"

Karta uczestnika konkursu
Info: Rada Dzielnicy XI


 Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2011