KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA

AktualnościPora na aktywność
(15.11.2011)

MOPS KrakówMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt pt. „Pora na aktywność” adresowany do mieszkańców Krakowa, którzy są w wieku aktywności zawodowej, zmagają się z różnymi problemami i chcą zmienić swoje życie na lepsze. Oferowana pomoc dotyczy zarówno sfery zawodowej, jaki i społecznej. Osoby, które zgłoszą się do pracownika socjalnego, mogą liczyć na porady specjalistów, kursy zawodowe oraz różnorodne formy rozwoju umiejętności i kompetencji społecznych i zawodowych, które poprawią relacje z bliskimi i pozytywnie wpłyną na radzenie sobie z otaczającą rzeczywistością.

Zaprszamy!

Dla wielu klientów MOPS problemem jest brak zatrudnienia lub niskie kwalifikacje, które nie dają gwarancji na utrzymanie się na rynku pracy. Dlatego specjalnie dla nich organizowane są kursy zawodowe wraz z uprawnieniami do wykonywania nowego zawodu. Są to zawody, na które jest stałe zapotrzebowanie na rynku pracy. Powodzeniem cieszą się kursy ochrony mienia, kasjera-magazyniera z obsługą kasy fiskalnej i programu do fakturowania, opiekunki do dziecka i opiekunki osób starszych, spawacza, księgowości komputerowej, sekretarsko-asystencki, kurs handlowy. Wielu uczestników projektu korzysta z kursów podnoszących ich dotychczasowe kwalifikacje. Daje to szanse na utrzymanie obecnego zatrudnienia, a nawet na awans zawodowy. Dotyczy to np. prawa jazdy kat. C lub C+D, kwalifikacji wstępnej do przewozu osób, zaawansowanego kursu grafiki komputerowej. Od 2010 r. zrealizowano 285 takich kursów. Reagujemy również na dynamikę rynku pracy i zapotrzebowanie na nowe zawody, dlatego kierujemy klientów na niszowe kursy zawodowe, np. kurs alpinizmu przemysłowego, brukarza, obsługi piły mechanicznej.

W najbliższym czasie organizowane będą kursy:

  • kasjer-fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej i programu do fakturowania

  • brukarz

  • kurs energetyczny SEP

  • obsługa piły mechanicznej

  • alpinizm przemysłowy

  • kurs kelnerski

  • kurs sekretarsko-asystencki

Duża grupa uczestników projektu otrzymuje wsparcie w formie udziału w warsztatach. Program zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb klientów. Są grupy uczestniczące w warsztatach motywacyjnych i antystresowych, warsztatach dla osób (dorosłych i młodzieży) dotkniętych przemocą w rodzinie, dla osób walczących z nałogiem alkoholowym i osób współuzależnionych z ich najbliższego otoczenia, warsztaty dla kobiet w ciąży i dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Wielu klientów MOPS skorzystało dotychczas z cyklu spotkań podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe. To ciekawa propozycja szczególnie dla tych, którzy nie radzą sobie z osiągnięciami współczesnej techniki szybko wkraczającymi w naszą codzienność.

W najbliższym czasie organizowane będą:

  • warsztaty dla kobiet w ciąży,

  • warsztaty kompetencji społecznych,

  • warsztaty motywujące.

Odrębną ofertę kieruje MOPS do osób niepełnosprawnych. Dla nich przewidziane są warsztaty aktywizacji zawodowej podnoszące ich kompetencje społeczne. Zajęcia realizowane będą w formie stacjonarnej i wyjazdowej. Z podobnego szkolenia w zeszłym roku skorzystało 92 osoby. W programie szkolenia są wykłady dot. sytuacji osób niepełnosprawnych (ON) na rynku pracy, praw ON i obowiązków pracodawców w stosunku do ON. Specjaliści prowadzący warsztaty uczą metod autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem, budowania pozytywnych relacji interpersonalnych. Dodatkowo prowadzone są warsztaty motywacyjne, wzmacniające poczucie własnej wartości, pozwalające poznać własne możliwości i ograniczenia.

Wszystkie formy wsparcia oferowane w ramach projektu „Pora na aktywność” są bezpłatne i skorzystało z nich już 3092 osób. Aby rozpocząć udział w projekcie i pracę nad zmianą swojego życia, wystarczy zgłosić się do pracownika socjalnego Filii MOPS w Krakowie właściwej dla miejsca zamieszkania. Wspólnie zostaną opracowane metody pracy i plan działania. Warto powalczyć o lepsze jutro dla siebie i swojej rodziny, to przynosi efekty na lata!

Więc – pora na aktywność!


 

MATERIAŁY DO POBRANIA

Pora na aktywnośćInfo: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie


 Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2011