KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA

Radny Dzielnicy XI - KRZYSZTOF STANEK

Krzysztof Stanek - wykształcenie wyższe techniczne, zarządca nieruchomości

Okręg nr 16

Jestem zwolennikiem lokalnego samorządu bez polityki. Byłem radnym Dzielnicy XI w II, III, VI i VII kadencji. Jestem członkiem Zarządu Dzielnicy XI oraz pracuję w Komisji Kultury oraz Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności.
W obecnej kadencji będę kontynuował moje dotychczasowe działania na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców Dzielnicy XI. Główny nacisk chcę położyć na:
- poprzez rozbudowę monitoringu wizyjnego podłączonego do Straży Miejskiej Miasta Krakowa oraz finansowanie dodatkowych wspólnych patroli Policji i Straży Miejskiej,
- rozwój bazy kulturalno-oświatowej (biblioteki, kluby kultury, Młodzieżowy Dom Kultury, żłobki, przedszkola, szkoły,),
- rewitalizację Parku Kurdwanowskiego,
- rozbudowę placów zabaw dla dzieci i młodzieży,
- remonty chodników i dróg w naszej dzielnicy,
- rozwój sportu, rekreacji i aktywnego wypoczynku.

Udział w komisjach:

 

Kontakt:Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2019