KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej


Małgorzata Łach - przewodnicząca

Anna Łukawiecka - z-ca przewodniczącej

Renata Kijewska

Michał ŚwięćInformacje

Linki
Biuro Ds. Ochrony Zdrowia UMK
Program 'Zdrowy Kraków' 2010-2012
NFZ Oddział Małopolski
PFRON Oddział Małopolski
Ministerstwo Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej
CTN MONAR Kraków
PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Ustawa o Pomocy Społecznej
Ustawa o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi
Ustawa o Przeciwdziałaniu Narkomanii
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2009
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych
Polityka Społeczna Miasta Krakowa
Profilaktyka uzależnień


Archiwalne informacje
Suplement do informacji o pływalni
(04.06.2009)

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem osób korzystających z pływalni w ramach bezpłatnej "godziny dla seniorów" (w każdą niedzielę od godz. 10 do 11) informujemy, że do 45 zwiększono ilość osób, które mogą wejść na basen w tym terminie. Z groty solnej również może skorzystać jednorazowo 45 osób. Dodatkowe godziny (oprócz niedziel), to 4, 11, i 18 lipca oraz 22 i 29 sierpnia!

Info: Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej

Informacja o pracach wakacyjnych
(11.05.2009)
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej Informuje o swoich pracach wakacyjnych >>>


Uchwały dot. zdrowia i polityki społecznej na 2010 rok
Uchwała nr XXXVII/445/2009 z dnia 27 października 2009
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/403/2009 w sprawie listy rankingowej prac remontowych żłobków w ramach zadań powierzonych na 2010 rok.

Uchwała nr XXXVI/440/2009 z dnia 29 września 2009
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/408/2009 z dnia 7 lipca 2009 roku.

Uchwała nr XXXVI/431/2009 z dnia 29 września 2009
w sprawie korekty Uchwały Nr XXXIV/407/2009 z dnia 7 lipca 2009 roku dotyczącej zadań priorytetowych na 2010 rok.

Uchwała nr XXXIV/408/2009 z dnia 7 lipca 2009
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/404/2009 w sprawie realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2010 roku.

Uchwała nr XXXIV/407/2009 z dnia 7 lipca 2009
w sprawie zadań priorytetowych na 2010 rok.

Uchwała nr XXXIII/404/2009 z dnia 16 czerwca 2009
w sprawie realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2010 roku.

Uchwała nr XXXIII/403/2009 z dnia 16 czerwca 2009
w sprawie listy rankingowej prac remontowych żłobków w ramach zadań powierzonych na 2010 rok.
Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2008