KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA

Uchwały Rady Dzielnicy XI - 2011 rok


Uchwała nr XIII/125/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska.

Uchwała nr XIII/124/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Sportu i Rekreacji.

Uchwała nr XIII/123/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku
w sprawie wniosku do Rady Miasta Krakowa.

Uchwała nr XIII/122/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku
w sprawie zadania powierzonego „budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” w 2012 roku.

Uchwała nr XIII/121/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku
w sprawie zadań priorytetowych w 2012 roku.

Uchwała nr XIII/120/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu.

Uchwała nr XII/119/2011 z dnia 14 grudnia 2011 roku
w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr III/45/2011 z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w 2011 r.

Uchwała nr XII/118/2011 z dnia 14 grudnia 2011 roku
w sprawie pozytywnej opinii o współpracy z Dzielnicą XI Podgórze Duchackie i wyrażenia uznania dla osób zasłużonych dla rozwoju samorządności lokalnej.

Uchwała nr XI/117/2011 z dnia 21 listopada 2011 roku
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności.

Uchwała nr XI/116/2011 z dnia 21 listopada 2011 roku
w sprawie opinii dot. ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Czarnogórskiej 1 w Krakowie.

Uchwała nr XI/115/2011 z dnia 21 listopada 2011 roku
w sprawie uszczegółowienia listy rankingowej zadań powierzonych na 2012 rok w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą przyjętej Uchwałą Nr X/103/2011 z dnia 17 października 2011 roku.

Uchwała nr XI/114/2011 z dnia 21 listopada 2011 roku
w sprawie realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2011 roku.

Uchwała nr XI/113/2011 z dnia 21 listopada 2011 roku
w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2011 rok.

Uchwała nr XI/112/2011 z dnia 21 listopada 2011 roku
w sprawie listy rankingowej prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w 2012 roku.

Uchwała nr XI/111/2011 z dnia 21 listopada 2011 roku
w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na 2012 rok.

Uchwała nr XI/110/2011 z dnia 21 listopada 2011 roku
w sprawie opinii dot. ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na części działki położonej przy ul. Heila w Krakowie.

Uchwała nr XI/109/2011 z dnia 21 listopada 2011 roku
w sprawie realizacji lokalnego wydarzenia kulturalnego w 2012 roku.

Uchwała nr XI/108/2011 z dnia 21 listopada 2011 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/99/2011 z dnia 17 października 2011 roku w sprawie realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2012 roku.

Uchwała nr XI/107/2011 z dnia 21 listopada 2011 roku
w sprawie zadań priorytetowych na 2011 rok.

Uchwała nr X/106/2011 z dnia 17 października 2011 roku
w sprawie zadań priorytetowych na 2011 rok.

Uchwała nr X/105/2011 z dnia 17 października 2011 roku
w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2011 rok.

Uchwała nr X/104/2011 z dnia 17 października 2011 roku
w sprawie opinii dot. ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Czarnogórskiej 5 w Krakowie.

Uchwała nr X/103/2011 z dnia 17 października 2011 roku
w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych na 2012 rok w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą.

Uchwała nr X/102/2011 z dnia 17 października 2011 roku
w sprawie realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2011 roku.

Uchwała nr X/101/2011 z dnia 17 października 2011 roku
w sprawie zadań priorytetowych na 2011 rok.

Uchwała nr X/100/2011 z dnia 17 października 2011 roku
w sprawie listy rankingowej prac remontowych żłobków w ramach zadań powierzonych na 2012 rok.

Uchwała nr X/99/2011 z dnia 17 października 2011 roku
w sprawie realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2012 roku.

Uchwała nr X/98/2011 z dnia 17 października 2011 roku
w sprawie opinii dot. inwestycji przy ul. Malborskiej.

Uchwała nr X/97/2011 z dnia 17 października 2011 roku
w sprawie opinii dot. inwestycji przy ul. Wielickiej w Krakowie.

Uchwała nr X/96/2011 z dnia 17 października 2011 roku
w sprawie opinii dot. inwestycji przy ul. Wielickiej w Krakowie.

Uchwała nr X/95/2011 z dnia 17 października 2011 roku
w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na 2012 rok.

Uchwała nr X/94/2011 z dnia 17 października 2011 roku
w sprawie zadań priorytetowych w 2011 roku.

Uchwała nr X/93/2011 z dnia 17 października 2011 roku
w sprawie zmiany w planie finansowym na 2011r.

Uchwała nr X/92/2011 z dnia 17 października 2011 roku
w sprawie budowy hali sportowej KS „Orzeł” Piaski Wielkie.

Uchwała nr X/91/2011 z dnia 17 października 2011 roku
w sprawie budowy hali sportowej KS „Orzeł” Piaski Wielkie.

Uchwała nr IX/90/2011 z dnia 19 września 2011 roku
w sprawie zadań priorytetowych na 2011 rok.

Uchwała nr IX/89/2011 z dnia 19 września 2011 roku
w sprawie przystąpienia do otwartego konkursu ofert w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku.

Uchwała nr IX/88/2011 z dnia 19 września 2011 roku
w sprawie projektu planu finansowego na 2012 rok.

Uchwała nr IX/87/2011 z dnia 19 września 2011 roku
w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2011 rok.

Uchwała nr IX/86/2011 z dnia 19 września 2011 roku
w sprawie zmiany składu Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego Programu „Bezpieczny Kraków”.

Uchwała nr IX/85/2011 z dnia 19 września 2011 roku
w sprawie zadań powierzonych w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pod nazwą "Bezpieczny Kraków" w 2012 roku.

Uchwała nr VIII/84/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku
w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2011 rok.

Uchwała nr VIII/83/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku
w sprawie zadań priorytetowych w 2011 r.

Uchwała nr VIII/82/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku
w sprawie listy rankingowej zadań w zakresie „budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej” w 2012 roku.

Uchwała nr VIII/81/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Nadzieja w Krakowie.

Uchwała nr VIII/80/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku
w sprawie zadania powierzonego „budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” w 2012 roku.

Uchwała nr VIII/78/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku
w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2011 rok.

Uchwała nr VIII/77/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku
w sprawie zadań priorytetowych w 2011 roku.

Uchwała nr VII/76/2011 z dnia 11 lipca 2011 roku
w sprawie zadań priorytetowych na 2012 rok.

Uchwała nr VII/75/2011 z dnia 11 lipca 2011 roku
w sprawie rocznego planu pracy Komisji Sportu i Rekreacji w roku 2011.

Uchwała nr VII/74/2011 z dnia 11 lipca 2011 roku
w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2011 rok.

Uchwała nr VI/73/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie zadań priorytetowych w 2011 roku.

Uchwała nr VI/72/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie rocznego planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności w 2011 roku.

Uchwała nr VI/71/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie wstępnej listy rankingowej prac remontowych żłobków w ramach zadań powierzonych na 2012 rok.

Uchwała nr VI/70/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie wstępnej listy zadań powierzonych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych na 2012 rok.

Uchwała nr VI/69/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie ustalenia wstępnej listy rankingowej prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w 2012 roku.

Uchwała nr VI/68/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Infrastruktury i Inwestycji w 2011 roku.

Uchwała nr VI/67/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Pierzchówka w Krakowie.

Uchwała nr VI/66/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowa Sławka – Północ”.

Uchwała nr V/65/2011 z dnia 23 maja 2011 roku
w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2011 rok.

Uchwała nr V/64/2011 z dnia 23 maja 2011 roku
w sprawie opinii dot. ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Stefanii Sempołowskiej 6 w Krakowie.

Uchwała nr V/63/2011 z dnia 23 maja 2011 roku
w sprawie zawarcia umowy najmu dachu z przeznaczeniem na stację bazową telefonii komórkowej.

Uchwała nr V/62/2011 z dnia 23 maja 2011 roku
w sprawie zawarcia umowy najmu dachu z przeznaczeniem na instalację anten nadawczych i stacji bazowej.

Uchwała nr V/61/2011 z dnia 23 maja 2011 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Malwowej w Krakowie.

Uchwała nr V/60/2011 z dnia 23 maja 2011 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Malwowej w Krakowie.

Uchwała nr V/59/2011 z dnia 23 maja 2011 roku
w sprawie zadań priorytetowych na 2011 rok.

Uchwała nr V/58/2011 z dnia 23 maja 2011 roku
w sprawie zadań powierzonych „prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w 2011 roku.

Uchwała nr V/57/2011 z dnia 23 maja 2011 roku
w sprawie otwartego konkursu ofert w roku 2011.

Uchwała nr IV/56/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku
w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2011 rok.

Uchwała nr IV/55/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku
w sprawie zadań priorytetowych na 2011 rok.

Uchwała nr IV/54/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku
w sprawie poparcia wniosku Pani (…) o przydział mieszkania komunalnego z puli Gminy Kraków.

Uchwała nr IV/53/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku
w sprawie planu pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na 2011 rok.

Uchwała nr IV/52/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku
w sprawie uszczegółowienia zadania priorytetowego pn. „Badania profilaktyczne”.

Uchwała nr IV/51/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku
w sprawie otwartego konkursu ofert w roku 2011.

Uchwała nr IV/50/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku
w sprawie umowy najmu dachu w Szkole Podstawowej nr 27 przy ulicy Podedworze.

Uchwała nr IV/49/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku
w sprawie zmiany organizacji ruchu w ul. Kijanki.

Uchwała nr IV/48/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku
w sprawie zadania powierzonego „prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w 2011 roku.

Uchwała nr IV/47/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku
w sprawie przesunięcia środków z zadania powierzonego pn. „budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na zadanie pn. „prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia”.

Uchwała nr IV/46/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy w 2010 roku.

Uchwała nr III/45/2011 z dnia 21 marca 2011 roku
w sprawie harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w 2011 r.

Uchwała nr III/44/2011 z dnia 21 marca 2011 roku
w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr III/43/2011 z dnia 21 marca 2011 roku
w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Sportu i Rekreacji.

Uchwała nr III/42/2011 z dnia 21 marca 2011 roku
w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Kultury.

Uchwała nr III/41/2011 z dnia 21 marca 2011 roku
w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

Uchwała nr III/40/2011 z dnia 21 marca 2011 roku
w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Infrastruktury i Inwestycji.

Uchwała nr III/39/2011 z dnia 21 marca 2011 roku
w sprawie planu pracy Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska w 2011 roku.

Uchwała nr III/38/2011 z dnia 21 marca 2011 roku
w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska.

Uchwała nr III/37/2011 z dnia 21 marca 2011 roku
w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

Uchwała nr III/36/2011 z dnia 21 marca 2011 roku
w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Mieszkaniowej.

Uchwała nr III/35/2011 z dnia 21 marca 2011 roku
w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności.

Uchwała nr III/34/2011 z dnia 21 marca 2011 roku
w sprawie opinii dotyczącej wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kategorii BC w sklepie ogólnospożywczym zlokalizowanym przy ul. Stojałowskiego 46 w Krakowie.

Uchwała nr III/33/2011 z dnia 21 marca 2011 roku
w sprawie zadań priorytetowych na 2011 rok.

Uchwała nr III/32/2011 z dnia 21 marca 2011 roku
w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2011 rok.

Uchwała nr III/31/2011 z dnia 21 marca 2011 roku
w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Edukacji na rok 2011.

Uchwała nr III/30/2011 z dnia 21 marca 2011 roku
w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Edukacji.

Uchwała nr III/29/2011 z dnia 21 marca 2011 roku
w sprawie zadań priorytetowych w 2011 roku.

Uchwała nr III/28/2011 z dnia 21 marca 2011 roku
w sprawie wniosku o powołanie Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego Programu „Bezpieczny Kraków”.

Uchwała nr II/27/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska.

Uchwała nr II/26/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku
w sprawie powołania Komisji Rady.

Uchwała nr II/25/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

Uchwała nr II/24/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku
w sprawie powołania Komisji Rady.

Uchwała nr II/23/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Sportu i Rekreacji.

Uchwała nr II/22/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku
w sprawie powołania Komisji Rady.

Uchwała nr II/21/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Mieszkaniowej.

Uchwała nr II/20/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku
w sprawie powołania Komisji Rady.

Uchwała nr II/19/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Inwestycji.

Uchwała nr II/18/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku
w sprawie powołania Komisji Rady.

Uchwała nr II/17/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Kultury.

Uchwała nr II/16/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku
w sprawie powołania Komisji Rady.

Uchwała nr II/15/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Edukacji.

Uchwała nr II/14/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku
w sprawie powołania Komisji Rady.

Uchwała nr II/13/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności.

Uchwała nr II/12/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku
w sprawie powołania Komisji Rady.

Uchwała nr II/11/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr II/10/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku
w sprawie powołania Komisji Rady.

Uchwała nr II/9/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku
w sprawie delegowania członków Rady Dzielnicy XI.

Uchwała nr II/8/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu.

Uchwała nr II/7/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku
w sprawie planu finansowego na 2011 rok.

Uchwała nr I/6/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku
w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.

Uchwała nr I/5/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku
w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.

Uchwała nr I/4/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku
w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.

Uchwała nr I/3/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.

Uchwała nr I/2/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.

Uchwała nr I/1/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2011