KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA

Uchwały Rady Dzielnicy XI - 2012 rok


Uchwała nr XXVI/209/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku
w sprawie opinii dot. zbycia działki przy ul. Łużyckiej.

Uchwała nr XXVI/208/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Klonowica i ul. Heila.

Uchwała nr XXVI/207/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu.

Uchwała nr XXV/206/2012 z dnia 19 listopada 2012 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Strumiennej, ul. Tarnobrzeskiej, ul. Pierzchówka i ul. Połomskiego.

Uchwała nr XXV/205/2012 z dnia 19 listopada 2012 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Okopowej/Żaka.

Uchwała nr XXV/204/2012 z dnia 19 listopada 2012 roku
w sprawie realizacji lokalnego wydarzenia kulturalnego w 2013 roku.

Uchwała nr XXV/203/2012 z dnia 19 listopada 2012 roku
w sprawie opinii dot. ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości położonej przy ul. Czarnogórskiej w Krakowie.

Uchwała nr XXIV/202/2012 z dnia 15 października 2012 roku
w sprawie opinii dot. zbycia działki przy ul. Cechowej.

Uchwała nr XXIV/201/2012 z dnia 15 października 2012 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Malborskiej.

Uchwała nr XXIV/200/2012 z dnia 15 października 2012 roku
w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na 2013 rok.

Uchwała nr XXIV/199/2012 z dnia 15 października 2012 roku
w sprawie listy rankingowej prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w 2013 roku.

Uchwała nr XXIV/198/2012 z dnia 15 października 2012 roku
w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych na 2013 rok w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą.

Uchwała nr XXIV/197/2012 z dnia 15 października 2012 roku
w sprawie listy rankingowej prac remontowych żłobków w ramach zadań powierzonych na 2013 rok.

Uchwała nr XXIV/196/2012 z dnia 15 października 2012 roku
w sprawie korekty załącznika do Uchwały Nr XXI/177/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie listy rankingowej zadań w zakresie „budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej” w 2013 roku.

Uchwała nr XXIV/195/2012 z dnia 15 października 2012 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Niebieskiej.

Uchwała nr XXIV/194/2012 z dnia 15 października 2012 roku
w sprawie zadań priorytetowych na 2012 rok.

Uchwała nr XXIII/193/2012 z dnia 26 września 2012 roku
w sprawie zmiany w planie finansowym na 2012 rok.

Uchwała nr XXIII/192/2012 z dnia 26 września 2012 roku
w sprawie otwartego konkursu ofert w 2013 roku.

Uchwała nr XXIII/191/2012 z dnia 26 września 2012 roku
w sprawie korekty uchwały Nr XX/171/2012 z dnia 9 lipca 2012 roku w sprawie zadań priorytetowych na 2013 rok.

Uchwała nr XXII/190/2012 z dnia 17 września 2012 roku
w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2012 rok.

Uchwała nr XXII/189/2012 z dnia 17 września 2012 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Pszennej.

Uchwała nr XXII/188/2012 z dnia 17 września 2012 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Mochnackiego.

Uchwała nr XXII/187/2012 z dnia 17 września 2012 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Czarnogórskiej i ul. Serbskiej.

Uchwała nr XXII/186/2012 z dnia 17 września 2012 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Tuchowskiej.

Uchwała nr XXII/185/2012 z dnia 17 września 2012 roku
w sprawie realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2012 roku.

Uchwała nr XXII/184/2012 z dnia 17 września 2012 roku
w sprawie zmiany w planie finansowym na 2012 rok.

Uchwała nr XXII/183/2012 z dnia 17 września 2012 roku
w sprawie projektu planu finansowego na 2013 rok.

Uchwała nr XXII/182/2012 z dnia 17 września 2012 roku
w sprawie opinii dot. projektu budowlanego układu drogowego wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Halszki i Stojałowskiego.

Uchwała nr XXII/181/2012 z dnia 17 września 2012 roku
w sprawie zadań powierzonych w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pod nazwą "Bezpieczny Kraków" w 2013 roku.

Uchwała nr XXI/180/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku
W sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2012 rok.

Uchwała nr XXI/179/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Kultury.

Uchwała nr XXI/178/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku
w sprawie realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2012 roku.

Uchwała nr XXI/177/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku
w sprawie listy rankingowej zadań w zakresie „budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej” w 2013 roku.

Uchwała nr XXI/176/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku
w sprawie utworzenia Parku Duchackiego.

Uchwała nr XXI/175/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku
w sprawie budowy hali sportowej KS „Orzeł” Piaski Wielkie.

Uchwała nr XXI/174/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku
w sprawie zadania powierzonego „budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” w 2013 roku.

Uchwała nr XXI/173/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku
w sprawie zadań priorytetowych w 2012 roku.

Uchwała nr XX/172/2012 z dnia 9 lipca 2012 roku
w sprawie przystąpienia do otwartego konkursu ofert w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku.

Uchwała nr XX/171/2012 z dnia 9 lipca 2012 roku
w sprawie zadań priorytetowych na 2013 rok.

Uchwała nr XX/170/2012 z dnia 9 lipca 2012 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Gromady Grudziąż.

Uchwała nr XX/169/2012 z dnia 9 lipca 2012 roku
w sprawie ustalenia wstępnej listy rankingowej prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w 2013 roku.

Uchwała nr XX/168/2012 z dnia 9 lipca 2012 roku
w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2012 rok.

Uchwała nr XX/167/2012 z dnia 9 lipca 2012 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/164/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2012 rok.

Uchwała nr XIX/166/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku
w sprawie wstępnej listy zadań powierzonych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych na 2013 rok.

Uchwała nr XIX/165/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku
w sprawie wstępnej listy rankingowej prac remontowych żłobków w ramach zadań powierzonych na 2013 rok.

Uchwała nr XIX/164/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku
w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2012 rok.

Uchwała nr XIX/163/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku
w sprawie utrzymania funkcjonowania stołówek szkolnych w Gimnazjum 27 i Gimnazjum 28 na dotychczasowych zasadach.

Uchwała nr XIX/162/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku
w sprawie wstępnej listy rankingowej zadania powierzonego „budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” w 2013 roku.

Uchwała nr XIX/161/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku
w sprawie zadania powierzonego „budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” w 2012 roku.

Uchwała nr XIX/160/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku
w sprawie zadań priorytetowych w 2012 roku.

Uchwała nr XVIII/159/2012 z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2012 rok.

Uchwała nr XVIII/158/2012 z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Podedworze w Krakowie.

Uchwała nr XVIII/157/2012 z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie listy rankingowej zadań w zakresie „budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej” w 2012 roku.

Uchwała nr XVIII/156/2012 z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie zmiany w planie finansowym na 2012 rok.

Uchwała nr XVII/155/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2012 – 2013.

Uchwała nr XVII/154/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku
w sprawie realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2012 roku.

Uchwała nr XVII/153/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku
w sprawie wniosku do Rady Miasta Krakowa i Prezydenta Miasta Krakowa.

Uchwała nr XVII/152/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku
w sprawie rocznego planu pracy Komisji Sportu i Rekreacji na 2012 rok.

Uchwała nr XVII/151/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku
w sprawie planu pracy Komisji Kultury na 2012 r.

Uchwała nr XVII/150/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku
w sprawie objęcia patronatem Koncertu Charytatywnego.

Uchwała nr XVII/149/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy w 2011 roku.

Uchwała nr XVI/148/2012 z dnia 26 marca 2012 roku
w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2012 rok.

Uchwała nr XVI/147/2012 z dnia 26 marca 2012 roku
w sprawie planu pracy Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska w 2012 roku.

Uchwała nr XVI/146/2012 z dnia 26 marca 2012 roku
w sprawie opinii dot. zbycia działki przy ul. Marcowej.

Uchwała nr XVI/145/2012 z dnia 26 marca 2012 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Tuchowskiej.

Uchwała nr XVI/144/2012 z dnia 26 marca 2012 roku
w sprawie planu pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na 2012 rok.

Uchwała nr XVI/143/2012 z dnia 26 marca 2012 roku
w sprawie realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2012 roku.

Uchwała nr XVI/142/2012 z dnia 26 marca 2012 roku
w sprawie listy rankingowej zadań w zakresie „budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej” w 2012 roku.

Uchwała nr XVI/141/2012 z dnia 26 marca 2012 roku
w sprawie przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem.

Uchwała nr XVI/140/2012 z dnia 26 marca 2012 roku
w sprawie zadań priorytetowych w 2012 roku.

Uchwała nr XVI/139/2012 z dnia 26 marca 2012 roku
w sprawie zmiany w planie finansowym na 2012 rok.

Uchwała nr XV/138/2012 z dnia 13 lutego 2012 roku
w sprawie opinii dot. inwestycji przy ul. Kordiana.

Uchwała nr XV/137/2012 z dnia 13 lutego 2012 roku
w sprawie opinii dot. inwestycji przy ul. Kordiana.

Uchwała nr XV/136/2012 z dnia 13 lutego 2012 roku
w sprawie zadania powierzonego „budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” w 2012 roku.

Uchwała nr XV/135/2012 z dnia 13 lutego 2012 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2012 – 2013.

Uchwała nr XV/134/2012 z dnia 13 lutego 2012 roku
w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XIV/128/2012 z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w 2012 r.

Uchwała nr XV/133/2012 z dnia 13 lutego 2012 roku
w sprawie przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem.

Uchwała nr XV/132/2012 z dnia 13 lutego 2012 roku
w sprawie zadań priorytetowych w 2012 roku.

Uchwała nr XIV/131/2012 z dnia 19 stycznia 2012 roku
w sprawie opinii dot. inwestycji przy ul. Beskidzkiej.

Uchwała nr XIV/130/2012 z dnia 19 stycznia 2012 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa.

Uchwała nr XIV/129/2012 z dnia 19 stycznia 2012 roku
w sprawie zadań powierzonych „prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w 2012 roku.

Uchwała nr XIV/128/2012 z dnia 19 stycznia 2012 roku
w sprawie harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w 2012 roku.

Uchwała nr XIV/127/2012 z dnia 19 stycznia 2012 roku
w sprawie zmiany w planie finansowym na 2012 rok.

Uchwała nr XIV/126/2012 z dnia 19 stycznia 2012 roku
w sprawie planu finansowego na 2012 rok.Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2012