KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA

Uchwały Rady Dzielnicy XI - 2013 rok


Uchwała nr XLI/324/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku
w sprawie korekty listy rankingowej prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2014 rok.

Uchwała nr XLI/323/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Białoruskiej w Krakowie.

Uchwała nr XLI/322/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku
w sprawie opinii dot. rozbudowy ul. Czajnej.

Uchwała nr XLI/321/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Malborskiej w Krakowie.

Uchwała nr XLI/320/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku
w sprawie opinii dot. zbycia działek przy ul. Kotsisa.

Uchwała nr XLI/319/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu.

Uchwała nr XL/318/2013 z dnia 18 listopada 2013 roku
w sprawie zmiany składu Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego Programu „Bezpieczny Kraków”.

Uchwała nr XL/317/2013 z dnia 18 listopada 2013 roku
w sprawie ograniczenia handlu detalicznego.

Uchwała nr XL/316/2013 z dnia 18 listopada 2013 roku
w sprawie zadania powierzonego „lokalne wydarzenia kulturalne” na rok 2014.

Uchwała nr XXXIX/315/2013 z dnia 30 października 2013 roku
w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2013 rok.

Uchwała nr XXXIX/314/2013 z dnia 30 października 2013 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2013 – 2016.

Uchwała nr XXXIX/313/2013 z dnia 30 października 2013 roku
w sprawie wniosku dot. projektu nowych Statutów Dzielnic Miasta Krakowa.

Uchwała nr XXXIX/312/2013 z dnia 30 października 2013 roku
w sprawie opinii dot. projektu nowych Statutów Dzielnic Miasta Krakowa.

Uchwała nr XXXVIII/311/2013 z dnia 14 października 2013 roku
w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2013 rok.

Uchwała nr XXXVIII/310/2013 z dnia 14 października 2013 roku
w sprawie listy rankingowej prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w 2014 roku.

Uchwała nr XXXVIII/309/2013 z dnia 14 października 2013 roku
w sprawie realizacji prac remontowych żłobków w ramach zadań powierzonych na 2014 rok.

Uchwała nr XXXVIII/308/2013 z dnia 14 października 2013 roku
w sprawie realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2014 roku.

Uchwała nr XXXVIII/307/2013 z dnia 14 października 2013 roku
w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych na 2014 rok w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą.

Uchwała nr XXXVIII/306/2013 z dnia 14 października 2013 roku
w sprawie korekty załącznika do Uchwały Nr XXXV/274/2013 z dnia 8 lipca 2013 roku w sprawie listy rankingowej zadań w zakresie „budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej” w 2014 roku.

Uchwała nr XXXVIII/305/2013 z dnia 14 października 2013 roku
w sprawie zadania powierzonego w zakresie „budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej” w 2013 roku.

Uchwała nr XXXVIII/304/2013 z dnia 14 października 2013 roku
w sprawie zadania powierzonego w zakresie „prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia” w 2013 roku.

Uchwała nr XXXVIII/303/2013 z dnia 14 października 2013 roku
w sprawie opinii dot. lokalizacji progów zwalniających na ul. Marcowej.

Uchwała nr XXXVIII/302/2013 z dnia 14 października 2013 roku
w sprawie opinii dot. lokalizacji przystanku autobusowego na ul. Malborskiej.

Uchwała nr XXXVIII/301/2013 z dnia 14 października 2013 roku
w sprawie opinii dot. zbycia działek i udziałów w działkach przy ul. Chmielnej.

Uchwała nr XXXVIII/300/2013 z dnia 14 października 2013 roku
w sprawie zadania powierzonego „budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem w 2013 roku.

Uchwała nr XXXVIII/299/2013 z dnia 14 października 2013 roku
w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na 2014 rok.

Uchwała nr XXXVII/298/2013 z dnia 16 września 2013 roku
w sprawie opinii dot. projektu powiększenia obszaru ogródka jordanowskiego przy ul. Heila.

Uchwała nr XXXVII/297/2013 z dnia 16 września 2013 roku
w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2013 rok.

Uchwała nr XXXVII/296/2013 z dnia 16 września 2013 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Skowroniej w Krakowie.

Uchwała nr XXXVII/295/2013 z dnia 16 września 2013 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Skowroniej w Krakowie.

Uchwała nr XXXVII/294/2013 z dnia 16 września 2013 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Skowroniej w Krakowie.

Uchwała nr XXXVII/293/2013 z dnia 16 września 2013 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Skowroniej w Krakowie.

Uchwała nr XXXVII/292/2013 z dnia 16 września 2013 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Skowroniej w Krakowie.

Uchwała nr XXXVII/291/2013 z dnia 16 września 2013 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Storczykowej w Krakowie.

Uchwała nr XXXVII/290/2013 z dnia 16 września 2013 roku
w sprawie umowy najmu dachu w Gimnazjum Nr 28 przy ul. Bujaka 15.

Uchwała nr XXXVII/289/2013 z dnia 16 września 2013 roku
w sprawie projektu planu finansowego na 2014 rok.

Uchwała nr XXXVII/288/2013 z dnia 16 września 2013 roku
w sprawie zadań powierzonych w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pod nazwą „Bezpieczny Kraków” w 2014 roku.

Uchwała nr XXXVII/287/2013 z dnia 16 września 2013 roku
w sprawie korekty Uchwały Nr XXXV/277/2013 z dnia 8 lipca 2013 roku w sprawie przystąpienia do otwartego konkursu ofert w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku.

Uchwała nr XXXVII/286/2013 z dnia 16 września 2013 roku
w sprawie korekty Uchwały Nr XXXV/276/2013 z dnia 8 lipca 2013 roku w sprawie zadań priorytetowych na 2014 rok.

Uchwała nr XXXVI/285/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 roku
w sprawie zadania powierzonego w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą w 2013 roku.

Uchwała nr XXXVI/284/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 roku
w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2013 rok.

Uchwała nr XXXVI/283/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 roku
w sprawie zadania powierzonego w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia w 2013 roku.

Uchwała nr XXXVI/282/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 roku
w sprawie zadania powierzonego w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem w 2014 roku.

Uchwała nr XXXVI/281/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 roku
w sprawie umowy najmu dachu w Szkole Podstawowej Nr 55 przy ul. Dobczyckiej 20.

Uchwała nr XXXVI/280/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 roku
w sprawie opinii dot. sprzedaży działki przy ul. Klonowica w Krakowie.

Uchwała nr XXXVI/279/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 roku
w sprawie zmiany w planie finansowym na 2013 rok.

Uchwała nr XXXV/278/2013 z dnia 8 lipca 2013 roku
w sprawie zmiany w planie finansowym na 2013 rok.

Uchwała nr XXXV/277/2013 z dnia 8 lipca 2013 roku
w sprawie przystąpienia do otwartego konkursu ofert w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku.

Uchwała nr XXXV/276/2013 z dnia 8 lipca 2013 roku
w sprawie zadań priorytetowych na 2014 rok.

Uchwała nr XXXV/275/2013 z dnia 8 lipca 2013 roku
w sprawie ustalenia wstępnej listy rankingowej prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w 2014 roku.

Uchwała nr XXXV/274/2013 z dnia 8 lipca 2013 roku
w sprawie listy rankingowej zadań w zakresie "budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej" w 2014 roku.

Uchwała nr XXXV/273/2013 z dnia 8 lipca 2013 roku
w sprawie opinii dot. inwestycji przy ul. Łężce w Krakowie.

Uchwała nr XXXV/272/2013 z dnia 8 lipca 2013 roku
w sprawie opinii dot. sprzedaży części działki.

Uchwała nr XXXV/271/2013 z dnia 8 lipca 2013 roku
w sprawie opinii dot. sprzedaży części działki.

Uchwała nr XXXV/270/2013 z dnia 8 lipca 2013 roku
w sprawie opinii dot. inwestycji przy ul. białoruskiej w Krakowie.

Uchwała nr XXXV/269/2013 z dnia 8 lipca 2013 roku
w sprawie zamiany działek przy ul. Podgórki.

Uchwała nr XXXV/268/2013 z dnia 8 lipca 2013 roku
w sprawie opinii dot. inwestycji przy ul. Malborskiej w Krakowie.

Uchwała nr XXXV/267/2013 z dnia 8 lipca 2013 roku
w sprawie zadania powierzonego "budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem" w 2013 roku.

Uchwała nr XXXIV/266/2013 z dnia 17 czerwca 2013 roku
w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2013 rok.

Uchwała nr XXXIV/265/2013 z dnia 17 czerwca 2013 roku
w sprawie umów najmu dachu w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 przy ul. Dobczyckiej 20.

Uchwała nr XXXIV/264/2013 z dnia 17 czerwca 2013 roku
w sprawie opinii dot. inwestycji przy ul. Cechowej w Krakowie.

Uchwała nr XXXIV/263/2013 z dnia 17 czerwca 2013 roku
w sprawie opinii dot. inwestycji przy ul. Heltmana i ul. Pańskiej w Krakowie.

Uchwała nr XXXIV/262/2013 z dnia 17 czerwca 2013 roku
w sprawie opinii dot. inwestycji przy ul. Łuczników w Krakowie.

Uchwała nr XXXIV/261/2013 z dnia 17 czerwca 2013 roku
w sprawie opinii dot. inwestycji przy ul. Dauna w Krakowie.

Uchwała nr XXXIV/260/2013 z dnia 17 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności.

Uchwała nr XXXIV/259/2013 z dnia 17 czerwca 2013 roku
w sprawie wniosku do Wydziału Skarbu Miasta.

Uchwała nr XXXIV/258/2013 z dnia 17 czerwca 2013 roku
w sprawie opinii dot. inwestycji miejskich planowanych na terenie Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.

Uchwała nr XXXIII/257/2013 z dnia 20 maja 2013 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Kijanki.

Uchwała nr XXXIII/256/2013 z dnia 20 maja 2013 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Kijanki.

Uchwała nr XXXIII/254/2013 z dnia 20 maja 2013 roku
w sprawie przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem.

Uchwała nr XXXIII/254/2013 z dnia 20 maja 2013 roku
w sprawie zadania powierzonego „budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” w 2013 roku.

Uchwała nr XXXIII/253/2013 z dnia 20 maja 2013 roku
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności.

Uchwała nr XXXIII/252/2013 z dnia 20 maja 2013 roku
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Mieszkaniowej.

Uchwała nr XXXIII/251/2013 z dnia 20 maja 2013 roku
w sprawie wyboru Pani Magdaleny Smoły do składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności.

Uchwała nr XXXIII/250/2013 z dnia 20 maja 2013 roku
w sprawie wyboru Pani Magdaleny Smoły do składu osobowego Komisji Infrastruktury i Inwestycji.

Uchwała nr XXXIII/249/2013 z dnia 20 maja 2013 roku
w sprawie wstąpienia Pani Magdaleny Smoły do składu osobowego Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.

Uchwała nr XXXII/248/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie uznania za pomnik przyrody dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Białoruskiej.

Uchwała nr XXXII/247/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2013 – 2015.

Uchwała nr XXXII/246/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie umowy najmu dachu w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 przy ul. Dobczyckiej 20.

Uchwała nr XXXII/245/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Witosa.

Uchwała nr XXXII/244/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Witosa.

Uchwała nr XXXII/243/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Witosa.

Uchwała nr XXXII/242/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Witosa.

Uchwała nr XXXII/241/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Rodziny Jędów.

Uchwała nr XXXII/240/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie zadań priorytetowych w 2013 roku.

Uchwała nr XXXII/239/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego.

Uchwała nr XXXII/238/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2013 – 2016.

Uchwała nr XXXII/237/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2013 r.

Uchwała nr XXXI/236/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
w sprawie rocznego planu pracy Komisji Sportu i Rekreacji.

Uchwała nr XXXI/235/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
w sprawie planu pracy Komisji Kultury.

Uchwała nr XXXI/234/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
w sprawie opinii dot. zasad dofinansowania i kwalifikacji dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów na wyjazd dla osób niepełnosprawnych z programem usprawniającym i integracją w ramach zapobiegania wykluczeniu społecznemu – dla dorosłych w zakresie zadania realizowanego w ramach środków powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.

Uchwała nr XXXI/233/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy w 2012 roku.

Uchwała nr XXXI/232/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Storczykowej.

Uchwała nr XXX/231/2013 z dnia 27 lutego 2013 roku
w sprawie wniosku do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.

Uchwała nr XXX/230/2013 z dnia 27 lutego 2013 roku
w sprawie opinii dot. propozycji zmiany ordynacji wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa.

Uchwała nr XXIX/229/2013 z dnia 11 lutego 2013 roku
w sprawie planu pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na 2013 rok.

Uchwała nr XXIX/228/2013 z dnia 11 lutego 2013 roku
w sprawie umowy najmu dachu w XXIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Cechowej 57.

Uchwała nr XXIX/227/2013 z dnia 11 lutego 2013 roku
w sprawie umowy najmu dachu w Szkole Podstawowej nr 55 przy ul. Dobczyckiej 20.

Uchwała nr XXIX/226/2013 z dnia 11 lutego 2013 roku
w sprawie opinii dot. zbycia działki.

Uchwała nr XXIX/225/2013 z dnia 11 lutego 2013 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Cechowej.

Uchwała nr XXIX/224/2013 z dnia 11 lutego 2013 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Tuchowskiej.

Uchwała nr XXIX/223/2013 z dnia 11 lutego 2013 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2013 – 2045.

Uchwała nr XXIX/222/2013 z dnia 11 lutego 2013 roku
w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych na 2013 rok w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą.

Uchwała nr XXIX/221/2013 z dnia 11 lutego 2013 roku
w sprawie zadań priorytetowych w 2013 roku.

Uchwała nr XXVIII/220/2013 z dnia 28 stycznia 2013 roku
w sprawie realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2013 roku.

Uchwała nr XXVIII/219/2013 z dnia 28 stycznia 2013 roku
w sprawie planu pracy Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska w 2013 roku.

Uchwała nr XXVIII/218/2013 z dnia 28 stycznia 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Inwestycji.

Uchwała nr XXVIII/217/2013 z dnia 28 stycznia 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr XXVIII/216/2013 z dnia 28 stycznia 2013 roku
w sprawie zmiany realizatora zadań priorytetowych w 2013 roku.

Uchwała nr XXVIII/215/2013 z dnia 28 stycznia 2013 roku
w sprawie zadań priorytetowych w 2013 roku.

Uchwała nr XXVII/214/2013 z dnia 3 stycznia 2013 roku
w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Inwestycji.

Uchwała nr XXVII/213/2013 z dnia 3 stycznia 2013 roku
w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr XXVII/212/2013 z dnia 3 stycznia 2013 roku
w sprawie otwartego konkursu ofert w 2013 roku.

Uchwała nr XXVII/211/2013 z dnia 3 stycznia 2013 roku
w sprawie harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w 2013 roku.

Uchwała nr XXVII/210/2013 z dnia 3 stycznia 2013 roku
w sprawie planu finansowego na 2013 rok.Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2013