KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA

Uchwały Rady Dzielnicy XI - 2014 rok


Uchwała nr LVII/430/2014 z dnia 3 listopada 2014 roku
w sprawie korekty Uchwały Nr LIII/393/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie zadania powierzonego w zakresie „budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem” w 2015 roku.

Uchwała nr LVII/429/2014 z dnia 3 listopada 2014 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Dauna w Krakowie.

Uchwała nr LVII/428/2014 z dnia 3 listopada 2014 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Malborskiej w Krakowie.

Uchwała nr LVII/427/2014 z dnia 3 listopada 2014 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Ossowskiego w Krakowie.

Uchwała nr LVII/426/2014 z dnia 3 listopada 2014 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Trybuny Ludów w Krakowie.

Uchwała nr LVII/425/2014 z dnia 3 listopada 2014 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Trybuny Ludów w Krakowie.

Uchwała nr LVII/424/2014 z dnia 3 listopada 2014 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Włoskiej w Krakowie.

Uchwała nr LVII/423/2014 z dnia 3 listopada 2014 roku
w sprawie opinii dot. koncepcji zagospodarowania Parku Duchackiego.

Uchwała nr LVII/422/2014 z dnia 3 listopada 2014 roku
w sprawie zmian w obwodach szkół.

Uchwała nr LVII/421/2014 z dnia 3 listopada 2014 roku
w sprawie zadań priorytetowych na 2015 rok.

Uchwała nr LVII/420/2014 z dnia 3 listopada 2014 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa.

Uchwała nr LVI/419/2014 z dnia 13 października 2014 roku
w sprawie ustalenia wstępnej listy rankingowej prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w 2015 roku.

Uchwała nr LVI/418/2014 z dnia 13 października 2014 roku
w sprawie korekty Uchwały Nr LI/384/2014 z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie zadań priorytetowych na 2015 rok.

Uchwała nr LVI/417/2014 z dnia 13 października 2014 roku
w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych na 2015 rok w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą.

Uchwała nr LVI/416/2014 z dnia 13 października 2014 roku
w sprawie zadania powierzonego „lokalne wydarzenia kulturalne” na rok 2015.

Uchwała nr LVI/415/2014 z dnia 13 października 2014 roku
w sprawie realizacji prac remontowych żłobków w ramach zadań powierzonych na 2015 rok.

Uchwała nr LVI/414/2014 z dnia 13 października 2014 roku
w sprawie korekty Uchwały Nr LI/385/2014 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie przystąpienia do otwartego konkursu ofert w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku.

Uchwała nr LVI/413/2014 z dnia 13 października 2014 roku
w sprawie realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2015 roku.

Uchwała nr LVI/412/2014 z dnia 13 października 2014 roku
w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na 2015 rok.

Uchwała nr LVI/411/2014 z dnia 13 października 2014 roku
w sprawie opinii dot. ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości położonej przy ul. Estońskiej w Krakowie.

Uchwała nr LVI/410/2014 z dnia 13 października 2014 roku
w sprawie zadania powierzonego w zakresie „prac remontowych dróg chodników i oświetlenia” w 2014 roku.

Uchwała nr LVI/409/2014 z dnia 13 października 2014 roku
w sprawie delegowania członków Rady Dzielnicy XI.

Uchwała nr LV/408/2014 z dnia 26 września 2014 roku
w sprawie wniosku o przyjęcie projektu planu finansowo – rzeczowego wydatków Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na 2015 rok.

Uchwała nr LIV/407/2014 z dnia 15 września 2014 roku
w sprawie opinii dot. ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Edwarda Heila w Krakowie.

Uchwała nr LIV/406/2014 z dnia 15 września 2014 roku
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich w 2015 roku.

Uchwała nr LIV/405/2014 z dnia 15 września 2014 roku
w sprawie uregulowania stanu prawnego gruntów ul. Pierackiego.

Uchwała nr LIV/404/2014 z dnia 15 września 2014 roku
w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2014 rok.

Uchwała nr LIV/403/2014 z dnia 15 września 2014 roku
w sprawie wniosku o dokonanie zmian w planie finansowo – rzeczowym wydatków Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na 2014 rok.

Uchwała nr LIV/402/2014 z dnia 15 września 2014 roku
w sprawie zadania powierzonego w zakresie „prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia” w 2014 roku.

Uchwała nr LIV/401/2014 z dnia 15 września 2014 roku
w sprawie zadań powierzonych w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pod nazwą „Bezpieczny Kraków” w 2015 roku.

Uchwała nr LIV/400/2014 z dnia 15 września 2014 roku
w sprawie delegowania członków Rady Dzielnicy XI.

Uchwała nr LIII/399/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku
w sprawie opinii dotyczącej wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kategorii BC w sklepie spożywczo-przemysłowym „Żabka” przy ul. Wysłouchów 2 w Krakowie.

Uchwała nr LIII/398/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku
w sprawie wniosku do Rady Miasta Krakowa i Prezydenta Miasta Krakowa.

Uchwała nr LIII/397/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku
w sprawie umowy najmu dachu w Zespole Szkół Odzieżowych nr 1 przy ul. Cechowej 57.

Uchwała nr LIII/396/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku
w sprawie opinii dot. zbycia działek przy ul. Kadena–Bandrowskego.

Uchwała nr LIII/395/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Cechowej w Krakowie.

Uchwała nr LIII/394/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Cechowej w Krakowie.

Uchwała nr LIII/393/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku
w sprawie zadania powierzonego w zakresie „budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem” w 2015 roku.

Uchwała nr LIII/392/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku
w sprawie zadań priorytetowych w 2014 roku.

Uchwała nr LIII/391/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku
w sprawie otwartego konkursu ofert w 2014 roku.

Uchwała nr LIII/390/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku
w sprawie wniosku o dokonanie zmian w planie finansowo – rzeczowym wydatków Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na 2014 rok.

Uchwała nr LIII/389/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku
w sprawie delegowania członków Rady Dzielnicy XI.

Uchwała nr LII/388/2014 z dnia 24 lipca 2014 roku
w sprawie korekty Uchwały Nr LI/379/2014 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie ustalenia wstępnej listy rankingowej prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w 2015 roku.

Uchwała nr LII/387/2014 z dnia 24 lipca 2014 roku
w sprawie korekty Uchwały Nr LI/385/2014 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie przystąpienia do otwartego konkursu ofert w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku.

Uchwała nr LII/386/2014 z dnia 24 lipca 2014 roku
w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2014 r.

Uchwała nr LI/385/2014 z dnia 7 lipca 2014 roku
w sprawie przystąpienia do otwartego konkursu ofert w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku.

Uchwała nr LI/384/2014 z dnia 7 lipca 2014 roku
w sprawie zadań priorytetowych na 2015 rok.

Uchwała nr LI/383/2014 z dnia 7 lipca 2014 roku
w sprawie listy rankingowej zadań w zakresie „budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej” w 2015 roku.

Uchwała nr LI/382/2014 z dnia 7 lipca 2014 roku
w sprawie wniosku do Wydziału Skarbu Miasta i Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Uchwała nr LI/381/2014 z dnia 7 lipca 2014 roku
w sprawie wniosku do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S. A.

Uchwała nr LI/380/2014 z dnia 7 lipca 2014 roku
w sprawie delegowania członków Rady Dzielnicy XI.

Uchwała nr LI/379/2014 z dnia 7 lipca 2014 roku
w sprawie ustalenia wstępnej listy rankingowej prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w 2015 roku.

Uchwała nr LI/378/2014 z dnia 7 lipca 2014 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/370/2014 z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2014 rok.

Uchwała nr L/377/2014 z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie opinii dot. projektu budowy ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem.

Uchwała nr L/376/2014 z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Cechowej w Krakowie.

Uchwała nr L/375/2014 z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem.

Uchwała nr L/374/2014 z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2013 – 2016.

Uchwała nr L/373/2014 z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na 2014 rok.

Uchwała nr L/372/2014 z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie zadań priorytetowych w 2014 rok.

Uchwała nr L/371/2014 z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie delegowania członków Rady Dzielnicy XI.

Uchwała nr XLIX/370/2014 z dnia 26 maja 2014 roku
w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2014 rok.

Uchwała nr XLIX/369/2014 z dnia 26 maja 2014 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Estońskiej i ul. Algierskiej w Krakowie.

Uchwała nr XLIX/368/2014 z dnia 26 maja 2014 roku
w sprawie przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem.

Uchwała nr XLIX/367/2014 z dnia 26 maja 2014 roku
w sprawie korekty Uchwały Nr XLVII/350/2014 z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2014 – 2015.

Uchwała nr XLIX/366/2014 z dnia 26 maja 2014 roku
w sprawie objęcia patronatem pikniku rodzinnego.

Uchwała nr XLIX/365/2014 z dnia 26 maja 2014 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Łowienickiej w Krakowie.

Uchwała nr XLIX/364/2014 z dnia 26 maja 2014 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Kordiana w Krakowie.

Uchwała nr XLIX/363/2014 z dnia 26 maja 2014 roku
w sprawie opinii dot. inwestycji miejskich planowanych na terenie Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.

Uchwała nr XLIX/362/2014 z dnia 26 maja 2014 roku
w sprawie delegowania członków Rady Dzielnicy XI.

Uchwała nr XLVIII/361/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku
w sprawie opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Puszkarskiej w Krakowie.

Uchwała nr XLVIII/360/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku
w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2014 rok.

Uchwała nr XLVIII/359/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2013 rok.

Uchwała nr XLVIII/358/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku
w sprawie opinii dot. zbycia działek przy ul. Chmielnej.

Uchwała nr XLVIII/357/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Łowienickiej w Krakowie.

Uchwała nr XLVIII/356/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Bochenka w Krakowie.

Uchwała nr XLVIII/355/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku
w sprawie delegowania członków Rady Dzielnicy XI.

Uchwała nr XLVIII/354/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku
w sprawie objęcia patronatem Festynu „Jesień Kurdwanów”.

Uchwała nr XLVIII/353/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku
w sprawie zadań priorytetowych w 2014 rok.

Uchwała nr XLVII/352/2014 z dnia 24 marca 2014 roku
w sprawie rocznego planu pracy Komisji Sportu i Rekreacji.

Uchwała nr XLVII/351/2014 z dnia 24 marca 2014 roku
w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2014 rok.

Uchwała nr XLVII/350/2014 z dnia 24 marca 2014 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2014 – 2015.

Uchwała nr XLVII/349/2014 z dnia 24 marca 2014 roku
w sprawie przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem.

Uchwała nr XLVI/348/2014 z dnia 17 marca 2014 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego doraźnej Komisji ds. dzielnicowego budżetu obywatelskiego Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.

Uchwała nr XLVI/347/2014 z dnia 17 marca 2014 roku
w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. dzielnicowego budżetu obywatelskiego Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.

Uchwała nr XLV/346/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku
w sprawie opinii dot. zasad dofinansowania i kwalifikacji dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów na wyjazd dla osób niepełnosprawnych z programem usprawniającym i integracją w ramach zapobiegania wykluczeniu społecznemu – dla dorosłych w zakresie zadania realizowanego w ramach środków powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.

Uchwała nr XLV/345/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku
w sprawie planu pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na 2014 rok.

Uchwała nr XLV/344/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku
w sprawie opinii dot. zbycia działek.

Uchwała nr XLV/343/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku
w sprawie umowy najmu dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej 14.

Uchwała nr XLV/342/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku
w sprawie umowy najmu dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej 14.

Uchwała nr XLV/341/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Malborskiej w Krakowie.

Uchwała nr XLV/340/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Wysłouchów w Krakowie.

Uchwała nr XLV/339/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku
w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2014 rok.

Uchwała nr XLV/338/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa.

Uchwała nr XLV/337/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku
w sprawie zadań priorytetowych na 2014 rok.

Uchwała nr XLIV/336/2014 z dnia 10 lutego 2014 roku
w sprawie zadania powierzonego „budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” w 2014 roku.

Uchwała nr XLIV/335/2014 z dnia 10 lutego 2014 roku
w sprawie przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem.

Uchwała nr XLIII/334/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku
w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2014 rok.

Uchwała nr XLIII/333/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku
w sprawie zadań powierzonych w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą na 2014 rok.

Uchwała nr XLIII/332/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku
w sprawie planu pracy Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska w 2014 roku.

Uchwała nr XLIII/331/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku
w sprawie wprowadzenia ruchu jednokierunkowego w ulicy Zmartwychwstania Pańskiego.

Uchwała nr XLIII/330/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Zabawa i ul. Walerego Sławka w Krakowie.

Uchwała nr XLIII/329/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku
w sprawie objęcia patronatem honorowym projektu pn. „Z Podgórza Duchackiego do Krakowa Królewskiego”.

Uchwała nr XLIII/328/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku
w sprawie zadań priorytetowych na 2014 rok.

Uchwała nr XLIII/327/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku
w sprawie przystąpienia Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do programu „budżetu partycypacyjnego”.

Uchwała nr XLII/326/2014 z dnia 2 stycznia 2014 roku
w sprawie harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w 2014 roku.

Uchwała nr XLII/325/2014 z dnia 2 stycznia 2014 roku
w sprawie planu finansowego na 2014 rok.Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2013