KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA

Uchwały Rady Dzielnicy XI - 2015 rok


Uchwała nr XVI/107/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku
w sprawie opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Łużyckiej 69 w Krakowie.


Uchwała nr XVI/106/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku
w sprawie opinii dot. lokalizacji nowego przystanku „Tuchowska” na ul. Łużyckiej w Krakowie.


Uchwała nr XVI/105/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Wysłouchów w Krakowie.


Uchwała nr XVI/104/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku
w sprawie opinii dot. zagospodarowania Parku Duchackiego.


Uchwała nr XV/103/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku
w sprawie opinii dot. zbycia części działki.


Uchwała nr XV/102/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Macedońskiej w Krakowie.


Uchwała nr XV/101/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2015.


Uchwała nr XIV/100/2015 z dnia 26 października 2015 roku
w sprawie opinii dot. ustanowienia pomników przyrody na terenie Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr XIV/99/2015 z dnia 26 października 2015 roku
w sprawie objęcia patronatem „Wieczoru Patriotycznego na Kurdwanowie”.


Uchwała nr XIV/98/2015 z dnia 26 października 2015 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian i nowego zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2015 – 2016.


Uchwała nr XIV/97/2015 z dnia 26 października 2015 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2015.


Uchwała nr XIII/96/2015 z dnia 28 września 2015 roku
w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr XIII/95/2015 z dnia 28 września 2015 roku
w sprawie korekty Uchwały Nr XII/82/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2016.


Uchwała nr XIII/94/2015 z dnia 28 września 2015 roku
w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji ds. Współpracy ze Wspólnotami i Spółdzielniami Mieszkaniowymi z Terenu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr XIII/93/2015 z dnia 28 września 2015 roku
w sprawie podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2016 roku.


Uchwała nr XIII/92/2015 z dnia 28 września 2015 roku
w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych przez ul. Klonowica.


Uchwała nr XIII/91/2015 z dnia 28 września 2015 roku
w sprawie opinii dot. zmiany organizacji ruchu na ul. Estońskiej w Krakowie.


Uchwała nr XIII/90/2015 z dnia 28 września 2015 roku
w sprawie zmiany organizacji ruchu w obrębie ulic: Skowroniej, Kamieńskiego, Malborskiej.


Uchwała nr XIII/89/2015 z dnia 28 września 2015 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2015.


Uchwała nr XIII/88/2015 z dnia 28 września 2015 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa.


Uchwała nr XII/87/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku
w sprawie opinii dot. zbycia części działki.


Uchwała nr XII/86/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku
w sprawie wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.


Uchwała nr XII/85/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa.


Uchwała nr XII/84/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa.


Uchwała nr XII/83/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku
w sprawie wykazu dróg, na których realizowane są zadania Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr XII/82/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2016.


Uchwała nr XII/81/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2015.


Uchwała nr XI/80/2015 z dnia 20 lipca 2015 roku
w sprawie opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Podedworze 8 w Krakowie.


Uchwała nr XI/79/2015 z dnia 20 lipca 2015 roku
w sprawie opinii dot. zbycia działek.


Uchwała nr XI/78/2015 z dnia 20 lipca 2015 roku
w sprawie opinii dot. umowy najmu dachu w Szkole Podstawowej nr 55 przy ul. Dobczyckiej 20 w Krakowie.


Uchwała nr XI/77/2015 z dnia 20 lipca 2015 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2015 – 2016.


Uchwała nr XI/76/2015 z dnia 20 lipca 2015 roku
w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2016.


Uchwała nr XI/75/2015 z dnia 20 lipca 2015 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2015.


Uchwała nr X/74/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie przyśpieszenia budowy Centrum Kultury i Rekreacji przy ul. Czarnogórskiej 14 w Krakowie i wpisania tej inwestycji do projektu budżetu Miasta Krakowa na lata 2016-2018.


Uchwała nr X/73/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych”.


Uchwała nr X/72/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian i nowego zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2015 – 2016.


Uchwała nr X/71/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie opinii dot. przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Wysłouchów 22 w Krakowie.


Uchwała nr X/70/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek: oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia”.


Uchwała nr X/69/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2015.


Uchwała nr IX/68/2015 z dnia 25 maja 2015 roku
w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2016.


Uchwała nr IX/67/2015 z dnia 25 maja 2015 roku
w sprawie objęcia patronatem pikniku rodzinnego.


Uchwała nr IX/66/2015 z dnia 25 maja 2015 roku
w sprawie wniosku o powołanie Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego Programu „Bezpieczny Kraków”.


Uchwała nr IX/65/2015 z dnia 25 maja 2015 roku
w sprawie opinii dot. umowy najmu dachu w Zespole Szkół Elektrycznych Nr 1 przy ul. Kamieńskiego 49 w Krakowie.


Uchwała nr IX/64/2015 z dnia 25 maja 2015 roku
w sprawie wniosku do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.


Uchwała nr IX/63/2015 z dnia 25 maja 2015 roku
w sprawie opinii dot. oddania w użyczenie nieruchomości położonej przy ul. Cechowej 142 w Krakowie.


Uchwała nr IX/62/2015 z dnia 25 maja 2015 roku
w sprawie opinii dot. ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości położonej przy ul. Cechowej 142 w Krakowie.


Uchwała nr VIII/61/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku
w sprawie opinii dot. przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Estońskiej 10 w Krakowie.


Uchwała nr VIII/60/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2014 rok.


Uchwała nr VIII/59/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku
w sprawie wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.


Uchwała nr VIII/58/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku
w sprawie wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.


Uchwała nr VIII/57/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2015 – 2016.


Uchwała nr VIII/56/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/42/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2015.


Uchwała nr VII/55/2015 z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. Współpracy ze Wspólnotami i Spółdzielniami Mieszkaniowymi z Terenu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr VII/54/2015 z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.


Uchwała nr VII/53/2015 z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie opinii dot. umowy najmu dachu w Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Podedworze 16.


Uchwała nr VII/52/2015 z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr VII/51/2015 z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji Kultury Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr VII/50/2015 z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w 2015 roku.


Uchwała nr VII/49/2015 z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/42/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2015.


Uchwała nr VI/48/2015 z dnia 5 marca 2015 roku
w sprawie uzgodnienia projektu wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr V/47/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o przyspieszenie realizacji uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXIV/821/09 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Park Rzeczny Drwinka''.


Uchwała nr V/46/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.


Uchwała nr V/45/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Badurskiego w Krakowie.


Uchwała nr V/44/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie powołania Komisji ds. Współpracy ze Wspólnotami i Spółdzielniami Mieszkaniowymi z Terenu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr V/43/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2015 – 2016.


Uchwała nr V/42/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2015.


Uchwała nr IV/41/2015 z dnia 2 lutego 2015 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.


Uchwała nr IV/40/2015 z dnia 2 lutego 2015 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska.


Uchwała nr IV/39/2015 z dnia 2 lutego 2015 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Kultury.


Uchwała nr IV/38/2015 z dnia 2 lutego 2015 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Edukacji.


Uchwała nr IV/37/2015 z dnia 2 lutego 2015 roku
w sprawie opinii dot. zbycia działki przy ul. Klonowica w Krakowie.


Uchwała nr IV/36/2015 z dnia 2 lutego 2015 roku
w sprawie opinii dot. zbycia działek przy ul. Pszennej w Krakowie.


Uchwała nr IV/35/2015 z dnia 2 lutego 2015 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Trybuny Ludów w Krakowie.


Uchwała nr IV/34/2015 z dnia 2 lutego 2015 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Badurskiego w Krakowie.


Uchwała nr IV/33/2015 z dnia 2 lutego 2015 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Cechowej w Krakowie.


Uchwała nr IV/32/2015 z dnia 2 lutego 2015 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Tuchowskiej w Krakowie.


Uchwała nr IV/31/2015 z dnia 2 lutego 2015 roku
w sprawie opinii dot. umowy najmu dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej 14.


Uchwała nr IV/30/2015 z dnia 2 lutego 2015 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Gołaśka w Krakowie.


Uchwała nr IV/29/2015 z dnia 2 lutego 2015 roku
w sprawie opinii dot. zbycia działki przy ul. Przy Kuźni w Krakowie.


Uchwała nr IV/28/2015 z dnia 2 lutego 2015 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury i Inwestycji.


Uchwała nr IV/27/2015 z dnia 2 lutego 2015 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Sportu i Rekreacji.


Uchwała nr IV/26/2015 z dnia 2 lutego 2015 roku
w sprawie opinii dot. przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Łużyckiej 69 w Krakowie.


Uchwała nr IV/25/2015 z dnia 2 lutego 2015 roku
w sprawie opinii dot. przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Gromady Grudziąż 19 w Krakowie.


Uchwała nr IV/24/2015 z dnia 2 lutego 2015 roku
w sprawie opinii dot. przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Czarnogórskiej 1 w Krakowie.


Uchwała nr IV/23/2015 z dnia 2 lutego 2015 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej.


Uchwała nr IV/22/2015 z dnia 2 lutego 2015 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.


Uchwała nr IV/21/2015 z dnia 2 lutego 2015 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności.


Uchwała nr IV/20/2015 z dnia 2 lutego 2015 roku
w sprawie podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic”.


Uchwała nr III/19/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku
w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr III/18/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku
w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2016.


Uchwała nr II/17/2015 z dnia 8 stycznia 2015 roku
w sprawie powołania Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr II/16/2015 z dnia 8 stycznia 2015 roku
w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr II/15/2015 z dnia 8 stycznia 2015 roku
w sprawie powołania Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr II/14/2015 z dnia 8 stycznia 2015 roku
w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr II/13/2015 z dnia 8 stycznia 2015 roku
w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr II/12/2015 z dnia 8 stycznia 2015 roku
w sprawie powołania Komisji Kultury Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr II/11/2015 z dnia 8 stycznia 2015 roku
w sprawie powołania Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr II/10/2015 z dnia 8 stycznia 2015 roku
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr II/9/2015 z dnia 8 stycznia 2015 roku
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr II/8/2015 z dnia 8 stycznia 2015 roku
w sprawie delegowania członków Rady Dzielnicy XI.


Uchwała nr II/7/2015 z dnia 8 stycznia 2015 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu.


Uchwała nr II/6/2015 z dnia 8 stycznia 2015 roku
w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr II/5/2015 z dnia 8 stycznia 2015 roku
w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr II/4/2015 z dnia 8 stycznia 2015 roku
w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr II/3/2015 z dnia 8 stycznia 2015 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr II/2/2015 z dnia 8 stycznia 2015 roku
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr I/1/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.
Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2015