KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA


Uchwały Rady Dzielnicy XI - 2016 rok


Uchwała nr XXVIII/179/2016 z dnia 19 grudnia 2016 2016 roku
w sprawie opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Gromady Grudziąż 19 w Krakowie.


Uchwała nr XXVIII/178/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku
w sprawie opinii dot. ustawienia znaku B-35 z ograniczeniem czasowym przy ul. Walerego Sławka 18 w Krakowie.


Uchwała nr XXVIII/177/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Malborskiej w Krakowie.


Uchwała nr XXVIII/176/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017.


Uchwała nr XXVII/175/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku
w sprawie opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Łużyckiej 53 w Krakowie


Uchwała nr XXVII/174/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku
w sprawie opinii dot. zbycia części działki


Uchwała nr XXVII/173/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku
w sprawie objęcia patronatem obchodów 135-lecia Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie


Uchwała nr XXVI/172/2016 z dnia 24 października 2016 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa


Uchwała nr XXVI/171/2016 z dnia 24 października 2016 roku
w sprawie opinii dot. koncepcji budowy ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do ronda im. Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego i ul. Wielickiej w Krakowie.


Uchwała nr XXVI/170/2016 z dnia 24 października 2016 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania pn. ”Budowa ścieżek rekreacyjnych na terenie Podgórza Duchackiego”.


Uchwała nr XXVI/169/2016 z dnia 24 października 2016 roku
w sprawie lokalizacji szaletów miejskich na terenie Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr XXVI/168/2016 z dnia 24 października 2016 roku
w sprawie opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Łużyckiej 69 w Krakowie.


Uchwała nr XXVI/167/2016 z dnia 24 października 2016 roku
w sprawie objęcia patronatem projektu „Zawodowe rozdroża – korporacja a mały biznes, jak rozszerzyć wachlarz możliwości zawodowych wyborów”.


Uchwała nr XXVI/166/2016 z dnia 24 października 2016 roku
w sprawie korekty Uchwały Nr XXV/154/2016 z dnia 26 września 2016 roku w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2016.


Uchwała nr XXVI/165/2016 z dnia 24 października 2016 roku
w sprawie opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Walerego Sławka 20 w Krakowie.


Uchwała nr XXV/164/2016 z dnia 26 września 2016 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa.


Uchwała nr XXV/163/2016 z dnia 26 września 2016 roku
w sprawie opinii dot. zbycia części działki przy ul. Rżąckiej w Krakowie.


Uchwała nr XXV/162/2016 z dnia 26 września 2016 roku
w sprawie objęcia patronatem „Wieczoru Patriotycznego na Kurdwanowie”.


Uchwała nr XXV/161/2016 z dnia 26 września 2016 roku
w sprawie objęcia patronatem projektu „Bo matematyka się liczy…”.


Uchwała nr XXV/160/2016 z dnia 26 września 2016 roku
w sprawie uzupełnienia wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr XXV/159/2016 z dnia 26 września 2016 roku
w sprawie podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2017 roku.


Uchwała nr XXV/158/2016 z dnia 26 września 2016 roku
w sprawie przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2016 roku.


Uchwała nr XXV/157/2016 z dnia 26 września 2016 roku
w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych przez ul. Klonowica.


Uchwała nr XXV/156/2016 z dnia 26 września 2016 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017.


Uchwała nr XXV/155/2016 z dnia 26 września 2016 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2015 – 2016.Uchwała nr XXV/154/2016 z dnia 26 września 2016 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2016.


Uchwała nr XXIV/153/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Klonowica i Heila w Krakowie.


Uchwała nr XXIV/152/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku
w sprawie opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Czarnogórskiej 3 w Krakowie.


Uchwała nr XXIV/151/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku
w sprawie opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Czarnogórskiej 3 w Krakowie.


Uchwała nr XXIV/150/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku
w sprawie opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Dauna 66A w Krakowie.


Uchwała nr XXIV/149/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2015 – 2016.


Uchwała nr XXIV/148/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2016.


Uchwała nr XXIII/147/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku
w sprawie korekty Uchwały Nr XXII/140/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2016.


Uchwała nr XXIII/146/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2017 – 2018.


Uchwała nr XXIII/145/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku
w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017.


Uchwała nr XXII/144/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Puszkarskiej 3A w Krakowie.


Uchwała nr XXII/143/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Łużyckiej w Krakowie.


Uchwała nr XXII/142/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Trybuny Ludów w Krakowie.


Uchwała nr XXII/141/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2013 – 2016.


Uchwała nr XXII/140/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2016.


Uchwała nr XXI/139/2016 z dnia 23 maja 2016 roku
w sprawie opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Sempołowskiej 6 w Krakowie.


Uchwała nr XXI/138/2016 z dnia 23 maja 2016 roku
w sprawie wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.


Uchwała nr XXI/137/2016 z dnia 23 maja 2016 roku
w sprawie opinii dot. przekazania pomiędzy jednostkami prawa trwałego zarządu nieruchomości położonej przy ul. Cechowej w Krakowie.


Uchwała nr XXI/136/2016 z dnia 23 maja 2016 roku
w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017.


Uchwała nr XXI/135/2016 z dnia 23 maja 2016 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2016.


Uchwała nr XX/134/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2015 rok.


Uchwała nr XX/133/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku
w sprawie opinii dot. umów najmu części powierzchni dachu budynku szkoły położonego przy ul. Dobczyckiej 20 w Krakowie.


Uchwała nr XX/132/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku
w sprawie opinii dot. zmiany umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Estońskiej w Krakowie.


Uchwała nr XX/131/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Trybuny Ludów w Krakowie.


Uchwała nr XX/130/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku
w sprawie opinii dot. przekazania pomiędzy jednostkami prawa trwałego zarządu nieruchomości położonych w rejonie ul. Walerego Sławka w Krakowie.


Uchwała nr XX/129/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku
w sprawie objęcia patronatem konkursu pt. „Oszczędzaj wodę – dbaj o przyrodę!”.


Uchwała nr XX/128/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2016.


Uchwała nr XIX/127/2016 z dnia 21 marca 2016 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa.


Uchwała nr XIX/126/2016 z dnia 21 marca 2016 roku
w sprawie opinii dotyczącej wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kategorii B w sklepie przy ul. Por. Halszki 28/LU6 w Krakowie.


Uchwała nr XIX/125/2016 z dnia 21 marca 2016 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2016.


Uchwała nr XIX/124/2016 z dnia 21 marca 2016 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Szpakowej w Krakowie.


Uchwała nr XIX/123/2016 z dnia 21 marca 2016 roku
w sprawie opinii dot. zbycia części działki.


Uchwała nr XIX/122/2016 z dnia 21 marca 2016 roku
w sprawie opinii dot. przekazania pomiędzy jednostkami prawa trwałego zarządu nieruchomości położonych na terenie Parku Kurdwanów w Krakowie.


Uchwała nr XIX/121/2016 z dnia 21 marca 2016 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Estońskiej, Malborskiej, Macedońskiej, Laszczki w Krakowie.


Uchwała nr XVIII/120/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku
w sprawie zmiany składu Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego Programu „Bezpieczny Kraków”.


Uchwała nr XVIII/119/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2016.


Uchwała nr XVIII/118/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku
w sprawie harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w 2016 roku.


Uchwała nr XVIII/117/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku
w sprawie opinii dot. zbycia działek.


Uchwała nr XVIII/116/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku
w sprawie organizacji ruchu na ul. Tuchowskiej w Krakowie.


Uchwała nr XVII/115/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku
w sprawie opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Puszkarskiej 3A w Krakowie.


Uchwała nr XVII/114/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku
w sprawie opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Heila 20 w Krakowie.


Uchwała nr XVII/113/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku
w sprawie opinii dot. zbycia części działki.


Uchwała nr XVII/112/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku
w sprawie opinii dot. ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomościach położonych na terenie Parku Duchackiego w Krakowie.


Uchwała nr XVII/111/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku
w sprawie korekty podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2016 roku.


Uchwała nr XVII/110/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku
w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017.


Uchwała nr XVII/109/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2013 – 2016.


Uchwała nr XVII/108/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2016.
Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2016