KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA


Uchwały Rady Dzielnicy XI - 2018 rok

Uchwała nr LI/308/2018 z dnia 15 października 2018 roku
w sprawie opinii dot. zbycia części działek.
Uchwała nr LI/307/2018 z dnia 15 października 2018 roku
w sprawie opinii dot. zadania inwestycyjnego przy ul. Walerego Sławka i ul. Puszkarskiej w Krakowie.
Uchwała nr LI/306/2018 z dnia 15 października 2018 roku
w sprawie opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Gromady Grudziąż 19 w Krakowie.
Uchwała nr LI/305/2018 z dnia 15 października 2018 roku
w sprawie opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Łużyckiej 53 w Krakowie.
Uchwała nr LI/304/2018 z dnia 15 października 2018 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr L/297/2018 z dnia 24 września 2018 roku w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2018.


Uchwała nr L/303/2018 z dnia 24 września 2018 roku
w sprawie opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Czarnogórska 3 w Krakowie.


Uchwała nr L/302/2018 z dnia 24 września 2018 roku
w sprawie opinii dot. zadania inwestycyjnego przy ul. Powały z Taczewa w Krakowie.


Uchwała nr L/301/2018 z dnia 24 września 2018 roku
w sprawie opinii dot. zadania inwestycyjnego na ul. Tomasza Zana w Krakowie.


Uchwała nr L/300/2018 z dnia 24 września 2018 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Malborskiej w Krakowie.


Uchwała nr L/300/2018 z dnia 24 września 2018 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Malborskiej w Krakowie.


Uchwała nr L/299/2018 z dnia 24 września 2018 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa.


Uchwała nr L/298/2018 z dnia 24 września 2018 roku
w sprawie opinii dot. budowy ścieżki zdrowia w Parku Kurdwanów.


Uchwała nr L/297/2018 z dnia 24 września 2018 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2018.


Uchwała nr L/296/2018 z dnia 24 września 2018 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/284/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2019.


Uchwała nr L/295/2018 z dnia 24 września 2018 roku
w sprawie podziału środków finansowych na "Obsługę Dzielnic" w 2019 roku.


Uchwała nr XLIX/294/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku
w sprawie opinii dot. zbycia działek.


Uchwała nr XLIX/293/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku
w sprawie opinii dot. zadania inwestycyjnego przy ul. Zyndrama z Maszkowic w Krakowie.


Uchwała nr XLIX/292/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku
w sprawie przesunięcia środków finansowych w ramach zadania "Obsługa Dzielnic" w 2018 roku.


Uchwała nr XLIX/291/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2019.


Uchwała nr XLVIII/290/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Kordiana w Krakowie.


Uchwała nr XLVIII/289/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/275/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2017 - 2018.


Uchwała nr XLVIII/288/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/274/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2018.


Uchwała nr XLVIII/287/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku
w sprawie opinii dot. projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr XLVIII/286/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2018.


Uchwała nr XLVIII/285/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2019 - 2020.


Uchwała nr XLVIII/284/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku
w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2019.


Uchwała nr XLVII/283/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Czarnogórska 3 w Krakowie.


Uchwała nr XLVII/282/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie ruchu komunikacyjnego na ul. Zabawa w Krakowie.


Uchwała nr XLVII/281/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Gołaśka w Krakowie.


Uchwała nr XLVII/280/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Trybuny Ludów w Krakowie.


Uchwała nr XLVII/279/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Alfreda Dauna w Krakowie.


Uchwała nr XLVII/278/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie wskazania kandydata na członka Zespołu ds. nowelizacji statutów Dzielnic.


Uchwała nr XLVII/277/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie opinii dot. umowy najmu części powierzchni dachu w Szkole Podstawowej nr 55 w Krakowie.


Uchwała nr XLVII/276/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie korekty Uchwały Nr XLV/269/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2019.


Uchwała nr XLVII/275/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2017 - 2018.


Uchwała nr XLVII/274/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2018.


Uchwała nr XLVI/273/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2018 r.


Uchwała nr XLV/272/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
w sprawie opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Heila 20 w Krakowie.


Uchwała nr XLV/271/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
w sprawie opinii dot. zbycia części działki.


Uchwała nr XLV/270/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
w sprawie opinii dot. wprowadzenia strefy ograniczonej prędkości na części ul. Dauna w Krakowie.


Uchwała nr XLV/269/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2019.


Uchwała nr XLV/268/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2018.


Uchwała nr XLV/267/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa.


Uchwała nr XLIV/266/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2017 rok.


Uchwała nr XLIV/265/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku
w sprawie opinii dot. projektów uchwał Rady Miasta Krakowa regulujących zasady sprzedaży napojów alkoholowych.


Uchwała nr XLIV/264/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku
w sprawie opinii dot. zbycia części działki.


Uchwała nr XLIV/263/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2018.


Uchwała nr XLIII/262/2018 z dnia 26 marca 2018 roku
w sprawie opinii dot. ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości położonej przy ul. Cechowej 142 w Krakowie.


Uchwała nr XLIII/261/2018 z dnia 26 marca 2018 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2015 - 2018.


Uchwała nr XLIII/260/2018 z dnia 26 marca 2018 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2018.


Uchwała nr XLIII/259/2018 z dnia 26 marca 2018 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/216/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2018.


Uchwała nr XLII/258/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2018.


Uchwała nr XLII/257/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku
w sprawie opinii dot. umowy najmu części powierzchni dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej 14 w Krakowie.


Uchwała nr XLI/256/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku
w sprawie opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Gromady Grudziąż 19 w Krakowie.


Uchwała nr XLI/255/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku
w sprawie opinii dot. projektu zagospodarowania terenu "Duchacka Strefa Rekreacji i Wypoczynku".


Uchwała nr XLI/254/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku
w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr XLI/253/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku
w sprawie harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w 2018 roku.


Uchwała nr XLI/252/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2018.


Uchwała nr XLI/251/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku
w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.


Uchwała nr XLI/250/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku
w sprawie opinii dot. projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2018