KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA


Uchwały Rady Dzielnicy XI - 2021 rok

Uchwała nr XXXV/312/2021 z dnia 18 października 2021 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/302/2021 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 11 października 2021 roku w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2021.


Uchwała nr XXXIV/311/2021 z dnia 11 października 2021 roku
w sprawie zwiększenia częstotliwości kursowania linii autobusowej nr 133.


Uchwała nr XXXIV/310/2021 z dnia 11 października 2021 roku
w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Szkolnej w Krakowie.


Uchwała nr XXXIV/309/2021 z dnia 11 października 2021 roku
w sprawie opinii dot. zmiany organizacji ruchu na ul. Turniejowej w Krakowie.


Uchwała nr XXXIV/308/2021 z dnia 11 października 2021 roku
w sprawie opinii dot. zbycia działki przy ul. Białoruskiej w Krakowie.


Uchwała nr XXXIV/307/2021 z dnia 11 października 2021 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Walerego Sławka w Krakowie.


Uchwała nr XXXIV/306/2021 z dnia 11 października 2021 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Nadzieja w Krakowie.


Uchwała nr XXXIV/305/2021 z dnia 11 października 2021 roku
w sprawie opinii dot. koncepcji rozbudowy skrzyżowania ulic Łużyckiej i Cechowej w Krakowie na skrzyżowanie typu rondo.


Uchwała nr XXXIV/304/2021 z dnia 11 października 2021 roku
w sprawie opinii dot. koncepcji rozbudowy skrzyżowania ulic Łużyckiej, Bochenka i Kijanki w Krakowie na skrzyżowanie typu rondo.


Uchwała nr XXXIV/303/2021 z dnia 11 października 2021 roku
w sprawie rozbudowy ul. Powały z Taczewa w Krakowie.


Uchwała nr XXXIV/302/2021 z dnia 11 października 2021 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2021.


Uchwała nr XXXIV/301/2021 z dnia 11 października 2021 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2022.


Uchwała nr XXXIII/300/2021 z dnia 20 września 2021 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Stojałowskiego w Krakowie.


Uchwała nr XXXIII/299/2021 z dnia 20 września 2021 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Tuchowskiej w Krakowie.


Uchwała nr XXXIII/298/2021 z dnia 20 września 2021 roku
w sprawie instalacji progów zwalniających na ul. Wysłouchów oraz ul. Bojki w Krakowie.


Uchwała nr XXXIII/297/2021 z dnia 20 września 2021 roku
w sprawie montażu słupków blokujących na ul. Przykopy w Krakowie.


Uchwała nr XXXIII/296/2021 z dnia 20 września 2021 roku
w sprawie instalacji progów zwalniających na ul. Kordiana w Krakowie.


Uchwała nr XXXIII/295/2021 z dnia 20 września 2021 roku
w sprawie instalacji progów zwalniających na ul. Klonowica w Krakowie.


Uchwała nr XXXIII/294/2021 z dnia 20 września 2021 roku
w sprawie opinii dot. zadania pn. "Budowa chodnika przy ul. Niebieskiej w Krakowie".


Uchwała nr XXXIII/293/2021 z dnia 20 września 2021 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2022.


Uchwała nr XXXIII/292/2021 z dnia 20 września 2021 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2021.


Uchwała nr XXXIII/291/2021 z dnia 20 września 2021 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/286/2021 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2021.


Uchwała nr XXXIII/290/2021 z dnia 20 września 2021 roku
w sprawie podziału środków finansowych na "Obsługę Dzielnic" w 2022 roku.


Uchwała nr XXXII/289/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku
w sprawie organizacji ruchu na ul. Malwowej i ul. Pierzchówka w Krakowie oraz uchylenia Uchwały Nr XXVI/243/2021 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie organizacji ruchu na ul. Malwowej i ul. Pierzchówka w Krakowie.


Uchwała nr XXXII/288/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku
w sprawie przesunięcia środków finansowych w ramach zadania "Obsługa Dzielnic" w 2021 roku.


Uchwała nr XXXII/287/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2019 - 2022.


Uchwała nr XXXII/286/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2021.


Uchwała nr XXXII/285/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku
w sprawie uzupełnienia składu Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr XXXI/284/2021 z dnia 12 lipca 2021 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Pańskiej w Krakowie.


Uchwała nr XXXI/283/2021 z dnia 12 lipca 2021 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Chmielnej w Krakowie.


Uchwała nr XXXI/282/2021 z dnia 12 lipca 2021 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Trybuny Ludów w Krakowie.


Uchwała nr XXXI/281/2021 z dnia 12 lipca 2021 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Białoruskiej w Krakowie".


Uchwała nr XXXI/280/2021 z dnia 12 lipca 2021 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi wewnętrznej - ul. Bochenka od ul. Podedworze do ul. Szpakowej".


Uchwała nr XXXI/279/2021 z dnia 12 lipca 2021 roku
w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2022.


Uchwała nr XXXI/278/2021 z dnia 12 lipca 2021 roku
w sprawie dostosowania Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 17 do przepisów przeciwpożarowych.


Uchwała nr XXXI/277/2021 z dnia 12 lipca 2021 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2021.


Uchwała nr XXXI/276/2021 z dnia 12 lipca 2021 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/270/2021 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2021.


Uchwała nr XXX/275/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Malborskiej w Krakowie.


Uchwała nr XXX/274/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Cechowej 144a w Krakowie.


Uchwała nr XXX/273/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku
w sprawie instalacji progów zwalniających na ul. Obronnej w Krakowie.


Uchwała nr XXX/272/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Macedońskiej w Krakowie.


Uchwała nr XXX/271/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji ds. Współpracy ze Wspólnotami i Spółdzielniami Mieszkaniowymi Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie oraz rozwiązania Komisji ds. Współpracy ze Wspólnotami i Spółdzielniami Mieszkaniowymi Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr XXX/270/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2021.


Uchwała nr XXX/269/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr XXIX/268/2021 z dnia 24 maja 2021 roku
w sprawie montażu progu zwalniającego oraz wyznaczenia strefy ograniczonej prędkości na ulicy Bochenka w Krakowie.


Uchwała nr XXIX/267/2021 z dnia 24 maja 2021 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Kordiana w Krakowie.


Uchwała nr XXIX/266/2021 z dnia 24 maja 2021 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Macedońskiej w Krakowie.


Uchwała nr XXIX/265/2021 z dnia 24 maja 2021 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Wincentego Witosa oraz ul. Gołaśka w Krakowie.


Uchwała nr XXIX/264/2021 z dnia 24 maja 2021 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Albańskiej/ul. Czarnogórskiej w Krakowie.


Uchwała nr XXIX/263/2021 z dnia 24 maja 2021 roku
w sprawie opinii dot. umowy najmu części powierzchni dachu w Szkole Podstawowej nr 55 w Krakowie.


Uchwała nr XXIX/262/2021 z dnia 24 maja 2021 roku
w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2022.


Uchwała nr XXIX/261/2021 z dnia 24 maja 2021 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2021.


Uchwała nr XXVIII/260/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Herberta/ul. Filipowicza w Krakowie.


Uchwała nr XXVIII/259/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Pańskiej w Krakowie.


Uchwała nr XXVIII/258/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Stojałowskiego w Krakowie.


Uchwała nr XXVIII/257/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku
w sprawie opinii do projektu budowlanego dla inwestycji pn. "Rozbudowa ul. Szpakowej w Krakowie".


Uchwała nr XXVIII/256/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku
w sprawie opinii dot. zadania pn. "Przebudowa ul. Witosa w Krakowie - Budowa pasa do zawracania".


Uchwała nr XXVIII/255/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku
w sprawie opinii dot. zbycia działki przy ul. Heltmana w Krakowie.


Uchwała nr XXVIII/254/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku
w sprawie opinii do projektu wykonawczego zieleni projektowanej w ramach budowy Trasy Łagiewnickiej.


Uchwała nr XXVIII/253/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2021.


Uchwała nr XXVIII/252/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku
w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr XXVIII/251/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2020 rok.


Uchwała nr XXVII/250/2021 z dnia 22 marca 2021 roku
w sprawie opinii dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Piaski Wielkie".


Uchwała nr XXVII/249/2021 z dnia 22 marca 2021 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Cechowej w Krakowie.


Uchwała nr XXVII/248/2021 z dnia 22 marca 2021 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Pańskiej w Krakowie.


Uchwała nr XXVII/247/2021 z dnia 22 marca 2021 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Bochenka/Szpakowej w Krakowie.


Uchwała nr XXVII/246/2021 z dnia 22 marca 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/183/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2021.


Uchwała nr XXVII/245/2021 z dnia 22 marca 2021 roku
w sprawie przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego.


Uchwała nr XXVI/244/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku
w sprawie opinii do projektu budowy oświetlenia dla nowego obiektu tzw. "wybiegu psów" przy ulicy Stojałowskiego w Krakowie.


Uchwała nr XXVI/243/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku
w sprawie organizacji ruchu na ul. Malwowej i ul. Pierzchówka w Krakowie.


Uchwała nr XXVI/242/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Tuchowskiej w Krakowie.


Uchwała nr XXVI/241/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Tuchowskiej w Krakowie.


Uchwała nr XXVI/240/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Wspólnej/ul. Gen. Bolesława Roi w Krakowie.


Uchwała nr XXVI/239/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Dauna/ul. Macedońskiej w Krakowie.


Uchwała nr XXVI/238/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Malborskiej/ul. Macedońskiej w Krakowie.


Uchwała nr XXVI/237/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku
w sprawie połączenia ul. Kordiana z ul. Witosa.


Uchwała nr XXVI/236/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2021.


Uchwała nr XXV/235/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku
w sprawie instalacji progów zwalniających wyspowych w ciągu ul. Cechowej na odcinku pomiędzy ul. Łużycką a ul. Stojałowskiego.


Uchwała nr XXV/234/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku
w sprawie instalacji znaku B-35 na ul. Turniejowej w Krakowie.


Uchwała nr XXV/233/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2021.


Uchwała nr XXV/232/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku
w sprawie przyznania medalu z okazji 30-lcia Odrodzonego Samorządu Krakowa.


Uchwała nr XXV/231/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku
w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr XXV/230/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku
w sprawie wstąpienia pana Tadeusza Zguda do składu osobowego Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2021