KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA

Uchwały Rady Dzielnicy XI - 2004 rok


UCHWAŁA Nr. XXVIII/145/04 z dnia 14 czerwca 2004 r.
w sprawie wniosku do Rady Miasta Krakowa o uzupełnienie nazwy Dzielnicy o określenie zgodne z lokalnymi tradycjami.

UCHWAŁA Nr. XXIX/156/04 z dnia 12 lipca 2004 r.
w sprawie zadań priorytetowych na 2005 r.

UCHWAŁA Nr. XXX/161/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r.
w sprawie realizacji lokalnego wydarzenia kulturalnego w 2005 roku.

UCHWAŁA Nr. XXX/162/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r.
w sprawie wstępnej listy rankingowej w ramach zadań powierzonych w 2005 roku, budowa i modernizacja ulic lokalnych wraz z oświetleniem.

UCHWAŁA Nr. XXXI/163/04 z dnia 27 września 2004 r.
w sprawie podziału środków finansowych na poszczególne zadania w ramach tzw. otwartego konkursu ofert w 2005 roku.

UCHWAŁA Nr. XXXII/170/2004 z dnia 25 października 2004 r.
w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych na 2005 rok w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia.

UCHWAŁA Nr. XXXII/173/2004 z dnia 25 października 2004 r.
w sprawie wniosku o ujęcie w Budżecie Miasta Krakowa na 2005 rok inwestycji na terenie Dzielnicy XI.

UCHWAŁA Nr. XXXII/174/2004 z dnia 25 października 2004 r.
w sprawie listy rankingowej prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków w 2005 roku.

UCHWAŁA Nr. XXXIV/177/2004 z dnia 22 listopada 2004 r.
w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych na 2005 rok w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą.

Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2008