KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA

Uchwały Rady Dzielnicy XI - 2008 rok


Uchwały Rady Dzielnicy XI z roku 2008
(139 plików w katalogu)


Uchwała nr XXVII/335/2008 z dnia 16 grudnia 2008
w sprawie ustawienia wiat przystankowych.

Uchwała nr XXVII/334/2008 z dnia 16 grudnia 2008
w sprawie opinii dot. ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości położonej przy ul. Podedworze w Krakowie stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków.

Uchwała nr XXVII/333/2008 z dnia 16 grudnia 2008
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, podpiwniczonego, z garażami podziemnymi na dzialkach nr 348, 349, 64/3, 64/5, 64/10, 64/6, 64/8 obr.61 Podgórze, z infrastruktura techniczna na dzialkach nr 315/5, 69/25, 65/28, 518/32, 518/33 obr.61 Podgórze i przebudowa istniejacego zjazdu na dzialce nr 317/5 obr.61 Podgórze przy ul. Lużyckiej oraz budowa parkingu na dzialce nr 65/39 obr.61 Podgórze i adaptacja istniejacego zjazdu na dzialce nr 65/28 obr.61 Podgórze przy ul. Bochenka w Krakowie".

Uchwała nr XXVII/332/2008 z dnia 16 grudnia 2008
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami wraz z garażem podziemnym na działkach nr 18, 19, 20, 21, 23/11, 486 obr. 48 Podgórze, nr 252/5 obr. 47 oraz wjazdem z działki nr 466/11 obr.48 Podgórze przez działki nr 23/11, 486 obr.48 Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 491/7, 466/11, 506/3 obr.48 Podgórze, działce nr 254 obr.47 Podgórze przy ul. Strumiennej i ul. Pierzchówka w Krakowie."

Uchwała nr XXVII/331/2008 z dnia 16 grudnia 2008
w sprawie opinii dot. inwestycji "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 51305 Kraków - Beskidzka na dachu istniejącego budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Dobczyckiej 20 na działce nr 314/4 obr.48 Podgórze w Krakowie".

Uchwała nr XXVII/330/2008 z dnia 16 grudnia 2008
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu mieszkalno - usługowego z garażem podziemnym na działkach nr 27/2, 28/5, 29/5, 29/19, 30/27 obr.65 Podgórze (zainwestowanie kubaturowe) wraz z budową drogi dojazdowej i wjazdem na działkach nr 26/12, 26/14, 26/22, 34/3 obr.65 Podgórze i infrastrukturą techniczną na działkach nr 24/6, 24/14, 24/17, 24/18, 26/19, 26/23, 26/24, 27/2, 30/10, 30/12, 30/29, 30/30 obr. 65 Podgórze przy ul. Halszki w Krakowie".

Uchwała nr XXVII/329/2008 z dnia 16 grudnia 2008
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa budynku kościoła z zapleczem i częścią mieszkalną z garażem podziemnym, parkingami i infrastrukturą techniczną oraz zjazdami z ul. Łowienickiej na działkach nr 24/17, 25/8, 26/8, 26/26, 26/28, 26/30 obr.65 - obiekty kubaturowe, na działce nr 24/18 obr.65 - wjazd na teren inwestycji, na działkach nr 24/6, 24/14, 24/18, 26/14, 26/17, 26/18, 34/3, 34/11 obręb 65 Podgórze, przy ul. Łowienickiej w Krakowie".

Uchwała nr XXVII/328/2008 z dnia 16 grudnia 2008
w sprawie poparcia rewitalizacji podgórskiego Zabłocia.

Uchwała nr XXVII/327/2008 z dnia 16 grudnia 2008
w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków na cele użyteczności publicznej.

Uchwała nr XXVII/326/2008 z dnia 16 grudnia 2008
w sprawie upoważnienia Zarzadu.

Uchwała nr XXVII/325/2008 z dnia 16 grudnia 2008
w sprawie harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XI na 2009 rok.

Uchwała nr XXVI/324/2008 z dnia 13 listopada 2008
w sprawie ponownego przywrócenia rejestracji psów za symboliczną opłatę na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Uchwała nr XXVI/323/2008 z dnia 13 listopada 2008
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr 8379 - KKR "Turniejowa" w wieży kosciola Parafii Podwyższenia Krzyża Swietego przy ul. Witosa 9, na dzialce nr 198/25 obr.63 Podgórze".

Uchwała nr XXVI/322/2008 z dnia 13 listopada 2008
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i uslugami w parterze na dzialkach nr 67/9, 637/10, 637/12, 637/13, 525/17, 525/14 obr. 49 Podgórze oraz infrastruktura techniczna na dzialkach nr 637/13, 80/1, 810/2, 529/8, 529/10, 529/9 obr. 49 Podgórze i nr 271/19 obr. 50 Podgórze przy ul. Dauna w Krakowie".

Uchwała nr XXVI/321/2008 z dnia 13 listopada 2008
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu zabudowy wielorodzinnej z garażami podziemnymi na działce nr 251/7 obr.63 Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 256/2, 416/4, 424/3, 424/4, 424/5, 279/2, 279/5, 279/12 obr.63 Podgórze nr 221/15 obr.64 Podgórze, nr 200/3 obr.62 Podgórze, nr 322/4 obr.61 Podgórze i wjazdem na działce nr 279/12 obr.63 Podgórze przy ul. Tuchowskiej w Krakowie".

Uchwała nr XXVI/320/2008 z dnia 13 listopada 2008
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z garażami i parkingami na dzialce nr 245/3 obr. 63 Podgórze oraz wjazdem na dzialce nr 277/14 obr. 63 Podgórze przy ul. Kordiana w Krakowie".

Uchwała nr XXVI/319/2008 z dnia 13 listopada 2008
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. "budowa obiektu handlowo-usługowego wraz z parkingami (naziemnym i podziemnym), wraz z infrastrukturą techniczną i drogową na terenie położonym u zbiegu ulic: H. Kamieńskiego i W. Sławka w Krakowie, na działkach nr 261/1, 13/5, 13/39, 14/5 obr. 47 Podgorze".

Uchwała nr XXVI/318/2008 z dnia 13 listopada 2008
w sprawie delegowania członka Rady Dzielnicy XI do prac w Komisji.

Uchwała nr XXVI/317/2008 z dnia 13 listopada 2008
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z garażami i parkingami na dzialce nr 245/3 obr. 63 Podgórze oraz wjazdem na dzialce nr 277/14 obr. 63 Podgórze przy ul. Kordiana w Krakowie".

Uchwała nr XXV/316/2008 z dnia 28 października 2008
w sprawie opinii dot. ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości położonej przy ul. Podedworze w Krakowie stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków.

Uchwała nr XXV/315/2008 z dnia 28 października 2008
w sprawie zadań priorytetowych na 2008 rok.

Uchwała nr XXV/314/2008 z dnia 28 października 2008
w sprawie zadań priorytetowych w 2008 roku.

Uchwała nr XXV/313/2008 z dnia 28 października 2008
w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2009 rok.

Uchwała nr XXV/312/2008 z dnia 28 października 2008
w sprawie realizacji lokalnego wydarzenia kulturalnego w 2009 roku.

Uchwała nr XXV/311/2008 z dnia 28 października 2008
w sprawie zmiany planu finansowego.

Uchwała nr XXV/310/2008 z dnia 28 października 2008
w sprawie listy rankingowej prac remontowych żłobków w 2009 roku.

Uchwała nr XXV/309/2008 z dnia 28 października 2008
w sprawie realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2009 roku.

Uchwała nr XXV/308/2008 z dnia 28 października 2008
w sprawie zadań priorytetowych na 2008 rok.

Uchwała nr XXIV/307/2008 z dnia 30 września 2008
w sprawie przeniesienia środków w ramach zadania powierzonego "prace remontowe szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli" w 2008 roku.

Uchwała nr XXIV/306/2008 z dnia 30 września 2008
w sprawie realizacji lokalnego wydarzenia kulturalnego w 2009 roku.

Uchwała nr XXIV/305/2008 z dnia 30 września 2008
w sprawie zmiany Uchwały XXI/261/2008 w sprawie realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2009 roku.

Uchwała nr XXIV/304/2008 z dnia 30 września 2008
w sprawie przeniesienia środków w ramach zadań powierzonych w zakresie prac remontowych Żłobków w 2008 roku.

Uchwała nr XXIV/303/2008 z dnia 30 września 2008
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/263/2008 w sprawie zadań powierzonych w 2009r. w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pod nazwą "Bezpieczny Kraków".

Uchwała nr XXIV/302/2008 z dnia 30 września 2008
w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych na 2009 rok w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z mała architekturą.

Uchwała nr XXIV/301/2008 z dnia 30 września 2008
w sprawie opinii dot. ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomościach położonych przy ul. Bujaka w Krakowie stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków.

Uchwała nr XXIV/300/2008 z dnia 30 września 2008
w sprawie opinii dot. ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości położonej przy ul. Malborskiej w Krakowie stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków.

Uchwała nr XXIV/299/2008 z dnia 30 września 2008
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. "budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i wbudowanym dwupoziomowym garaSem podziemnym na samochody osobowe na działce nr 57/280 obr. Podgórze wraz z wjazdem i przyłączeniem do dróg publicznych z ul. Walerego Sławka na działkach nr 571/5 i 56/6 oraz drugim wjazdem na działce nr 57/175 obr. 47 Podgórze przy ul. Walerego Sławka w Krakowie".

Uchwała nr XXIV/298/2008 z dnia 30 września 2008
w sprawie opinii dot. opracowania koncepcji na rozbudowę ul. Turniejowej w Krakowie od ul. Gromady Grudziąż do ul. Gołaśka.

Uchwała nr XXIV/297/2008 z dnia 30 września 2008
w sprawie zmiany plany finansowego na 2008 rok.

Uchwała nr XXIV/296/2008 z dnia 30 września 2008
w sprawie opinii w sprawie stref taryfowych taksówek na terenie Miasta Krakowa.

Uchwała nr XXIV/295/2008 z dnia 30 września 2008
w sprawie zadań priorytetowych na 2008 rok.

Uchwała nr XXIV/294/2008 z dnia 30 września 2008
w sprawie zadań priorytetowych na 2008 rok.

Uchwała nr XXIV/293/2008 z dnia 30 września 2008
w sprawie przystąpienia do otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2009 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, z wyłączeniem zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Uchwała nr XXIII/292/2008 z dnia 26 sierpnia 2008
w sprawie poparcia inicjatywy budowy hali sportowej dla Klubu Sportowego "ARMATURA".

Uchwała nr XXIII/291/2008 z dnia 26 sierpnia 2008
w sprawie zmiany listy rankingowej zadania powierzonego "prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia" w 2009 roku.

Uchwała nr XXIII/290/2008 z dnia 26 sierpnia 2008
w sprawie zmiany nazwy.

Uchwała nr XXIII/289/2008 z dnia 26 sierpnia 2008
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. "budowa dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z podziemnym garażem na dzialkach nr 248/1, 249/7, 249/8 obr.63 Podgórze, infrastruktura techniczna na czesci dzialek nr 277/14, 212/12, 1212/4, 211/1, 249/4, 248/1, 429, 429/5, 266/2 obr.63 Podgórze oraz wjazdami z dzialki nr 277/14 i z dzialki nr 266/2 po dzialce nr 249/4 obr.63 Podgórze przy ul. Kordiana i ul. Bojki w Krakowie".

Uchwała nr XXIII/288/2008 z dnia 26 sierpnia 2008
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT-24953 Malborska na działce nr 169/11 obr.49 przy ul. Malborskiej w Krakowie – Podgórzu".

Uchwała nr XXIII/287/2008 z dnia 26 sierpnia 2008
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu mieszkaniowego budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi, parkingiem, komunikacją na działce nr 576/4 obr. 61 Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną i wjazdami na działkach nr 313/10 i 576/7 obr. 61 Podgórze przy ul. Bochenka i Szpakowej w Krakowie".

Uchwała nr XXIII/286/2008 z dnia 26 sierpnia 2008
w sprawie opinii dot. przekazania na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości drogowej obejmującej działkę drogową nr 197/22 obr. 65 Podgórze.

Uchwała nr XXIII/285/2008 z dnia 26 sierpnia 2008
w sprawie zadań priorytetowych na 2008 rok.

Uchwała nr XXIII/284/2008 z dnia 26 sierpnia 2008
w sprawie przeniesienia środków.

Uchwała nr XXIII/283/2008 z dnia 26 sierpnia 2008
w sprawie projektu planu finansowego na 2009 rok.

Uchwała nr XXIII/282/2008 z dnia 26 sierpnia 2008
w sprawie opinii dot. zmiany granic dzielnic.

Uchwała nr XXII/280/2008 z dnia 8 lipca 2008
w sprawie zadań priorytetowych na 2008 rok.

Uchwała nr XXII/279/2008 z dnia 8 lipca 2008
w sprawie przebudowy ulicy Stoigniewa i ulicy Siemomysła w Krakowie.

Uchwała nr XXII/278/2008 z dnia 8 lipca 2008
w sprawie zadania powierzonego "prace remontowe dróg chodników i oświetlenia" w 2008 roku.

Uchwała nr XXII/277/2008 z dnia 8 lipca 2008
w sprawie poparcia inicjatywy powstania cmentarza komunalnego na terenie os. Piaski Wielkie.

Uchwała nr XXII/276/2008 z dnia 8 lipca 2008
w sprawie opinii dot. oddania w uSytkowanie wieczyste udzialu w nieruchomosci poloSonej przy ul. Heila stanowiacej wlasnosc Gminy Miejskiej Kraków.

Uchwała nr XXII/275/2008 z dnia 8 lipca 2008
w sprawie realizacji lokalnego wydarzenia kulturalnego w 2009 roku.

Uchwała nr XXII/274/2008 z dnia 8 lipca 2008
w sprawie zmiany Uchwały XXI/271/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku ustalenia wstępnej listy rankingowej prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2009 rok.

Uchwała nr XXII/273/2008 z dnia 8 lipca 2008
w sprawie zadań priorytetowych na 2009 rok.

Uchwała nr XXI/272/2008 z dnia 24 czerwca 2008
w sprawie zadań priorytetowych na 2008 rok.

Uchwała nr XXI/271/2008 z dnia 24 czerwca 2008
w sprawie ustalenia wstępnej listy rankingowej prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2009 rok.

Uchwała nr XXI/270/2008 z dnia 24 czerwca 2008
w sprawie zadania powierzonego "prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia" w 2009 roku.

Uchwała nr XXI/269/2008 z dnia 24 czerwca 2008
w sprawie zadania powierzonego "budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem" w 2009 roku.

Uchwała nr XXI/268/2008 z dnia 24 czerwca 2008
w sprawie wniosków dotyczących planowania przestrzennego.

Uchwała nr XXI/267/2008 z dnia 24 czerwca 2008
w sprawie wystąpienia do MPK S.A. z wnioskiem o ustawienie wiat na przystankach.

Uchwała nr XXI/266/2008 z dnia 24 czerwca 2008
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garaSem podziemnym na dzialce nr 373/4 obr.48 Podgórze wraz z wjazdem i infrastruktura techniczna na dzialkach nr 372/5, 373/5, 373/3, 373/4 obr.48 Podgórze przy ul. Dobczyckiej w Krakowie.

Uchwała nr XXI/265/2008 z dnia 24 czerwca 2008
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garaSami podziemnymi z garażami w obrebie czesci parteru, uslugami w parterze miejscami postojowymi na terenie dzialki, droga wewnetrzna dojazdowa i infrastruktura wewnetrzna na dzialkach nr 128/53, 129/1 obr.47 Podgórze, wraz z infrastruktura techniczna i wjazdami na dzialkach nr 248, 128/54, 128/49, 129/3, 129/4, 128/52, 128/19, 128/37 obr.47 Podgórze przy ul. Klonowica w Krakowie.

Uchwała nr XXI/264/2008 z dnia 24 czerwca 2008
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. budowa zespołu mieszkaniowego budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi, parkingiem, komunikacją wewnętrzną i przebudową infrastruktury technicznej na działkach nr 576/3, nr 576/4, nr 576/6 obr. 61 Podgórze oraz infrastrukturą techniczną i zjazdami na działkach nr 69/28 i nr 313/10 obr.61 Podgórze przy ul. Bochenka i ul. Szpakowej w Krakowie.

Uchwała nr XXI/263/2008 z dnia 24 czerwca 2008
w sprawie zadań powierzonych w 2009r. w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pod nazwą "Bezpieczny Kraków".

Uchwała nr XXI/262/2008 z dnia 24 czerwca 2008
w sprawie wstępnej listy rankingowej prac remontowych Słobków w ramach zadań powierzonych na 2009 rok.

Uchwała nr XXI/261/2008 z dnia 24 czerwca 2008
w sprawie realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2009 roku.

Uchwała nr XXI/260/2008 z dnia 24 czerwca 2008
w sprawie ujęcia w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa wniosków Rady Dzielnicy.

Uchwała nr XXI/259/2008 z dnia 24 czerwca 2008
w sprawie poparcia inicjatywy powstania Muzeum Historii Podgórza.

Uchwała nr XXI/258/2008 z dnia 24 czerwca 2008
w sprawie zadań priorytetowych na 2008 rok.

Uchwała nr XXI/257/2008 z dnia 24 czerwca 2008
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/126/2007 z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie zadań priorytetowych na 2008 rok.

Uchwała nr XX/256/2008 z dnia 27 maja 2008
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. "budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na działkach nr 228/5, nr 176/1, nr 176/2 obr.51 Podgórze wraz z infrastruktura techniczną i przebudową istniejącego wjazdu z działki nr 167/3 obr.51 Podgórze przy ul. Heltmana w Krakowie".

Uchwała nr XX/255/2008 z dnia 27 maja 2008
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. "budowa zespołu zabudowy wielorodzinnej z usługami wraz z garażem podziemnym na działkach nr 19, nr 20, nr 21, nr 486 obr. 48 Podgórze nr 252/2 obr. 47 Podgórze wraz z wjazdami na działce nr 486 z działki drogowej 466/11 obr.48 Podgórze i z działki nr 252/5 obr.47 Podgórze i infrastrukturą techniczną na działkach nr 491/7, nr 466/1, nr 506/3 obr.48 Podgórze nr 254 obr.47 Podgórze przy ul. Strumiennej i ul. Pierzchówka w Krakowie".

Uchwała nr XX/254/2008 z dnia 27 maja 2008
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. "budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działce nr 16/18 obr. 65 Podgórze wraz z infrastruktura techniczną i wjazdem na działkach nr 16/18, nr 16/17, nr 194/2, nr 194/6, nr 194/7, nr 195/1, nr 1/30, nr 1/46, nr 1/47, nr 1/51, nr 1/44, nr 1/42, obr.65 Podgórze przy ul. Franciszka Bujaka w Krakowie".

Uchwała nr XX/253/2008 z dnia 27 maja 2008
w sprawie opinii dotyczącej oddania w trwały zarząd nieruchomości położonej przy ul. Estońskiej 2 w Krakowie.

Uchwała nr XX/252/2008 z dnia 27 maja 2008
w sprawie opinii dotyczącej "budowa kanalizacji i wodociągu z przyłączami w ul. Kosocickiej bocznej".

Uchwała nr XX/251/2008 z dnia 27 maja 2008
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. "budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i wbudowanym dwupoziomowym garażem podziemnym na samochody osobowe na działce nr 57/280 obr. 47 Podgórze, wraz z wjazdem i przyłączeniem do dróg publicznych z ul. Walerego Sławka na działkach nr 571/5 i 56/6 oraz drugim wjazdem na działce nr 57/175 obr. 47 Podgórze, przy ul. Walerego Sławka w Krakowie".

Uchwała nr XX/250/2008 z dnia 27 maja 2008
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. "budowa budynku wielorodzinnego z usługami, z garażem podziemnym wielostanowiskowym, urządzeniami budowlanymi i układem dróg wewnętrznych na działkach nr 269/5,268/23 obr.49 Podgórze oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr 269/5, 268/23, 571/5, 572/1 obr. 49 Podgórze przy ul. Walerego Sławka w Krakowie".

Uchwała nr XX/249/2008 z dnia 27 maja 2008
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. "budowa zespołu zabudowy wielorodzinnej z układem drogowym, parkingami, urządzeniami budowlanymi na działkach nr 157, nr 158 oraz budową drogi dojazdowej na części działki nr 156 obr. 61 Podgórze i zjazdem z działki nr 279/6 obr. 63 Podgórze przy ul. Tuchowskiej w Krakowie".

Uchwała nr XX/248/2008 z dnia 27 maja 2008
w sprawie poparcia powstania Zbiorczego Punktu Gromadzenia odpadów na terenie Dzielnicy XI.

Uchwała nr XX/247/2008 z dnia 27 maja 2008
w sprawie zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Żłobaka nr 32 przy ul. Wysłouchów 47 w Krakowie.

Uchwała nr XX/246/2008 z dnia 27 maja 2008
w sprawie zadań priorytetowych na 2008 rok.

Uchwała nr XX/245/2008 z dnia 27 maja 2008
w sprawie przeniesienia środków.

Uchwała nr XIX/244/2008 z dnia 29 kwietnia 2008
w sprawie zadań priorytetowych na 2008 rok.

Uchwała nr XIX/243/2008 z dnia 29 kwietnia 2008
w sprawie zadań powierzonych "prace remontowe szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli" w 2008 roku.

Uchwała nr XIX/242/2008 z dnia 29 kwietnia 2008
w sprawie zadań powierzonych "prace remontowe szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli" w 2008 roku.

Uchwała nr XIX/241/2008 z dnia 29 kwietnia 2008
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Mieszkaniowej na 2008 rok.

Uchwała nr XIX/240/2008 z dnia 29 kwietnia 2008
w sprawie zadań priorytetowych na 2008 rok.

Uchwała nr XIX/239/2008 z dnia 29 kwietnia 2008
w sprawie poparcia starań mieszkańców posesji zlokalizowanych przy ul. Sułkowskiego w Krakowie, dotyczących rozbudowy sieci wodociągowej.

Uchwała nr XIX/238/2008 z dnia 29 kwietnia 2008
w sprawie poparcia starań mieszkańców posesji zlokalizowanej przy ul. Kordiana 18 w Krakowie, dotyczących sieci kanalizacyjnej.

Uchwała nr XIX/237/2008 z dnia 29 kwietnia 2008
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. "budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi i budynkami technicznymi na działkach nr 576/37, 576/38, 576/40, 576/29, 576/30 obr.61 Podgórze, układem dróg wewnętrznych i infrastrukturą techniczną na działkach nr 576/37, 576/38, 576/40, 576/29, 576/30, 576/26, 576/27, 576/28, 576/7, 576/31, 4/4, 69/26, 101/6, 313/10, 316/6, 316/14, 576/14, 95/8, 104/16 oraz wjazdami na działkach nr 4/4, 316/6, 313/10, 316/14, 101/6, 576/14 obr.61 Podgórze przy ul. Bochenka i Podedworze w Krakowie".

Uchwała nr XIX/236/2008 z dnia 29 kwietnia 2008
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. "budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i drogą wewnętrzną dojazdową na działkach nr 128/53, 129/1, 128/54, 128/49, obr. 47 Podgórze, wraz z infrastrukturą techniczną i wjazdami na działkach 248, 129/1, 128/53, 128/54, 128/49, 57/139, 130/6, 130/9, 259 obr. 47 Podgórze przy ul. Klonowica w Krakowie".

Uchwała nr XIX/235/2008 z dnia 29 kwietnia 2008
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych przy ul. Zimnej w Krakowie.

Uchwała nr XIX/234/2008 z dnia 29 kwietnia 2008
w sprawie w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. "budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z garażem podziemnym i wewnętrznym układem komunikacyjnym na działkach nr 186/14, 186/15, 186/16, 186/17 obr. 63 Podgórze oraz budowa układu komunikacyjnego z wjazdem na działce nr 186/16, 186/12 obr. 63 Podgórze przy ul. Marcowej w Krakowie".

Uchwała nr XIX/233/2008 z dnia 29 kwietnia 2008
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. "budowa budynku mieszkalno - handlowo - usługowego z garażem podziemnym na działce 225/2 obr. 63 Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 277/16, 277/17 obr. 63 oraz dwoma wjazdami na działkach nr 276/2, 277/17 obr. 63 Podgórze przy ul. Kordiana w Krakowie".

Uchwała nr XIX/232/2008 z dnia 29 kwietnia 2008
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. "budowa budynku mieszkalno - usługowego z garażem podziemnym na działkach nr 285/3, 286/3 obr. 49 Podgórze oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr 285/3, 286/3, 286/4, 616/2, 583/13, 811/1, 811/2, 811/11, 811/12 obr. 49 i na działkach nr 413/2, 413/3, 413/4, obr. 63 Podgórze przy ul. Trybuny Ludów w Krakowie".

Uchwała nr XIX/231/2008 z dnia 29 kwietnia 2008
w sprawie zadań priorytetowych na 2008 rok.

Uchwała nr XIX/230/2008 z dnia 29 kwietnia 2008
w sprawie zadania powierzonego "prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia" w 2008 roku.

Uchwała nr XIX/229/2008 z dnia 29 kwietnia 2008
w sprawie zmiany planu finansowego na 2008 rok.

Uchwała nr XVIII/228/2008 z dnia 27 marca 2008
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. "budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi na dz. 150/3 obr. 51 Podgórze wraz z wjazdem z dz. 164/2 obr. 51 Podgórze przy ul. Tarnowskiej w Krakowie".

Uchwała nr XVIII/227/2008 z dnia 27 marca 2008
w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy w 2007 roku.

Uchwała nr XVIII/226/2008 z dnia 27 marca 2008
w sprawie zadań priorytetowych na 2008 rok.

Uchwała nr XVIII/225/2008 z dnia 27 marca 2008
w sprawie dofinansowania w 2009 roku zadania "Przebudowa ulic Wilgotna, Laszczki, Algierska".

Uchwała nr XVII/224/2008 z dnia 26 lutego 2008
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji na rok 2008.

Uchwała nr XVII/223/2008 z dnia 26 lutego 2008
w sprawie zadań priorytetowych na 2008 rok.

Uchwała nr XVII/222/2008 z dnia 26 lutego 2008
w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2008 rok.

Uchwała nr XVII/221/2008 z dnia 26 lutego 2008
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności na rok 2008.

Uchwała nr XVII/220/2008 z dnia 26 lutego 2008
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury na rok 2008.

Uchwała nr XVII/219/2008 z dnia 26 lutego 2008
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Sportu i Rekreacji na rok 2008.

Uchwała nr XVII/218/2008 z dnia 26 lutego 2008
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/126/2007 z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie zadań priorytetowych na 2008 rok.

Uchwała nr XVII/217/2008 z dnia 26 lutego 2008
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na rok 2008.

Uchwała nr XVII/216/2008 z dnia 26 lutego 2008
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. "budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami w parterze, garażami podziemnymi i lokalami usługowymi oraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 420/12, 420/13 obr.49 Podgórze wraz z wjazdami na działkach jw. przy ul. Włoskiej w Krakowie".

Uchwała nr XVII/215/2008 z dnia 26 lutego 2008
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Infrastruktury i Inwestycji na 2008 rok.

Uchwała nr XVII/214/2008 z dnia 26 lutego 2008
w sprawie zadania powierzonego "prace remontowe dróg chodników i oświetlenia" w 2008 roku.

Uchwała nr XVII/213/2008 z dnia 26 lutego 2008
w sprawie zmiany uchwały X/122/2007 z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie zadania powierzonego "budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem" w 2008 roku z późniejszymi zmianami.

Uchwała nr XVII/212/2008 z dnia 26 lutego 2008
w sprawie szczegółowego określenia zakresu działania Komisji Infrastruktury i Inwestycji powołanej uchwałą Rady Dzielnicy XI, Nr II/9/2006 z dnia 18.12.2006r.

Uchwała nr XVII/211/2008 z dnia 26 lutego 2008
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska na rok 2008.

Uchwała nr XVII/210/2008 z dnia 26 lutego 2008
w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Krakowa rezolucji.

Uchwała nr XVII/209/2008 z dnia 26 lutego 2008
w sprawie zmiany planu finansowego na 2008 rok.

Uchwała nr XVI/208/2008 z dnia 29 stycznia 2008
w sprawie poparcia planu budowy Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów dla Miasta Krakowa.

Uchwała nr XVI/207/2008 z dnia 29 stycznia 2008
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Informacji i Łączności z Mieszkańcami na rok 2008.

Uchwała nr XVI/206/2008 z dnia 29 stycznia 2008
w sprawie powołania na Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej.

Uchwała nr XVI/205/2008 z dnia 29 stycznia 2008
w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej Pana Michała Święć.

Uchwała nr XVI/204/2008 z dnia 29 stycznia 2008
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa budynku handlowo - usługowego wraz z parkingiem podziemnym na działce nr 19/8 obr. 47 Podgórze oraz infrastrukturą techniczną i wjazdem na działkach nr: 16/5, 19/4, Obr. 47 Podgórze i działkach nr 571/5, 1/16, 1/37 obr. 49 Podgórze przy ul. Walerego Sławka w Krakowie".

Uchwała nr XVI/203/2008 z dnia 29 stycznia 2008
w sprawie sprzedaży działki nr 466/7 obręb 49 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Malborskiej.

Uchwała nr XVI/202/2008 z dnia 29 stycznia 2008
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, układem dróg wewnętrznych, parkingami na terenie, wewnętrzną infrastrukturą techniczną, przekładkami sieci oraz stacjami trafo na działkach nr: 3/19, 3/20, 3/21, obr. 49 Podgórze, oraz zjazdem z działki drogowej nr 517/5 obr. 49 Podgórze, poprzez działkę nr 4/3 obr. 4/3 Podgórze, przy ul. Walerego Sławka w Krakowie".

Uchwała nr XVI/201/2008 z dnia 29 stycznia 2008
w sprawie odwołania radnego Rafała Lodzińskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Kultury.

Uchwała nr XVI/200/2008 z dnia 29 stycznia 2008
w sprawie zadania powierzonego "budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem" w 2008 roku.

Uchwała nr XVI/199/2008 z dnia 29 stycznia 2008
w sprawie zadań priorytetowych na 2008 rok.

Uchwała nr XVI/198/2008 z dnia 29 stycznia 2008
w sprawie zmiany planu finansowego na 2008 rok.

Uchwała nr XVI/197/2008 z dnia 29 stycznia 2008
w sprawie planu finansowego na 2008 rok.

Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2008