Rada Dzielnicy XI ogłasza nabór na zajęcia integracyjno-rehabilitacyjne na basenie dla dorosłych osób niepełnosprawnych.

Zajęcia odbywać się będą w środy o godz. 18:00 w terminie od 4 maja do 22 czerwca 2022 r.

 

Składanie wniosków:

Wnioski (według wzoru) należy składać do 13 kwietnia br. w siedzibie Rady Dzielnicy XI przy ul. Wysłouchów 34. Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku
  • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do zajęć na basenie

Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Rady Dzielnicy XI oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Rady Dzielnicy XI.

 

Kryteria kwalifikacji:

  • zameldowanie na pobyt stały na terenie Dzielnicy XI,
  • posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ZUS lub inny uprawniony do tego organ,
  • dochód nie przekraczający 1 800 zł netto na osobę w rodzinie, a w przypadku osób samotnych 2 328 zł netto.

 

Do pobrania:

  Wniosek kwalifikacji na zajęcia integracyjno-rehabilitacyjne na basenie dla dorosłych