Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie realizuje w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt pn. „Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie”.

Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych oraz opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych z terenu Gminy Miejskiej Kraków oraz Gminy Wieliczka.

W ramach realizowanego projektu Centrum oferuje bezpłatnie następujące formy wsparcia:

  • usługi wytchnieniowe umożliwiające czasowe całodobowe przebywanie osoby niesamodzielnej pod profesjonalną opieką,

  • doradztwo realizowane przez zespół „menadżera opieki” (lekarza, pielęgniarkę, psychologa, fizjoterapeutę, pracownika socjalnego, opiekuna) w formie cyklicznych wizyt organizowanych w domu opiekuna/podopiecznego,

  • szkolenia opiekuńcze w formie indywidualnych spotkań z pielęgniarką i fizjoterapeutą, organizowanych w domu opiekuna/podopiecznego,

  • wypożyczalnię sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego,

  • usługi dla osób niesamodzielnych świadczone w Dziennej Placówce Opieki i Aktywizacji Osób Niesamodzielnych, która zapewnia opiekę pielęgniarską, wsparcie psychologa, dietetyka, opiekuna, udział w zajęciach terapeutycznych oraz podnoszących sprawność.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych form wsparcia oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej: https://wsparciedlaopiekuna.pl/.