Konsultacje społeczne koncepcji budowy połączenie ul. Przykopy z ul. Beskidzką w Krakowie

Przystępujemy do konsultacji społecznych dotyczących zadania pn. "Budowa połączenie ul. Przykopy z ul. Beskidzką - koncepcja" (Dzielnica XI Podgórze Duchackie). Konsultacje rozpoczną się 29 marca, a zakończą 29 kwietnia 2022 roku.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców oraz innych interesariuszy w zakresie zaproponowanych rozwiązań.

Zakres inwestycji obejmuje opracowanie wielowariantowej koncepcji dla budowy połączenia ul. Przykopy z ul. Beskidzką z zapewnieniem prawidłowych warunków, odwodnienia, oświetlenia oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia, przedstawiającej analizę porównawczą wariantów wraz z propozycją optymalnego wariantu z punktu widzenia istniejących uwarunkowań.

 

Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych: 

  • 22 marca 2022 – zapowiedź konsultacji społecznych,
  • 29 marca 2022 – ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji,
  • 29 kwietnia 2022 – zakończenie konsultacji.

 

Formy konsultacji:

 

  1. Formularz konsultacyjny

W dniach 29 marca - 29 kwietnia - udostępniony zostanie formularz konsultacyjny, służący zebraniu opinii.

 

  1. Spotkanie konsultacyjne

W dniu 5 kwietnia odbędzie się moderowane spotkanie on-line dla mieszkańców z udziałem ekspertów. Jego celem będzie zaprezentowanie projektu wielowariantowej koncepcji dla budowy połączenia ul. Przykopy z ul. Beskidzką. Spotkanie odbędzie się w godzinach 17:30-19:00 na platformie elektronicznej.

 

Uwaga! W celu wzięcia udziału w spotkaniu konieczne jest przesłanie zgłoszenia na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 5 kwietnia 2022, do godz. 12:00 - w tytule należy wpisać: Przykopy – spotkanie. Decyduje kolejność zgłoszeń. Link do spotkania zostanie przesłany zainteresowanym osobom najpóźniej w dniu 14 kwietnia 2022.

 

  1. Dyżur telefoniczny

Przewidziane są dwa telefoniczne dyżury eksperckie.

W dniu 12 kwietnia w godz. 10:00-12:00 oraz w dniu 19 kwietnia w godz. 16:00-18:00, pod nr tel. 12 616 72 55.

 

Bieżące informacje o procesie konsultacyjnym oraz informacje o postępach w projektowaniu będą pojawiać się w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowiehttps://inwestycje.krakow.pl/investment/1205 oraz na stronach Zarządu Dróg Miasta Krakowa zdmk.krakow.pl i razemwdialogu.pl

 

Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).