Konkurs filmowy organizowany przez jednostkę miejską Klimat-Energia-Gospodarka Wodna ma przyczynić się do poszerzenia wiedzy o zrównoważonym rozwoju, ekologii, zagrożeniach i wyzwaniach związanych ze zmianami klimatycznymi.


Konkurs adresowany jest do młodzieży mieszkającej w Krakowie w przedziale wiekowym od 15-tego do 22-tego roku życia włącznie,

 

Konkurs polega na wykonaniu autorskiego filmu krótkometrażowego, którego długość nie może przekraczać 10 minut. Wykonany przez uczestnika film musi dotyczyć jednej ze wskazanych poniżej siedmiu tematyk.

 

  1. Emisja gazów cieplarnianych ze środków transportu – porównanie różnych sposobów transportu (np.: samolot, własny samochód, komunikacja miejska, rower) pod względem wpływu na środowisko i klimat.
  2. Dlaczego mamy za mało wody, skoro opadów jest więcej? – o wpływie zmian klimatu na zjawisko suszy, występowanie podtopień, powodzi itp.
  3. Dobra energia. Po co oszczędzać ciepło? – wyjaśnienie dlaczego nowoczesna termomodernizacja i rozsądne gospodarowanie energią jest tak ważne dla klimatu.
  4. Jak mądrze wyrzucać. Gospodarka odpadami – dlaczego dla współczesnej cywilizacji odpady są tak palącym problemem i jak radzi sobie z nimi Kraków.
  5. Rola roślin w kształtowaniu klimatu – o zieleni i jej wpływie na: zmniejszanie efektu wyspy ciepła, zwiększanie retencji wód, pochłanianie dwutlenku węgla.
  6. Hulajnogą, samochodem elektrycznym, czy autobusem? – czy poruszanie się elektrycznym samochodem, który napędzany jest prądem z węgla jest bardziej ekologiczne niż użytkowanie samochodu spalinowego?
  7. Zmiany klimatu zmieniają Kraków – analiza różnych scenariuszy klimatycznych, tych bardziej i mniej optymistycznych.

 

Szczegółowy Regulamin wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.kegw.krakow.pl

Prace należy przesłać w terminie od 1 kwietnia 2022 r. do 25 maja 2022 r. włącznie, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 22 czerwca do godz. 14.00

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz vouchery o wartości:

  • I miejsce – voucher na kwotę 1000 zł
  • II miejsce – voucher na kwotę 700 zł
  • III miejsce – voucher na kwotę 500 zł

Uczestnictwo w konkursie jest całkowicie bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie Uczestników.

 

DO POBRANIA

„Filmowy Klimat” - regulamin