W związku z dużym zainteresowaniem i pytaniami do Radnych Dzielnicy na temat budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków – Myślenice prezentujemy dostępne do wglądu następujące materiały:

 Streszczenie studium korytarzowego przygotowane przez GDDKiA

Wyniki studium korytarzowego przygotowane przed GDDKiA

 

W załączeniu zamieszczamy również:

Wzór Petycji do GDDiA - do wykorzystania przez mieszkańców dzielnicy.