Rozegrajmy to klimatycznie!

Rozpoczynamy konkurs skierowany do nauczycieli krakowskich, samorządowych szkół podstawowych „Śladem krakowskiego Klimatologa”. Naszą inicjatywą chcemy zainspirować kadrę pedagogiczną do wprowadzenia innowacyjnego sposobu przekazywania wiedzy o klimacie, a w szczególności zagadnień ekologiczno-proklimatycznych dotyczących Krakowa.

Konkurs polega na wykonaniu autorskiego scenariusza lekcji szkolnej, poświęconej tematyce klimatyczno-ekologicznej.

Każdy scenariusz musi być zgodny z podstawą programową, dedykowaną określonej grupie wiekowej.

Scenariusze powinny uwzględniać różnorodne formy zajęć oraz ciekawe miejsca zlokalizowane na terenie miasta Krakowa.

Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy od 15 kwietnia do 15 maja, a rozstrzygniecie konkursu nastąpi 25 maja.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody w postaci wielkoformatowej, „Gry z Klimatem” o wymiarach 3 m x 3,5 m., przeznaczonej do edukacji klimatycznej uczniów.

Gra z Klimatem” przedstawia mapę Krakowa, która stanowi element edukacji klimatyczno-ekologicznej promujący formę nauki poprzez zabawę. Trasa uczestnika gry, jest wypełniona szeregiem zadań proklimatycznych,  obejmujących między innymi zrównoważony transport, segregację odpadów, oszczędzanie wody, korzystanie z Odnawialnych Źródeł Energii, poznawanie przyrody, dbanie o zwierzęta. Ścieżka, którą należy pokonać zawiera etapy gry promujące zdrowy styl życia, ruch na świeżym powietrzu oraz dokładniejsze poznanie Krakowa. Młody gracz, przyjmując klimatyczne wyzwania, wzbogaca swoją wiedzę, dba o kondycję fizyczną, rozwija empatię, pobudza zmysły obserwacji, uczy się właściwych postaw społecznych, poznaje charakterystyczne miejsca w swoim otoczeniu, a przede wszystkim staje odpowiedzialnym mieszkańcem Krakowa.

 

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: 12 323 30 62

Jednostka Klimat-Energia- Gospodarka Wodna uczestniczy w proklimatycznej miejskiej kampanii „Kraków dobrym klimacie”.