Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkanki i mieszkańców Krakowa do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania i funkcji budynku pawilonu „Jordanówka” na terenie Parku Jordana przy Al. 3 Maja 11.

Celem konsultacji jest poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców odnośnie zagospodarowania i funkcji jaką powinien pełnić budynek pawilonu „Jordanówka”.

WAŻNE: Budynek powinien odpowiadać potrzebom osób korzystających z parku, jednocześnie wpisując się w idee założyciela i patrona parku, doktora Henryka Jordana. Docelowo inwestycja powinna służyć wszystkim krakowianom.

Jednostka merytoryczna: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia we współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej .

Termin konsultacji: 19 kwietnia – 3 czerwca 2022 r.

Formy konsultacji:

 1. 11 maja 2022 r. o godz. 17.00 – 19.00 spacer badawczy po przestrzeni budynku wraz z warsztatem partycypacyjnym.

 2. 18 maja 2022 r. o godz. 17.00 – 19.00 spacer badawczy po przestrzeni budynku wraz z warsztatem partycypacyjnym.

  Ze względów organizacyjnych niezbędna jest wcześniejsza rejestracja pod numerem telefonu 12 616 60 20 w godz. od 8.00 do 15.00. lub za pomocą linka dostępnego na stronie: www.obywatelski.krakow.pl

  Rejestracja potrwa do 10 maja 2022 r. do godz. 12.00.

 3. 29 maja 2022 r. podczas Święta Krakowskiej Rodziny:

  • Punkt konsultacyjny przed budynkiem pawilonu „Jordanówka” z możliwością wypełnienia ankiet na miejscu.

  • Warsztat planowania partycypacyjnego dla dzieci. Start godz. 11.00

 4. Dyżury telefoniczne eksperta pod numerem telefonu 887877456 w dniach:

  • 27 kwietnia w godz. 10.00 - 12.00, 28 kwietnia w 15.00 - 17.00,

  • 17 maja w godz. 10.00 - 12.00 , 26 maja w godz. 15.00 - 17.00

 5. Mobilny punkt konsultacyjny na terenie Parku Jordana. Uruchomienie mobilnego punktu konsultacyjnego zależne będzie od warunków pogodowych.

 6. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące zakresu konsultacji można zgłaszać od 19 kwietnia do 3 czerwca 2022 r. za pomocą ankiety internetowej. Link do ankiety dostępny jest na stronie internetowej: www.obywatelski.krakow.pl

 7. Ankieta w formie papierowej dostępna będzie także w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia przy ul. J. Dekerta 24, parter, sektor B, pokój nr 8 oraz podczas spotkań oraz w punktach konsultacyjnych.