Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców do udziału w prowadzonych od 13 czerwca do 30 września 2022 r. konsultacjach społecznych dotyczących projektowanego połączenia ul. Przybyszewskiego z ul. Piastowską poprzez przebudowę ulicy Buszka ze szczególnym uwzględnieniem kategorii ulicy oraz możliwych nowych rozwiązań w tym zakresie.

Celem konsultacji jest wypracowanie wspólnego stanowiska do realizacji bądź nie przedsięwzięcia, jakim jest rozbudowa ulicy Buszka do parametrów drogi lokalnej według założeń określonych w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, a także ewentualne wypracowanie innych dobrze funkcjonujących rozwiązań np. poprzez odpowiednią organizację ruchu lub w zakresie zastosowania rozwiązań uspokajających ruch.

Podstawą do tworzenia stanowiska w przedmiotowej sprawie są proponowane warianty przebudowy i przedłużenia ulicy Buszka oraz założenia dotyczące organizacji ruchu. Opinii poddany ma być także wariant bezinwestycyjny. Materiałami pomocniczymi są wyniki prognoz ruchu dla każdego wariantu.

Komórką organizacyjną odpowiedzialną merytorycznie za konsultacje jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa:

 • kontakt telefoniczny: 12 616 88 18
 • kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formy w jakich zostaną przeprowadzone konsultacje:

 1. Otwarte, protokołowane spotkanie z mieszkańcami: 14 września 2022 r. godz.18.00 – VII Liceum Ogólnokształcące – ul. Skarbińskiego 5 

  (przedstawienie prezentacji wykonanej na podstawie prognoz ruchu, przedstawienie stanowiska mieszkańców z zebranych od początku trwania konsultacji formularzy i ankiet, dyskusja na której zbierane będą stanowiska osób obecnych na spotkaniu).

 2. Zbieranie uwag, wniosków i propozycji na piśmie za pomocą formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie „Obywatelski Kraków” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2022 r. poprzez:

   

  - przesłanie w formie skanu / zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  - pocztą tradycyjną na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków
  - przesłanie przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje dotyczące projektowanego połączenia ul. Przybyszewskiego z ul. Piastowską poprzez przebudowę ulicy Buszka”

   

 3.  Ankieta elektroniczna dostępna do 30 września 2022 r. – link do ankiety elektronicznej znajduje się na stronie: www.obywatelski.krakow.pl

 4. Telefoniczne dyżury eksperckie:

  - termin I: 22 czerwca 2022 r. od 10:00 do 11:00,
  - termin II: 6 lipca 2022 r. od 10:00 do 11:00,
  - termin III: 20 lipca 2022 r. od 10:00 do 11:00,
  - termin IV: 3 sierpnia 2022 r. od 10:00 do 11:00,
  - termin V: 17 sierpnia 2022 r. od 10:00 do 11:00,
  - termin VI: 31 sierpnia 2022 r. od 10:00 do 11:00,
  - termin VII: 7 września 2022 r. od 17:00 do 18:00,
  - termin VIII: 21 września 2022 r. od 10:00 do 11:00,
  - termin IX: 28 września 2022 r. od 10:00 do 11:00.
  Pod numerami telefonów:
  - 12 616 8767,
  - 12 616 6574.

 

Materiały poddane konsultacjom wraz z formularzem konsultacyjnym oraz linkiem do ankiety dostępne będą:


Konsultacje prowadzone są przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.