Akademi@60+ to projekt realizowany przez Fundację Aktywności i Edukacji Społecznej FAES w Krakowie, dofinansowany ze środków Rządowego Programu Wieloletniego na Rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 na podstawie umowy z  Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej – Departament Polityki Senioralnej. 

Projekt będzie realizowany w okresie od
01 czerwca 2022 r  do 31 grudnia 2022 r. 

Wartość dofinansowania 194 295,00 zł

Wartość całkowita zadania 213 795,00 zł

 

Cel projektu

Projekt zakłada wsparcie seniorów w zakresie korzystania z komputera i Internetu w oparciu o nowatorską metodę programowania z wykorzystaniem LEGO® Education , korzystania z aplikacji pomocnych w życiu codziennym oraz trening pamięci wspomagających utrwalenie nowo poznanych treści.

 

Grupa docelowa

 W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy Krakowa, którzy ukończyli 60 rok życia, mają trudności z poruszaniem się po świecie cyfrowym i pozytywnie przejdą proces rekrutacyjny.  

 

Realizowane działania:

 W ramach projektu proponujemy szereg działań zmierzających do nabycia umiejętności cyfrowych i bezpiecznego  korzystania z komputera i Internetu. 

 

Projekt zakłada  realizację:

 • Szkolenie w ramach Akademii Cyfrowej obejmującej III Moduły
  • I Moduł – Trening pamięci - 16 h
  • II Moduł – Innowacyjna metoda nauki obsługi komputera – 24 h
  • III Moduł – Praktyczne aspekty ułatwiające życie seniora w świecie cyfrowym - 16 h
 • Możliwość korzystania z Pracowni Cyfrowej umożliwiające samodzielną pracę z komputerem  i utrwalanie wiedzy nabytej na zajęciach w ramach Akademii Cyfrowej pod okiem animatora.
 • Mentoring cyfrowy dla seniorów

 

Co możesz zyskać?

 Udział w projekcie umożliwia: 
 • Bezpłatne korzystanie ze szkoleń komputerowych dostosowanych do potrzeb i możliwości osób powyżej 60 roku życia
 • Nabycie umiejętności cyfrowych zwiększających stopień wykorzystania  technologii informacyjno-komunikacyjnych.  
 • Wsparcie profesjonalistów,  którzy na co dzień pracują z seniorami
 • Indywidualne wsparcie dla każdego z uczestników
 • Swobodę na zajęciach i komfortowy kontakt z prowadzącym za sprawą kameralnych grup szkoleniowych - śr. 8 osób 
 • Oszczędności czasu - zajęcia prowadzone w Centrum Krakowa  
 

Planowanym rezultatem  projektu będzie:

 • Nabycie umiejętności cyfrowych przez uczestników projektu
 • Wzrost aktywności społecznej seniorów poprzez udział 8 Mentorów cyfrowych w akcji promującej walkę z wykluczeniem cyfrowym 

 

Koszty uczestnictwa

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

 
Kontakt +48 572 475 401
https://faes.org.pl/akademia60plus