Konsultacje społeczne - sposobu zagospodarowania terenu znajdującego się w sąsiedztwie doliny rzeki Wilgi i w rejonie ulic Podmokłej i Herberta.

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy zaprosić Was do współtworzenia parku na terenie poprzemysłowym po byłych Krakowskich Zakładach Sodowych “Solvay” zwanych Białymi Morzami. Mamy ok. 34 ha terenu, który będzie służył Mieszkankom i Mieszkańcom Krakowa ciszą, spokojem, zielenią jak i w sposób, który wspólnie wypracujemy na spotkaniach i warsztatach konsultacyjnych.

Zapraszamy!

Harmonogram spotkań w ramach konsultacji społecznych ws. zagospodarowania obszaru „Białe Morza”

1. Spotkanie informacyjne otwierające 05.09.22 17.00-19.00 CSW Solvay ul. Zakopiańska 62

2. Spacer badawczy 14.09.22 17.00-18.00 Początek: Centrum JP II – wieża widokowa

3. Warsztat dla mieszkańców 15.09.22 17.00-19.00 CSW Solvay ul. Zakopiańska 62

4. Spacer badawczy 28.09.22 10.00-11.00 Początek: Centrum JP II – wieża widokowa

5. Warsztat dla mieszkańców - seniorzy 30.09.22 10.00-12.00 CSW Solvay ul. Zakopiańska 62

6. Spacer badawczy 12.10.22 16.00-17.00. Początek: Centrum JP II – wieża widokowa

7. Warsztat dla mieszkańców -młodzież 14.10.22 17.00-19.00 MDK ul. Beskidzka 30

8. Warsztat dla mieszkańców - dzieci 15.10.22 10.00-12.00 MDK ul. Beskidzka 30

9. Spotkanie podsumowujące 16.11.22 17.00-19.00 CSW Solvay ul. Zakopiańska 62