Miasto Kraków rozważa możliwość wprowadzenia częściowego ograniczenia sprzedaży alkoholu na terenie miasta. Zakaz miałby dotyczyć jedynie sprzedaży detalicznej w nocy. W związku z tym przygotowana została ankieta z pytaniami do mieszkańców.

 


Zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu i wypełnienia ankiety!


 

– Chcemy zapytać mieszkańców, co myślą na temat zasadności i szczegółów ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu – informuje zastępca prezydenta Krakowa Bogusław Kośmider. Dodaje, że częściowe ograniczenia w sprzedaży alkoholu w sklepach wprowadziły m.in.: Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Poznań, Wrocław.

Działania mają zostać przeprowadzone na kilka sposobów. – Zaplanowaliśmy ankietę, którą każdy mieszkaniec będzie mógł wypełnić. Wyłoniliśmy dodatkowo firmę, która przeprowadzi badania w tej sprawie na próbie kilkuset osób – dodaje zastępca prezydenta Krakowa.

– Opinia mieszkańców na ten temat zostanie przestawiona radnym miasta Krakowa na początku przyszłego roku i oni w tej materii podejmą decyzję. Po zakończeniu tego etapu mają odbyć się formalne konsultacje potencjalnego projektu uchwały w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu w sklepach w Krakowie – mówi Bogusław Kośmider.  

 

Propozycje zmian w nocnej sprzedaży alkoholu na terenie miasta

Przygotowane propozycje rozwiązań dotyczą zakazu sprzedaży alkoholu między północą a godz. 5.30 lub między godz. 22.00 a 6.00, a także zakazu sprzedaży alkoholu obejmującego całe miasto lub tylko dzielnice, które o to zawnioskują.

Możliwość wprowadzenia przez samorządy zakazu sprzedaży alkoholu po godz. 22.00 i ograniczenia liczby sklepów monopolowych w obrębie gminy wprowadziła na początku 2018 r. nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o bezpieczeństwie imprez masowych. Zniesienie ograniczeń związanych z pandemią oraz zwiększony ruch turystyczny ponownie wywołały w Krakowie dyskusję nad wprowadzeniem czasowego zakazu sprzedaży detalicznej alkoholu. Postulaty zgłaszają mieszkańcy, którzy informują o coraz częstszych przypadkach zakłócania ciszy nocnej, a także właściciele lokali gastronomicznych.

Od 17 października do 15 grudnia br. mieszkańcy będą mogli wyrazić swoją opinię odnośnie do ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach, za pośrednictwem ankiety dostępnej TUTAJ oraz wywiadu telefonicznego 12 616-55-55 funkcjonującego w godzinach 7.40–15.30 od poniedziałku do piątku (oprócz dni świątecznych, tj. 1 i 11 listopada).

Dodatkowo, od 17 października do 15 grudnia br., w trzech lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa (al. Powstania Warszawskiego 10, ul. Wielicka 28a, os. Zgody 2), w Punktach Obsługi Mieszkańców w galeriach handlowych oraz w siedzibach rad dzielnic będzie możliwość oddania swojego głosu, poprzez wrzucenie wypełnionej ankiety do urny.

 

Lokalizacje Rad Dzielnic, w których można wziąć udział w ankiecie:

Dzielnica I Stare Miasto poniedziałek - piątek, w godz., 11.00 - 13.00
Dzielnica III Prądnik Czerwony poniedziałek, w godz. 10.00 - 13.00
Dzielnica IV Prądnik Biały poniedziałek, wtorek, środa i piątek, w godz. 9.00 - 16.00 czwartek, w godz. 11.00 - 18.00
Dzielnica V Krowodrza wtorek - czwartek, w godz. 10.00 - 14.00
Dzielnica VI Bronowice poniedziałek - piątek, w godz. 10.00-13.00
Dzielnica VII Zwierzyniec poniedziałek - piątek, w godz. 10.00 - 14.00
Dzielnica VIII Dębniki wtorek, środa, w godz. 9.00 - 15.00
Dzielnica IX Łagiewniki – Borek Fałęcki 21.10.2022, 28.10.2022, 04.11.2022, 18.11.2022, 25.11.2022, 02.12.2022, 09.12.2022, w godz. 9.00 - 13.00
Dzielnica X Swoszowice poniedziałek - piątek, w godz. 9.00 - 14.00
Dzielnica XI Podgórze Duchackie poniedziałek, w godz. 9.00 - 16.00 wtorek - piątek, w godz. 11.00 - 15.00
Dzielnica XII Bieżanów-Prokocim czwartek, w godz. 12.00 - 15.00
Dzielnica XIII Podgórze środa, w godz. 10.00 - 14.00
Dzielnica XIV Czyżyny poniedziałek, w godz. 16.00 - 18.00
Dzielnica XV Mistrzejowice poniedziałek, w godz. 10.00 - 15.00
Dzielnica XVI Bieńczyce poniedziałek, w godz. 10.00 - 14.00
Dzielnica XVIII Nowa Huta poniedziałek, środa, w godz. 11.00 - 14.00

 

Próby ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu

Rada Miasta Krakowa już w 2016 r. podejmowała działania w celu ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach w porze nocnej. 26 października 2016 r. skierowano do Sejmu i Senatu RP rezolucję, w której apelowano o zwiększenie uprawnień samorządu w zakresie możliwości regulacji godzin otwarcia punktów detalicznych sprzedających alkohol. W 2018 r. przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące nocnej prohibicji w sklepach w poszczególnych dzielnicach Krakowa. 12 września 2018 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia ograniczeń na terenie Dzielnicy I Stare Miasto w sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w nocy. Uchwała jednak nie weszła w życie, ponieważ 15 listopada 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wstrzymał jej wykonanie. 20 lutego 2019 r. Gmina Miejska Kraków wniosła skargę kasacyjną od wyroku WSA w Krakowie. 24 sierpnia 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie.

 

Umowa z przedsiębiorcami

Od 1 września 2019 r. na terenie Gminy Miejskiej obowiązywała roczna umowa społeczna, zawarta z 154 przedsiębiorcami prowadzącymi sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – „Krakowskie porozumienie – dobre praktyki w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży”. W ramach umowy przedsiębiorcy zobowiązali się do niesprzedawania alkoholu w godzinach 24.00–5.30. Ponadto zgodzili się spełnić inne wymogi (np. monitoring zewnętrzny i wewnętrzny). Według danych Policji z początku 2020 r., liczba interwencji w rejonie sklepów monopolowych spadła o 7%. Z uwagi na epidemię oraz bardzo trudną sytuację ekonomiczną krakowskich przedsiębiorców, 6 kwietnia 2020 r. obowiązywanie porozumienia na czas epidemii zostało zawieszone. Obecnie nie jest planowane zawarcie nowej umowy społecznej.

29 kwietnia 2022 r. prezydent Krakowa otrzymał wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krakowa o przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wprowadzenia ograniczeń nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w mieście i wpływy

Aktualnie w Krakowie w handlu detalicznym wydano 1397 zezwoleń na sprzedaż alkoholu typu A (do 4,5 proc. oraz na piwo), 1471 typu B (od 4,5 proc. do 18 proc. z wyjątkiem piwa), 1269 typu C (powyżej 18 proc.). W gastronomii wydano 1428 koncesje typu A, 1319 – B, 1033 – C. Szacowane wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu w tym roku sięgną 25 mln zł. Z dobrowolnych deklaracji przedsiębiorców wynika, że całodobową sprzedaż detaliczną alkoholu prowadzi ok. 300 punktów na terenie całego miasta.

W rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – napojem alkoholowym jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu. Sklepy natomiast to zlokalizowane na terenie Gminy Miejskiej Kraków wszystkie punkty sprzedaży, prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

 

Ograniczenia w nocnej sprzedaży alkoholu w kraju

Jak podaje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do 2020 r. 162 gminy (na 2477 gmin w skali kraju) postanowiły skorzystać z możliwości ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenia w godzinach sprzedaży napojów alkoholowych obowiązują w wielu krajach europejskich, m.in. w Irlandii, Portugalii, na Litwie, Łotwie, w Słowenii, Estonii, Szwecji, Hiszpanii, Finlandii oraz Norwegii.


Zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu i wypełnienia ankiety!


O nocnej sprzedaży alkoholem w Krakowie – prezentacja (pdf)