Regulamin konkursu plastycznego na

DRZEWO GENEALOGICZNE - „PORTRET RODZINY”
- dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych
zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Konkurs realizowany jest w ramach KAMPANII „KRAKÓW STAWIA NA RODZINĘ” we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny Panią Marzeną Paszkot


Organizator:
Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie

Współorganizator:
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny Pani Marzena Paszkot

Partnerzy konkursu:
Portal informacyjno-rozrywkowy www.czasdzieci.pl
Portale miejskie www.krakow.plwww.kkr.krakow.pl

Terminarz konkursu:
- ogłoszenie konkursu: kwiecień 2023 r.
- przyjmowanie prac: do 10 maja 2023 r.
- rozstrzygnięcie konkursu: czerwiec 2023 r.

Cele konkursu:
- integracja rodzin, promowanie wspólnego spędzania czasu wolnego
- zainteresowanie historią swojej rodziny
- propagowanie wartości rodzinnych
- rozwijanie zainteresowań plastycznych, poszukiwanie ciekawych form wyrazu artystycznego.

Warunki uczestnictwa:

1. Tematem pracy jest: „Portret rodziny” prezentowany w formie drzewa genealogicznego.
2. Adresatami konkursu są dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych mieszkający na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
3. Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach wiekowych (przedszkola, klasy 0-3, klasy 4-8). Przyjmowane będą prace indywidualne oraz grupowe. Mile widziane będą prace rodzinne z wykorzystaniem zdolności plastycznych wszystkich członków rodziny.
4. Prace konkursowe:
- prace plastyczne o formacie od A4 do A2
- technika dowolna
przyjmowane będą prace opisane zgodnie z podanym wzorem:
- imię i nazwisko uczestnika, wiek, adres, opiekun, telefon kontaktowy, e-mail
5. Opracowane drzewo musi zawierać minimum dwa pokolenia wstecz.
Ze względu na ochronę danych osobowych będziemy przyjmować prace spełniające następujące warunki: szkice postaci zamiast zdjęć, podpisy tylko imienne bez nazwisk i pełnych dat urodzenia (tylko rok), stopień pokrewieństwa. Można dodać cechy szczególne, zainteresowania czy inne elementy opisu członków rodziny, aby wzbogacić treść projektu.
6. Kryteria oceny prac:

  • ilość informacji
  • forma prezentacji
  • pomysłowość i estetyka

7. Nagrody:

  • zwycięzcy konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe
  • dyplomy otrzymują również opiekunowie laureatów
  • o ilości nagród decydują organizatorzy i jurorzy

8. O wynikach poszczególnych kategorii zadecyduje jury powołane przez organizatora konkursu.
9. Dokładny termin finału konkursu zostanie podany opiekunom laureatów w terminie późniejszym (na podany wcześniej kontakt e-mailowy lub telefoniczny).
10. Zgłoszenia:
Prace konkursowe prosimy przesyłać na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
z dopiskiem: konkurs na drzewo genealogiczne
„PORTRET RODZINY”.

Dodatkowe informacje:
Anna Dranka-Szot - koordynator konkursu, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 661 877 633

UWAGA!
Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestników oraz Opiekunów na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora – Centrum Młodzieży na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz na podstawie prawa oświatowego.
Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania pracy plastycznej i nazwiska Uczestników oraz Opiekunów na potrzeby konkursu.
Prace konkursowe nie będą zwracane. 

Odbiorcą danych osobowych laureatów konkursu będzie Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. Rodziny
Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana z siedzibą w Krakowie przy ul. Krupniczej 38 i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Ich pobieranie jest zgodne z wymogami prawa oświatowego.

Informujemy, że:
1.    Mają Państwo prawo żądać od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
3.    Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
4.    Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn., że dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – Dominik Strzebak, UMK, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 --------------------------------------------------

 

Dodatkowe informacje o konkursie: 
Anna Dranka
T: 12 430 00 15 wew. 215
E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.