Chcąc przybliżyć Państwu aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy, Grodzki Urząd Pracy w Krakowie prezentuje kolejne wydanie „Krakowskiego Obserwatorium Rynku Pracy".

To już dziewiąte wydanie publikacji, która tradycyjnie agreguje i poddaje analizie wybrane dane dotyczące najważniejszych parametrów na krakowskim rynku pracy.

W najnowszym wydaniu Krakowskiego Obserwatorium Rynku Pracy zawarty został przegląd najważniejszych trendów, szans i wyzwań jakie stoją przed mieszkańcami Krakowa na rynku pracy oraz potencjalnymi inwestorami. Zawarte w publikacji analizy zostały wzmocnione o eksperckie opinie ważnych interesariuszy: prof. dr hab. Małgorzaty Tyrańskiej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz Anny Podolskiej (Executive Manager Hays Poland Sp. z o.o.)

Analizy przeprowadzone przez Grodzki Urząd Pracy jasno wskazują, że Kraków jest miastem o strategicznym znaczeniu dla wielu potężnych firm z różnorodnych sektorów gospodarki. Świetnie rozwijająca się branża IT, szeroko rozwinięty outsourcing, a także stopniowo obudowująca się po pandemii Covid-19 branża HoReCa, to zdecydowanie mocne strony krakowskiego rynku pracy, które stwarzają doskonałe możliwości do dalszego rozwoju dla aktualnych i nowych inwestorów.

Więcej szczegółowych informacji oraz danych znajdziecie Państwo w najnowszej edycji publikacji."