Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji rozwoju oraz kierunków przekształceń części terenów Dzielnic XII i XIII

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkanki i mieszkańców do udziału w trwających od 17 lipca do 1 grudnia 2023 r. konsultacjach społecznych dotyczących koncepcji rozwoju oraz kierunków przekształceń części terenów Dzielnic XII i XIII.

Celem konsultacji jest opracowanie akceptowalnego przez stronę społeczną długoterminowego planu rewitalizacji i rozwoju obszaru części Dzielnic XII i XIII zlokalizowanego pomiędzy ul. Mierzei Wiślanej od zachodu - Jana Surzyckiego - Christo Botewa - Tadeusza Śliwiaka - ul. Trakt Papieski od północy - granicą Gminy Kraków w kierunku południowym do torów kolejowych relacji Kraków - Tarnów - północną granicą terenów kolejowych w kierunku zachodnim do ul. Mierzeja Wiślana z uwzględnieniem proponowanych zmian przestrzennych zapisanych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Miasta Krakowa 2014 roku oraz możliwych nowych rozwiązań w tym obszarze.

Konsultacje prowadzone są przez Urząd Miasta Krakowa na podstawie uchwał Rady Miasta Krakowa: CVII/2908/23 z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji rozwoju oraz kierunków przekształceń części terenów Dzielnic XII i XIII oraz CXI/2904/18 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W ramach procesu konsultacji zaplanowano:

 1. Możliwość wypełnienia ankiety w formie papierowej lub elektronicznej w okresie od 17 lipca do 15 września 2023 r.

Link do ankiety elektronicznej: https://forms.office.com/e/HSh8k46mG8

Ankieta w tym okresie będzie dostępna także w wersji papierowej w:

 • siedzibie Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim, ul. Kurczaba 3
 • siedzibie Rady Dzielnicy XIII Podgórze, Rynek Podgórski 1
 • budynku Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22, ul. Zabłocie 22 (parter)

a także poniżej w wersji pdf, którą można wypełnić i dostarczyć pod wyżej wskazane adresy lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków.

 1. Spotkania ogólnomiejskie w formule warsztatów przyszłościowych w dniach:
 • 3 października 2023 r. godz. 17.00 Urząd Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1
 • 12 października 2023 r. godz. 17.00 Centrum Obywatelskie, ul. Reymonta 20
 • 19 października 2023 r. godz. 17.00 ARTZona, Ośrodek Kultury C.K. Norwida, os. Górali 4
 1. Partycypacyjne warsztaty dzielnicowe:
 • Dzielnica XII: 23 października 2023 r., godz. 17.00. Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Agatowa 41
 • Dzielnica XIII: 26 października 2023 r., godz. 17.00. Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79
 1. Dyżury telefoniczne eksperta w dniach: 30 października 2023r, 6 listopada 2023r., 13 listopada 2023 r. 20 listopada 2023 r. i 27 listopada 2023 r. w godzinach 15.00.-17.00. pod numerem telefonu 12 616 85 56.

Do udziału w warsztatach, we wrześniu, zostanie przeprowadzona rejestracja uczestników.