Konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje trwają od 6 do 27 października 2023 roku, a ich realizatorem jest Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30–703 Kraków.

Konsultacje przeprowadzane są na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych w zakresie planowanej na rok 2024 przez Gminę Miejską Kraków współpracy z trzecim sektorem.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w konsultacjach mają możliwość:

  1. skorzystać z telefonicznych i mailowych dyżurów konsultacyjnych pracowników poszczególnych komórek merytorycznych Urzędu Miasta Krakowa, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie oraz Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie w okresie od 9 do 13 października bieżącego roku w godzinach 10:00-14:00 zgodnie z załączonym harmonogramem dyżurów;
  2. wziąć udział w spotkaniu konsultacyjnym w dniu 17 października bieżącego roku w godzinach 17:00-19:00 w sali nr 9 w Klastrze Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 przy ul. Zabłocie 22 (parter);
  3. przekazać swoje wnioski/uwagi lub propozycje za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2023 roku w następujący sposób:
  • przesłać wypełniony formularz w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • przesłać wypełniony formularz przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) z dopiskiem „KONSULTACJE RPW 2024”,
  • dostarczyć lub wysłać wypełniony formularz do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków (sekretariat, pokój nr 8, III piętro).

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH!

Załączniki do ogłoszenia o konsultacjach: