Od środy,  22 listopada br. rozpoczęła się modernizacja fragmentu ul. Podgórki (Dzielnica XI – Podgórze Duchackie). Pracami objęty będzie odcinek o długości ok. 160 metrów, począwszy od skrzyżowania z ul. Cechową, aż do wiaduktu nad autostradą. Pojawią się zmiany w organizacji ruchu.

Na fragmencie ul Podgórki – od skrzyżowania z ul. Cechową do wiaduktu nad autostradą – poszerzona zostanie jezdnia, powstanie chodnik, przejście dla pieszych oraz oświetlenie. W ramach zadania zmodernizowana zostanie kanalizacja, wybudowany kolektor teletechniczny oraz rozbudowana sieć gazowa.
 

Od środy, 22 listopada fragment ul. Podgórki objęty pracami został zamknięty dla ruchu ogólnego, z wyłączeniem dojazdu do posesji. Objazdy poprowadzone zostały ul.: Cechową i Sawiczewskich.

Dodatkowo, na terenie robót utrzymane zostaną ciągi piesze o szer. min. 1,5 m, dostosowane do osób z niepełnosprawnościami.

Inwestycja realizowana jest w ramach Programu budowy chodników. Prace potrwają do września 2024 r., a ich koszt to ok. 2,5 mln zł.