W związku z przystąpieniem do sporządzania nowego dokumentu planu ogólnego miasta Krakowa Wydział Planowania Przestrzennego informuje o zaplanowanym cyklu spotkań informacyjnych dla mieszkańców Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzania dokumentu planu ogólnego.

Spotkania odbędą się wg następującego harmonogramu:

Data Godzina  Miejsce Adres

Mieszkańcy Dzielnic

27 lutego 2024 r. 17:00 Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki ul. Papiernicza 2 III, IV, V, VI
5 marca 2024 r. 17:00 Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Rynek Główny 35 I, II, VII
7 marca 2024 r. 17:00 Teatr Ludowy - scena warsztatowa Osiedle Teatralne 23 XIV, XV, XVI, XVII, XVIII
19 marca 2024 r. 17:00 Klub Sportowy Wróblowianka ul. Wróblowicka 58 IX, X
21 marca 2024 r. 17:00 Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji ul. Zabłocie 22 (Klaster Innowacji) VIII, XI, XII, XIII

 

W poszczególnych terminach możliwe jest uczestniczenie mieszkańców obszaru Dzielnic innych niż wskazane dla danego spotkania w powyższej tabeli.
 
Więcej informacji na temat planu ogólnego miasta Krakowa >>