W związku z realizacja projektu Life Pact - Czynnik ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra w otoczeniu ul. Marcowej, Witosa i Gołaśka (działka nr 185/22, obr. P-63 Podgórze) serdecznie zapraszamy na spotkanie organizowane przez jednostkę Klimat-Energia-Gospodarka Wodna (KEGW), które odbędzie się 14.03.2024 r. w Szkole Podstawowej nr 55 im. J. Iwaszkiewicza przy ul. Dobczyckiej 20 o godz. 17.30.