Prezydent Miasta Krakowa informuje o ogłoszeniu konsultacji projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2024–2027.

Kiedy będą odbywać się konsultacje

Konsultacje odbywają się w terminie od 15 kwietnia do 10 maja 2024 roku, a ich realizatorem jest Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków.

Konsultacje przeprowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Jaki jest cel konsultacji

Celem konsultacji jest zebranie wniosków, uwag i opinii organizacji pozarządowych w zakresie projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2024–2027.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w konsultacjach mogą:

  1. skorzystać z telefonicznych dyżurów eksperta:
  • 19 kwietnia 2024 r. tel. 12 616 78 11 od godziny 9.00–14.00
  • 26 kwietnia 2024 r. tel. 12 616 51 35 od godziny 9.00–14.00
  1. wziąć udział w otwartym spotkaniu konsultacyjnym w dniu 6 maja 2024 roku w godzinach 15:00-17:00 w sali nr 9 (open space) w Klastrze Innowacji Społeczno–Gospodarczych Zabłocie 20.22 przy ul. Zabłocie 22 (parter);
  2. przekazać swoje wnioski, uwagi i propozycje za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2024 roku w następujący sposób:
  • przesłać wypełniony formularz w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • przesłać wypełniony formularz przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) z dopiskiem „KONSULTACJE WPW 2024–2027”;
  • dostarczyć lub wysłać wypełniony formularz do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków (pokój nr 21, III piętro);
  • podczas spotkania konsultacyjnego.

Projekt konsultowanego Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2024–2027 z formularzem konsultacyjnym dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, w miejskim serwisie internetowym dotyczącym konsultacji obywatelski.krakow.pl oraz w miejskim portalu internetowym dla organizacji pozarządowych ngo.krakow.pl.