W siedzibie Zarządu i Rady Dzielnicy XI odbyło się spotkanie radnych z przedstawicielami służb odpowiedzialnych za zachowanie bezpieczeństwa na naszych osiedlach. Wydarzenie to stanowiło część kolejnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności w czwartek 25 kwietnia br.

W konsultacjach tych uczestniczyli przedstawiciele policji, a także straży miejskiej i straży pożarnej. Radni przedstawili uwagi i sugestie nawiązujące do głosów oraz opinii mieszkańców Podgórza Duchackiego. Podczas dyskusji poruszono takie kwestie jak m.in.: lokalizowanie różnego typu zagrożeń bezpieczeństwa, działania priorytetowe funkcjonariuszy, kontakt dzielnicowych z mieszkańcami, przeciwdziałanie oszustwom, problemy z parkowaniem i usuwanie wraków samochodów. Rozmawiano też na temat schronów i miejsc tymczasowego schronienia, które powinny być przygotowane na wypadek katastrof oraz działań wojennych.

Konkluzję spotkania stanowiły wspólne pomysły dotyczące polepszenia komunikacji między służbami a mieszkańcami.