We wtorek 16 kwietnia, w siedzibie Zarządu i Rady Dzielnicy XI odbyło się ważne spotkanie z przedstawicielami władz lokalnych szkół ponadpodstawowych. Podczas rozmów z dyrekcjami poszczególnych placówek oświatowych, radni – wykonujący obowiązki w ramach prac Zarządu Dzielnicy XI oraz Komisji Edukacji - mieli okazję zapoznać się z problemami, jak również wyzwaniami, z jakimi przychodzi obecnie mierzyć się szkołom na terenie Podgórza Duchackiego.

Spotkanie to stanowiło również okazję do wymiany spostrzeżeń dotyczących edukacji i zachodzący zmian, kóre je dotykają. Konsultacje te stanowią punkt wyjścia do postawienia na jeszcze wyższym poziomie komunikacji, a zarazem współdziałania radnych ze środowiskiem nauczycieli i rodziców, co służyć finalnie ma właściwej realizacji zadań związanych z nauką, a także szeroko rozumianą realizacją misji oświaty.