Projekt pod nazwą Program Budowy Parkingów Lokalnych ruszył w 2020 r. Niedawno miasto przyjęło nową uchwałę, która wprowadziła w nim dwie zmiany – dot. wkładu rzeczowego oraz minimalnej liczby miejsc postojowych. Wnioski można składać do końca maja br.

 

W dalszym ciągu, główną rolę w programie odegrają organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne. Będą one mogły do nas zawnioskować o budowę miejsc postojowych, wnosząc w przygotowanie i budowę swój wkład – świadczenie pieniężne lub rzeczowe, w wysokości 20% wartości inwestycji.

Współudział wkładem rzeczowym będzie polegał na przeniesieniu na rzecz Gminy Miasta Krakowa własności (lub prawa użytkowania wieczystego) nieruchomości (lub jej części) na której zgodnie z wnioskiem miałby zostać wybudowany parking bądź nieodpłatnego jej użyczenia na okres co najmniej 25 lat. Programem objęte będą wnioski o budowę co najmniej czterech miejsc postojowych.

Ważnym kryterium oceny wniosków będzie brak wycinki drzew i zapewnienie ogólnodostępności parkingu.

Program Budowy Parkingów Lokalnych funkcjonuje na podobnych zasadach jak realizacja inwestycji miejskich. Wykonanie poszczególnych zadań związanych z budową parkingu musi zostać poprzedzone wprowadzeniem zadania do budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej – wieloletniego planu inwestycyjnego.

Jak to będzie wyglądało od strony praktycznej?
Zainteresowani współudziałowcy powinni złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami. Taki dokument będzie podlegał ocenie komisji. Następnie wniosek wraz z opinią trafi do odpowiedniej rady dzielnicy, która podejmie ostateczną decyzję co do dalszej realizacji.

W kolejnym kroku zlecimy przygotowanie koncepcji, która określi szacunkowy koszt inwestycji i pozwoli na zawarcie umowy o współfinansowanie z wnioskodawcą. Po jej zawarciu i zabezpieczeniu finansowania, wyłonimy wykonawcę dokumentacji projektu budowlanego, a w dalszej kolejności na roboty budowlane w terenie. Priorytetem objęte będą wnioski, które zostaną dofinansowane przez odpowiednią radę dzielnicy – nie będzie ono rekompensowało wkładu osoby wnioskującej, będzie to część miejskiego wkładu.

Ważne terminy:
 do 31 maja – przyjmowanie wniosków,
– do 30 czerwca – weryfikacja wniosków,
– do 30 listopada – opracowanie i uzgodnienie koncepcji wraz z oszacowaniem kosztów,
– do 31 grudnia – zawarcie umów na współfinansowanie,
– do 31 stycznia – sprawozdanie z realizacji programu.

Zapoznaj się z Programem Budowy Parkingów Lokalnych:

– opis,

– regulamin,

– wniosek,

 informacja dotycząca projektowania.