W najnowszym wydaniu Krakowskiego Obserwatorium Rynku Pracy skupiliśmy się nad zjawiskiem zwiększonej liczby zwolnień grupowych, które miały miejsce z początkiem tego roku. Zaprezentowane zostały dane statystyczne opisywanego zjawiska nie tylko w skali regionu, ale i całego kraju. Przedstawione zostały także procesy i trendy panujące w naszym mieście wraz z danymi, którymi dysponuje Grodzki Urząd Pracy w Krakowie.

Szersze rozwinięcie powyższego tematu znajdziecie Państwo w najnowszej publikacji Krakowskiego Obserwatorium Rynku Pracy.