DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE

obejmuje obszar miasta wyznaczony następującymi granicami:

 

  • z DZIELNICĄ IX ŁAGIEWNIKI – BOREK FAŁĘCKI graniczy odcinku - od południowozachodniej strony skrzyżowania ul. ks. Tischnera z ul. Turowicza (styk działek nr 236/36, 236/40 i 236/42) w kierunku południowym zachodnią stroną ulicy Turowicza do skrzyżowania ul. Turowicza z ul. Herberta i dalej zachodnią stroną ul. Herberta do wysokości przecięcia ul. Herberta granicą obrębów nr: 66 i 90 Podgórze, następnie w kierunku zachodnim granicą pomiędzy obrębami nr: 66 i 90 Podgórze do rzeki Wilgi,

 

  • z DZIELNICĄ X SWOSZOWICE graniczy na odcinku – od przecięcia koryta rzeki Wilgi granicą obrębów nr: 66 i 90 Podgórze, rzeką Wilgą w kierunku południowym do skrzyżowania rzeki Wilgi z autostradową obwodnicą Krakowa, następnie w kierunku wschodnim południową stroną Węzła Sapiehy, a dalej południową stroną autostradowej obwodnicy Krakowa, do przecięcia się granicy obrębów nr: 58 i 99 Podgórze z autostradową obwodnicą Krakowa na styku działek nr: 98/53, 78/9, 79/3,

 

  • z DZIELNICĄ XII BIEŻANÓW - PROKOCIM graniczy na odcinku – od przecięcia się granicy obrębów nr: 58 i 99 Podgórze z autostradową obwodnicą Krakowa na styku działek nr: 98/53, 78/9, 79/3 w kierunku północnym granicą obrębów nr: 58 i 99 Podgórze do ul. Kosocickiej, następnie na wschód północną stroną ul. Kosocickiej do granicy pomiędzy obrębami nr: 58 i 60 Podgórze, dalej na północ granicą pomiędzy obrębami nr: 58 i 60 Podgórze do styku granic obrębów nr: 58, 59, 60 Podgórze, następnie granicą pomiędzy obrębami nr: 59 i 60 w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania ul. Mokrej z ul. Badurskiego, dalej w kierunku północnym południowo-zachodnią stroną ul. Badurskiego, zachodnią granicą działek: 78/4, 77/4, 165, dalej na wschód północną granicą działki 165, następnie w kierunku północnym do rzeki Drwinki wschodnią granicą działek nr: 85/2, 53/7, 53/6, 53/1, 53/10, 53/8, następnie w kierunku zachodnim rzeką Drwinką do ul. Nowosądeckiej i dalej północną stroną ul. Nowosądeckiej do skrzyżowania z ul. Wielicką, następnie na zachód południową stroną ul. Kamieńskiego do przecięcia ul. Kamieńskiego granicą obrębów nr: 51 i 53 Podgórze,

 

  • z DZIELNICĄ XIII PODGÓRZE graniczy na odcinku – od przecięcia ul. Kamieńskiego granicą obrębów nr: 51 i 53 Podgórze w kierunku zachodnim południową stroną ul. Kamieńskiego do skrzyżowania z linią kolejową Kraków - Skawina, dalej w kierunku na południe zachodnią stroną linii kolejowej Kraków - Skawina do południowo-zachodniej strony skrzyżowania ul. ks. Tischnera z ul. Turowicza (styk działek nr 236/36, 236/40 i 236/42).