Magdalena Banaś

Okręg nr 6 Wola Duchacka Wschód obejmujący ulice: Białoruska, Włoska, Nowosądecka, Trybuny Ludów, Łużycka, Estońska.

45 lat, ekonomistka

To moja trzecia kadencja jako radnej Dzielnicy XI. Obecnie pracuję w Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisji Mieszkaniowej oraz Komisji Rewizyjnej.
Szczególnie bliskie są mi sprawy związane z pomocą dla osób starszych, samotnych oraz niepełnosprawnych. Będę także angażowała się w pomoc i wsparcie dla żłobków, przedszkoli oraz przychodni lekarskich.

Dziękuję za okazane mi zaufanie i ponowny wybór.

Udział w komisjach: