Anna Moskalewicz-Dudek

Absolwentka Wydziału Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiceprezes klubu sportowego Grappling Kraków, wiceprezes Polskiego Związku Ju-jitsu, nauczyciel w szkole integracyjnej.

Okręg nr 7

W Radzie Dzielnicy XI swoją aktywność chcę ukierunkować na wspieranie inicjatyw sportowych, promujących czynny wypoczynek mieszkańców Podgórza Duchackiego, zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych, poprawę standardów w szkołach, a zwłaszcza w placówkach integracyjnych. Ważne są dla mnie kontakty z dyrektorami placówek oświatowych dla najmłodszych, tj. żłobków i przedszkoli, by pomóc im w remontach i doposażaniu kierowanych przez nich placówek.

Korzystając z okazji, serdecznie dziękuję za poparcie, zaufanie i powierzenie mi mandatu radnej Rady Dzielnicy XI.

Udział w komisjach: