Roman Łabaj

Okręg nr 3

 

O Radnym:

Zdobywając Państwa poparcie w wyborach po raz pierwszy zostałem wybrany na Radnego Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na kadencję 2023-2028. Jestem Radnym Bezpartyjnym, byłym żołnierzem zawodowym, pracownikiem administracji samorządowej szczebla powiatowego i administracji rządowej szczebla wojewódzkiego. Zdecydowałem się służyć mieszkańcom naszej dzielnicy jako Radny, by dla dobra wspólnego móc spożytkować swoje bogate doświadczenie zawodowe z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, ochrony i obrony ludności.

W mojej działalności w Radzie Dzielnicy, w tym: w pracach komisji ważnymi sprawami są :

  • poprawa stanu bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców,
  • poprawa stanu bezpieczeństwa dróg,
  • infrastruktura komunalna,
  • kształtowanie i poprawa atrakcyjności terenów zielonych, oraz ich zagospodarowanie .

Zatem, będę zmierzał przede wszystkim do realizacji mojego programu wyborczego na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców ich poczucia komfortu, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, seniorów oraz młodzieży i dzieci .

Obecnie, powierzono mi funkcję Radnego, Członka Zarządu Rady Dzielnicy XI, która wymaga wielu poświęceń i wyzwań, oraz pracy dla dobra Dzielnicy.

Serdecznie dziękuję moim Wyborcom za liczne poparcie oraz udzielone mi zaufanie.

  

Udział w komisjach:

 

Kontakt:

Zapraszam do bezpośrednich kontaktów, podczas dyżurów w siedzibie Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, we wtorki , w godz. 16:00-18:00