Krzysztof Sułowski

Okręg nr 10, obejmujący bloki przy ul. Turniejowej i Witosa

Po raz pierwszy zostałem wybrany do Rady Dzielnicy XI w 1998 r. W latach 2003-2006 i 2010-2018 byłem Przewodniczącym Rady i Zarządu Dzielnicy XI, w latach 2006-2010 byłem członkiem Rady Miasta Krakowa. Obecnie pracuję zarówno w Radzie Miasta Krakowa, jak i w Radzie Dzielnicy XI.
Szczególnie bliskie są mi sprawy infrastruktury, bezpieczeństwa, polityki społecznej, kultury, sportu i troski o pamięć historyczną. Stąd moje zaangażowanie w prace komisji zajmujących się tymi sprawami. Jestem Przewodniczącym Komisji Praworządności Rady Miasta Krakowa.
Dziękuję za okazane mi zaufanie i oddanie głosów na moją kandydaturę. Zapraszam do kontaktu podczas dyżurów Radnego Miasta Krakowa.

Udział w komisjach: