Janusz Banaś

Okręg nr 11

 

O Radnym:

Janusz Banaś

Radny Dzielnicy XI Podgórze Duchackie

Urodziłem się w Krakowie, w Dzielnicy XI mieszkam od 35 lat.

Jestem magistrem administracji sądowej; licencjonowanym Zarządcą, nauczycielem.

Prowadzę działalność gospodarczą z zakresu doradztwa w zarządzaniu firmą; zarządzam nieruchomościami mieszkaniowymi.

W poprzedniej kadencji byłem członkiem Zarządu Rady Dzielnicy XI.

Od 2015 roku jestem zaangażowany na rzecz ograniczenia zabudowy Piasków Wielkich i całej Dzielnicy XI. Brałem udział w pracach zespołów zadaniowych powołanych przez Prezydenta Miasta Krakowa do spraw ustalenia wariantu społecznego przebiegu trasy S7 oraz ds. problemów
powodziowych mieszkańców Krakowa.

Z zasady wolę mniej mówić, a więcej słuchać i działać.

Pracuję dla mieszkańców i wiem że obowiązkiem samorządowca jest działanie w celu rozwiązywania niejednokrotnie trudnych problemów.

Dziękuję Wszystkim za oddany na moją osobę głos  i za okazane zaufanie. 

 

Udział w komisjach:

 

Kontakt: