Maciej Wojtczak

Okręg nr 14 obejmujący ulice Bochenka i Podedworze

Jestem byłym nauczycielem i oficerem Straży Granicznej, członkiem Stowarzyszenia "Drwinka". Byłem zaangażowany w szereg akcji społecznych, m.in. remont ul. Cechowej, bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Bochenka oraz inicjatorem powstania ogrodu sensorycznego w rejonie ulic Bochenka i Łużyckiej.

Moje priorytety to dbanie o bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców Dzielnicy XI, a w szczególności o chodnik i miejsca parkingowe przy ul. Bochenka, budowę kładki pieszo-rowerowej nad Drwinką w ciągu ulicy Podlesie oraz rozpoczęcie zagospodarowania Parku Rzecznego Drwinka.

Udział w komisjach: