Krzysztof Stanek

Wykształcenie wyższe techniczne, zarządca nieruchomości

Okręg nr 16

Jestem zwolennikiem lokalnego samorządu bez polityki. Byłem radnym Dzielnicy XI w II, III, VI i VII kadencji. Jestem członkiem Zarządu Dzielnicy XI oraz pracuję w Komisji Kultury oraz Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności.

W obecnej kadencji będę kontynuował moje dotychczasowe działania na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców Dzielnicy XI.

 

Główny nacisk chcę położyć na:

  • rozbudowę monitoringu wizyjnego podłączonego do Straży Miejskiej Miasta Krakowa oraz finansowanie dodatkowych wspólnych patroli Policji i Straży Miejskiej,
  • rozwój bazy kulturalno-oświatowej (biblioteki, kluby kultury, Młodzieżowy Dom Kultury, żłobki, przedszkola, szkoły,),
  • rewitalizację Parku Kurdwanowskiego,
  • rozbudowę placów zabaw dla dzieci i młodzieży,
  • remonty chodników i dróg w naszej dzielnicy,
  • rozwój sportu, rekreacji i aktywnego wypoczynku.

Udział w komisjach: