Adam Zabdyr

Okreg nr 1 obejmujący ulice: Heila, Sławka 16, 16c, 18, 20, Pszenna 3, 5, 7, Klonowica 24, Puszkarska 3, 3a

emeryt, bezpartyjny

Po raz pierwszy zostałem wybrany do Rady Dzielnicy XI w 2006 r. Sprawuję mandat radnego IV kadencję. Przez trzy ostatnie kadencje pełniłem funkcję Przewodniczącego Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska. Aktywnie pracowałem w komisjach Mieszkaniowej, Zdrowia i Opieki Społecznej, Infrastruktury i Inwestycji, Bezpieczeństwa i Praworządności oraz Rewizyjnej.

W obecnej kadencji będę kontynuował moje dotychczasowe działania na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców Dzielnicy XI. Moim priorytetem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców naszej dzielnicy. Można to osiągnąć poprzez zwiększenie środków finansowych na dodatkowe patrole policji i straży miejskiej, przeznaczenie dodatkowych środków na profilaktykę w placówkach oświatowych (m.in.) działania zmierzające do ograniczenie języka nienawiści, zgłaszanie służbom porządkowym miejsc uciążliwych i szczególnie niebezpiecznych na terenie naszych osiedli.

Kolejnym ważnym zagadnieniem mojej działalności samorządowej jest pomoc najbardziej potrzebującym, niepełnosprawnym, zapomnianym i pokrzywdzonym przez los.
Bliskie są mi też sprawy infrastruktury. Uważam, że trzeba aktywnie pozyskiwać nowe tereny gminne pod miejsca parkingowe.
Kolejną ważną dziedziną życia codziennego, która mnie interesuje jest zieleń i rekreacja. Za konieczne uważam pozyskiwanie nowych terenów gminnych pod ogródki jordanowskie, zieleń rekreacyjną i zwiększenie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych na terenach gminnych.

W obecnej kadencji powierzono mi funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XI. Jest to dla mnie duże wyzwanie i mam świadomość odpowiedzialności z tym związanej.

Korzystając z okazji, składam serdeczne podziękowania moim Wyborcom za okazane mi zaufanie i tak liczne poparcie kolejny raz mojej kandydatury.

Udział w komisjach:

 

Kontakt: Zapraszam do bezpośrednich kontaktów podczas moich dyżurów w siedzibie Rady Dzielnicy XI w poniedziałki od 10.00 do 12.00.