Adam Zabdyr

Okręg nr 1

 

O Radnym:

Adam Zabdyr – bezpartyjny, Radny Dzielnicy XI w latach 2006 – 2023, Przewodniczący Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska V,VI i VII kadencji, Wiceprzewodniczący Dzielnicy XI, VIII kadencji.
Jestem zwolennikiem lokalnego samorządu bez polityki.
W obecnej kadencji będę kontynuował dotychczasowe działania na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców Dzielnicy XI

Moje priorytety to:

  • Bezpieczeństwo naszej Dzielnicy,
  • Doposażenie placówek oświatowych,
  • Infrastruktura komunalna,
  • Zieleń i rekreacja,
    Kolejnym ważnym zagadnieniem mojej działalności samorządowej jest pomoc dla osób starszych, samotnych, oraz niepełnosprawnych.

W obecnej kadencji powierzono mi funkcję członka Zarządu i Rady Dzielnicy XI .Jest to dla mnie duże wyzwanie, zobowiązanie i odpowiedzialność za sprawy Dzielnicy.

Składam serdeczne podziękowania moim Wyborcom za okazane mi zaufanie i tak liczne poparcie kolejny raz mojej kandydatury.

 

Udział w komisjach:

 

Kontakt:

Zapraszam do bezpośrednich kontaktów podczas moich dyżurów w siedzibie Rady Dzielnicy XI w poniedziałki w godz. od 16.00 do 18.00.