8 kadencja - 2023 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
LIII/2023 20-03-2023 LIII/456/2023 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Kordiana w Krakowie uchwała
LIII/2023 20-03-2023 LIII/455/2023 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Walerego Sławka w Krakowie uchwała
LIII/2023 20-03-2023 LIII/454/2023 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Cechowej w Krakowie uchwała
LIII/2023 20-03-2023 LIII/453/2023 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Cechowej w Krakowie uchwała
LIII/2023 20-03-2023 LIII/452/2023 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Nowosądeckiej/Białoruskiej w Krakowie uchwała
LIII/2023 20-03-2023 LIII/451/2023 opinii dot. koncepcji obsługi komunikacyjnej inwestycji przy ul. Białoruskiej/Nowosądeckiej w Krakowie uchwała
LIII/2023 20-03-2023 LIII/450/2023 montażu progów zwalniających na ul. A. Kotsisa w Krakowie uchwała
LIII/2023 20-03-2023 LIII/449/2023 wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na ul. Chmielnej w Krakowie uchwała
LIII/2023 20-03-2023 LIII/448/2023 zgłoszenia kandydatury do nagrody „Bezpieczny Kraków” za rok 2022 uchwała
LIII/2023 20-03-2023 LIII/447/2023 zmiany uchwały Nr XLV/400/2022 z dnia 11 lipca 2022 roku z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2023 uchwała
LII/2023 20-02-2023 LII/446/2023 opinii dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Czarnogórskiej w Krakowie uchwała
LII/2023 20-02-2023 LII/445/2023 opinii dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Podedworze w Krakowie uchwała
LII/2023 20-02-2023 LII/444/2023 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2023 uchwała
LII/2023 20-02-2023 LII/443/2023 przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego uchwała
LI/2023 23-01-2023 LI/442/2023 opinii dot. zbycia działek położonych w rejonie ul. Pierackiego uchwała
LI/2023 23-01-2023 LI/441/2023 wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na ul. Kotsisa w Krakowie uchwała
LI/2023 23-01-2023  LI/440/2023  korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2023 uchwała