9 kadencja - 2024 rok

 

nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
VIII/2024 17-06-2024 VIII/95/2024 uchylenia Uchwały Nr V/63/2024 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 18 marca 2024 roku w sprawie zmiany trasy linii autobusowej nr 169 

uchwała

VIII/2024 17-06-2024 VIII/94/2024 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Komunikacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie 

uchwała

VIII/2024 17-06-2024 VIII/93/2024 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Cechowej w Krakowie 

uchwała

VIII/2024 17-06-2024 VIII/92/2024 opinii dot. projektu stałej organizacji ruchu przy ul. Cechowej w Krakowie 

uchwała

VIII/2024 17-06-2024 VIII/91/2024 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2024 

uchwała

VII/2024 20-05-2024 VII/90/2024  wniosku do Planu Ogólnego Miasta Krakowa – ustanowienie strefy SN na działkach nr 420/8; 420/10; 423/37; 423/39; 426/7; 426/9; 427/12; 427/13; 427/17; 432/11; 432/12; 432/17; 605/9; 605/10; 615/5 obr. 49 Podgórze 

uchwała

załącznik 

VII/2024 20-05-2024 VII/89/2024  wniosku do Planu Ogólnego Miasta Krakowa - ustanowienie strefy SN na działkach nr: 82/77, 235/70, 270/1, 82/81 obr. 47 Podgórze 

uchwała 

załącznik

VII/2024 20-05-2024 VII/88/2024  przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Komunikacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała 
VII/2024 20-05-2024 VII/87/2024  przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała 
VII/2024 20-05-2024 VII/86/2024  wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2024 – 2027  uchwała 
VII/2024 20-05-2024 VII/85/2024  wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2024 – 2025  uchwała 
VII/2024 20-05-2024 VII/84/2024  korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2024  uchwała 
VII/2024 20-05-2024 VII/83/2024  wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2025  uchwała 
VII/2024 20-05-2024 VII/82/2024  opinii dot. zbycia nieruchomości położonej w rejonie ul. Puszkarskiej w Krakowie  uchwała 
VII/2024 20-05-2024 VII/81/2024  opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Chmielnej w Krakowie  uchwała 
VII/2024 20-05-2024 VII/80/2024  opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Chmielnej w Krakowie  uchwała 
VII/2024 20-05-2024 VII/79/2024  opinii dot. zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Czarnogórskiej w Krakowie  uchwała 
VII/2024 20-05-2024 VII/78/2024  opinii dot. przedłużenia umowy najmu części powierzchni dachu Szkoły Podstawowej nr 55 w Krakowie  uchwała 
VII/2024 20-05-2024 VII/77/2024  opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Czarnogórskiej w Krakowie  uchwała
VII/2024 20-05-2024 VII/76/2024  przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Kultury Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała 
VI/2024 22-04-2024 VI/75/2024 ustanowienia przystanku początkowego na pętli linii 164 Piaski Nowe uchwała 
VI/2024 22-04-2024 VI/74/2024 objęcia patronatem wydarzeń organizowanych w ramach obchodów 660-lecia Woli Duchackiej  uchwała 
VI/2024 22-04-2024 VI/73/2024 objęcia patronatem wydarzenia „Ludowe Echa Kurdwanowa”  uchwała 
VI/2024 22-04-2024 VI/72/2024 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2024  uchwała 
VI/2024 22-04-2024 VI/71/2024 opinii dot. zbycia nieruchomości położonej w rejonie ul. Chmielnej Krakowie  uchwała 
VI/2024 22-04-2024 VI/70/2024 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Malborskiej w Krakowie  uchwała 
VI/2024 22-04-2024 VI/69/2024 opinii dot. projektu rozbudowy i przebudowy ul. Tuchowskiej oraz przebudowy ul. Kanarkowej w Krakowie  uchwała 
VI/2024 22-04-2024 VI/68/2024 opinii dot. projektu przebudowy ul. Tuchowskiej oraz ul. Kijanki w Krakowie  uchwała 
VI/2024 22-04-2024 VI/67/2024 przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie za 2023 rok  uchwała 
VI/2024 22-04-2024 VI/66/2024 usunięcia progu zwalniającego przy ul. Cechowej w Krakowie  uchwała 
V/2024  18-03-2024  V/65/2024  zgłoszenia kandydatury do nagrody „Bezpieczny Kraków” za rok 2023  uchwała 
V/2024  18-03-2024  V/64/2024  opinii dot. inicjatywy lokalnej pt. „ODCZARUJMY TEREN SZKOŁY - piękna zieleń wokół SP 55”  uchwała 
V/2024  18-03-2024  V/63/2024  zmiany trasy linii autobusowej nr 169  uchwała 
V/2024  18-03-2024  V/62/2024  przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Kultury Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała 
V/2024  18-03-2024  V/61/2024  przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała 
V/2024  18-03-2024  V/60/2024  wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2024 – 2025  uchwała 
V/2024  18-03-2024  V/59/2024  zmiany uchwały Nr LVII/483/2023 z dnia 10 lipca 2023 roku z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2024  uchwała 
V/2024  18-03-2024  V/58/2024  opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Malwowej w Krakowie  uchwała 
V/2024  18-03-2024  V/57/2024  opinii dot. stałej organizacji ruchu przy ul. Puszkarskiej w Krakowie  uchwała 
V/2024  18-03-2024  V/56/2024  opinii dot. włączenia nieruchomości przy ul. Kalinowej 7 w Krakowie do sieci kanalizacji sanitarnej  uchwała 
V/2024 18-03-2024  V/55/2024  opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Tuchowskiej w Krakowie  uchwała 
V/2024  18-03-2024  V/54/2024  opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Lirników w Krakowie  uchwała 
V/2024  18-03-2024 V/53/2024  wprowadzenia znaków zakazu zatrzymywania się (B-36) na ul. Chmielnej i ul. Żaka w Krakowie  uchwała 
V/2024  18-03-2024  V/52/2024  nazwania nowego ronda przy ul. Puszkarskiej i ul. Przyjaźni Polsko - Węgierskiej imieniem Rymka z Woli  uchwała 
V/2024  18-03-2024  V/51/2024  opinii dot. inicjatywy lokalnej pt. „OGRÓD SPOŁECZNY PARK KURDWANÓW -
rozwój ogrodnictwa miejskiego” 
uchwała 
V/2024  18-03-2024  V/50/2024  przebudowy łącznika ulicy Łużyckiej uchwała 
V/2024  18-03-2024  V/49/2024  przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Komunikacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała 
V/2024  18-03-2024  V/48/2024  korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2024  uchwała 
IV/2024  12-02-2024 IV/47/2024  przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała 
IV/2024  12-02-2024  IV/46/2024  przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Komunikacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała 
IV/2024  12-02-2024 IV/45/2024  wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała 
IV/2024  12-02-2024  IV/44/2024  wyboru Przewodniczącego Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała 
IV/2024  12-02-2024  IV/43/2024  wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała 
IV/2024  12-02-2024  IV/42/2024  wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała 
IV/2024  12-02-2024  IV/41/2024  wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Kultury Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała 
IV/2024  12-02-2024  IV/40/2024  wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała 
IV/2024  12-02-2024  IV/39/2024  wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała 
IV/2024  12-02-2024  IV/38/2024  wyboru Przewodniczącego Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała 
IV/2024  12-02-2024  IV/37/2024  wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała 
IV/2024  12-02-2024  IV/36/2024  wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała 
IV/2024  12-02-2024  IV/35/2024  wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała 
IV/2024  12-02-2024  IV/34/2024  wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała 
IV/2024  12-02-2024  IV/33/2024  wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Komunikacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała
IV/2024  12-02-2024 IV/32/2024  wyboru Przewodniczącego Komisji Komunikacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała 
IV/2024  12-02-2024  IV/31/2024  opinii dot. projektu przebudowy drogi wewnętrznej ul. Wolności w Krakowie  uchwała 
IV/2024  12-02-2024  IV/30/2024 opinii dot. projektu drogowego „Budowa chodnika wzdłuż ul. Spornej w Krakowie”  uchwała 
IV/2024  12-02-2024  IV/29/2024 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała 
IV/2024  12-02-2024  IV/28/2024 wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała 
IV/2024  12-02-2024  IV/27/2024 wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała 
IV/2024  12-02-2024  IV/26/2024 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2024  uchwała 
III/2024  22-01-2024  III/25/2024 przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego  uchwała 
III/2024  22-01-2024  III/24/2024 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Ulica Niebieska - Cmentarz”  uchwała 
III/2024  22-01-2024 III/23/2024 powołania Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała 
III/2024  22-01-2024  III/22/2024 powołania Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała 
III/2024  22-01-2024  III/21/2024 powołania Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała 
III/2024  22-01-2024  III/20/2024 powołania Komisji Kultury Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała 
III/2024  22-01-2024  III/19/2024 powołania Komisji Komunikacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała 
III/2024  22-01-2024  III/18/2024 powołania Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała 
III/2024  22-01-2024  III/17/2024 powołania Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała 
II/2024  15-01-2024  II/16/2024 upoważnienia Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała 
II/2024  15-01-2024  II/15/2024 powołania Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała 
II/2024  15-01-2024  II/14/2024

powołania Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie

(Uchwała została uchylona w całości Uchwałą nr III/23/2024 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 22 stycznia 2024 r.) 

uchwała 
II/2024  15-01-2024  II/13/2024

powołania Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie

(Uchwała została uchylona w całości Uchwałą nr III/22/2024 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 22 stycznia 2024 r.) 

uchwała 
II/2024  15-01-2024  II/12/2024

powołania Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie

(Uchwała została uchylona w całości Uchwałą nr III/21/2024 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 22 stycznia 2024 r.) 

uchwała 
II/2024  15-01-2024  II/11/2024

powołania Komisji Kultury Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie

(Uchwała została uchylona w całości Uchwałą nr III/20/2024 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 22 stycznia 2024 r.) 

uchwała 
II/2024 15-01-2024 II/10/2024

powołania Komisji Komunikacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie

(Uchwała została uchylona w całości Uchwałą nr III/19/2024 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 22 stycznia 2024r.)

uchwała 
II/2024 15-01-2024 II/9/2024

powołania Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie

(Uchwała została uchylona w całości Uchwałą nr III/18/2024 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 22 stycznia 2024 r.)

uchwała 
II/2024 15-01-2024 II/8/2024

powołania Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie

(Uchwała została uchylona w całości Uchwałą nr III/17/2024 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 22 stycznia 2024 r.)

uchwała
II/2024  15-01-2024  II/7/2024  powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała 
II/2024 15-01-2024 II/6/2024 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała
II/2024 15-01-2024 II/5/2024 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała 
II/2024  15-01-2024  II/4/2024  wyboru członka Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała 
II/2024 15-01-2024 II/3/2024 ustalenia liczby osób wchodzących w skład Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała
II/2024 15-01-2024 II/2/2024 wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała
I/2024 03-01-2024 I/1/2024 wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała