7 kadencja - 2018 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
LI/2018 15-10-2018 LI/308/2018 opinii dot. zbycia części działek uchwała
LI/2018 15-10-2018 LI/307/2018 opinii dot. zadania inwestycyjnego przy ul. Walerego Sławka i ul. Puszkarskiej w Krakowie uchwała
LI/2018 15-10-2018 LI/306/2018 opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Gromady Grudziąż 19 w Krakowie uchwała
LI/2018 15-10-2018 LI/305/2018 opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Łużyckiej 53 w Krakowie uchwała
LI/2018 15-10-2018 LI/304/2018 zmiany Uchwały Nr L/297/2018 z dnia 24 września 2018 roku w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2018 uchwała
L/2018 24-09-2018 L/303/2018 opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Czarnogórska 3 w Krakowie uchwała
L/2018 24-09-2018 L/302/2018 opinii dot. zadania inwestycyjnego przy ul. Powały z Taczewa w Krakowie uchwała
L/2018 24-09-2018 L/301/2018 opinii dot. zadania inwestycyjnego na ul. Tomasza Zana w Krakowie uchwała
L/2018 24-09-2018 L/300/2018 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Malborskiej w Krakowie uchwała
L/2018 24-09-2018 L/299/2018 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa uchwała
L/2018 24-09-2018 L/298/2018 opinii dot. budowy ścieżki zdrowia w Parku Kurdwanów uchwała
L/2018 24-09-2018 L/297/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2018 uchwała
L/2018 24-09-2018 L/296/2018 zmiany Uchwały Nr XLVIII/284/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2019 uchwała
L/2018 24-09-2018 L/295/2018 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2019 roku uchwała
XLIX/2018 27-08-2018 XLIX/294/2018 opinii dot. zbycia działek uchwała
XLIX/2018 27-08-2018 XLIX/293/2018 opinii dot. zadania inwestycyjnego przy ul. Zyndrama z Maszkowic w Krakowie uchwała
XLIX/2018 27-08-2018 XLIX/292/2018 przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2018 roku uchwała
XLIX/2018 27-08-2018 XLIX/291/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2019 uchwała
XLVIII/2018 16-07-2018 XLVIII/290/2018 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Kordiana w Krakowie uchwała
XLVIII/2018 16-07-2018 XLVIII/289/2018 zmiany Uchwały Nr XLVII/275/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2017 – 2018 uchwała
XLVIII/2018 16-07-2018 XLVIII/288/2018 zmiany Uchwały Nr XLVII/274/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2018 uchwała
XLVIII/2018 16-07-2018 XLVIII/287/2018 opinii dot. projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała
XLVIII/2018 16-07-2018 XLVIII/286/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2018 uchwała
XLVIII/2018 16-07-2018 XLVIII/285/2018 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2019 – 2020 uchwała
XLVIII/2018 16-07-2018 XLVIII/284/2018 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2019 uchwała
XLVII/2018 25-06-2018 XLVII/283/2018 opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Czarnogórska 3 w Krakowie uchwała
XLVII/2018 25-06-2018 XLVII/282/2018 ruchu komunikacyjnego na ul. Zabawa w Krakowie uchwała
XLVII/2018 25-06-2018 XLVII/281/2018 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Gołaśka w Krakowie uchwała
XLVII/2018 25-06-2018 XLVII/280/2018 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Trybuny Ludów w Krakowie uchwała
XLVII/2018 25-06-2018 XLVII/279/2018 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Alfreda Dauna w Krakowie uchwała
XLVII/2018 25-06-2018 XLVII/278/2018 wskazania kandydata na członka Zespołu ds. nowelizacji statutów Dzielnic uchwała
XLVII/2018 25-06-2018 XLVII/277/2018 opinii dot. umowy najmu części powierzchni dachu w Szkole Podstawowej nr 55 w Krakowie uchwała
XLVII/2018 25-06-2018 XLVII/276/2018 korekty Uchwały Nr XLV/269/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2019 uchwała
XLVII/2018 25-06-2018 XLVII/275/2018 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2017 – 2018 uchwała
XLVII/2018 25-06-2018 XLVII/274/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2018 uchwała
XLVI/2018 21-06-2018 XLVI/273/2018 utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2018 r. uchwała
XLV/2018 28-05-2018 XLV/272/2018 opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Heila 20 w Krakowie uchwała
XLV/2018 28-05-2018 XLV/271/2018 opinii dot. zbycia części działki  uchwała
XLV/2018 28-05-2018 XLV/270/2018 opinii dot. wprowadzenia strefy ograniczonej prędkości na części ul. Dauna w Krakowie  uchwała
XLV/2018 28-05-2018 XLV/269/2018 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2019  uchwała
XLV/2018 28-05-2018 XLV/268/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2018  uchwała
XLV/2018 28-05-2018 XLV/267/2018 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa  uchwała
XLIV/2018 23-04-2018 XLIV/266/2018 przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2017 rok uchwała
XLIV/2018 23-04-2018 XLIV/265/2018 opinii dot. projektów uchwał Rady Miasta Krakowa regulujących zasady sprzedaży napojów alkoholowych uchwała
XLIV/2018 23-04-2018 XLIV/264/2018 opinii dot. zbycia części działki uchwała
XLIV/2018 23-04-2018 XLIV/263/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2018 uchwała
XLIII/2018 26-03-2018 XLIII/262/2018 opinii dot. ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości położonej przy ul. Cechowej 142 w Krakowie uchwała
XLIII/2018 26-03-2018 XLIII/261/2018 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2015 – 2018 uchwała
XLIII/2018 26-03-2018 XLIII/260/2018 zmiany Uchwały Nr XXXV/216/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2018 uchwała
XLIII/2018 26-03-2018 XLIII/259/2018 zmiany Uchwały Nr XXXV/216/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2018 uchwała
XLII/2018 26-02-2018 XLII/258/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2018 uchwała
XLII/2018 26-02-2018 XLII/257/2018 opinii dot. umowy najmu części powierzchni dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej 14 w Krakowie uchwała
XLI/2018 29-01-2018 XLI/256/2018 opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Gromady Grudziąż 19 w Krakowie uchwała
XLI/2018 29-01-2018 XLI/255/2018 opinii dot. projektu zagospodarowania terenu „Duchacka Strefa Rekreacji i Wypoczynku” uchwała
XLI/2018 29-01-2018 XLI/254/2018 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała
XLI/2018 29-01-2018 XLI/253/2018 harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w 2018 roku uchwała
XLI/2018 29-01-2018 XLI/252/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2018 uchwała
XLI/2018 29-01-2018 XLI/251/2018

określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019

uchwała
XLI/2018 29-01-2018 XLI/250/2018 opinii dot. projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała