7 kadencja - 2017 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XL/2017 18-12-2017 XL/249/2017 opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Walerego Sławka 20 w Krakowie uchwała
XL/2017

18-12-2017

XL/248/2017 opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Łużyckiej 53 w Krakowie uchwała
XL/2017 18-12-2017 XL/247/2017 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Malborskiej i Heltmana w Krakowie uchwała
XL/2017 18-12-2017 XL/246/2017 opinii dot. zmiany lokalizacji przystanku MPK „Wola Duchacka” na ul. Trybuny Ludów w Krakowie uchwała
XL/2017 18-12-2017 XL/245/2017 opinii dot. zbycia części działki uchwała
XL/2017 18-12-2017 XL/244/2017 wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ustawienia Kamienia Pamięci z okazji 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 r.  uchwała
XL/2017 18-12-2017 XL/243/2017 opinii dot. umowy najmu dachu w Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Podedworze 16 w Krakowie  uchwała
XL/2017 18-12-2017 XL/242/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2017 – 2018  uchwała
XXXIX/2017 27-11-2017 XXXIX/241/2017 wniosku do Rady Miasta Krakowa i Prezydenta o ujęcie w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 zadania pod nazwą „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 55 w Krakowie ul. Dobczycka 20” uchwała
XXXIX/2017 27-11-2017 XXXIX/240/2017 opinii dot. wprowadzenia „strefy zamieszkania” na ul. Wyżynnej uchwała
XXXIX/2017 27-11-2017 XXXIX/239/2017 opinii dot. zbycia części działki uchwała
XXXVIII/2017 23-10-2017 XXXVIII/238/2017 opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Heila 16 w Krakowie uchwała
XXXVIII/2017 23-10-2017 XXXVIII/237/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2017 – 2018 uchwała
XXXVIII/2017 23-10-2017 XXXVIII/236/2017 objęcia patronatem „VI Wieczoru Patriotycznego na Kurdwanowie” uchwała
XXXVIII/2017 23-10-2017 XXXVIII/235/2017 zmiany składu Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego Programu „Bezpieczny Kraków” uchwała
XXXVIII/2017 23-10-2017 XXXVIII/234/2017 opinii dot. zmiany granicy Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z Dzielnicą IX Łagiewniki - Borek Fałęcki  uchwała
XXXVIII/2017 23-10-2017 XXXVIII/233/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017 uchwała
XXXVII/2017 25-09-2017 XXXVII/232/2017 wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa o ujęcie w budżecie Miasta na rok 2018 środków na zadanie p.n. Opracowanie dokumentacji projektowej "Ścieżki rekreacyjnej Podgórze Duchackie ". uchwała
XXXVII/2017 25-09-2017 XXXVII/231/2017 opinii dot. planowanego zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Mochnackiego w Krakowie uchwała
XXXVII/2017 25-09-2017 XXXVII/230/2017 zmiany Uchwały Nr XXXVI/221/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2018 uchwała
XXXVII/2017 25-09-2017 XXXVII/229/2017 zmiany Uchwały Nr XXXVI/220/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017 uchwała
XXXVII/2017 25-09-2017 XXXVII/228/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017 uchwała
XXXVII/2017 25-09-2017 XXXVII/227/2017 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2018 roku uchwała
XXXVII/2017 25-09-2017 XXXVII/226/2017 przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2017 roku uchwała
XXXVII/2017 25-09-2017 XXXVII/225/2017 opinii dot. umowy najmu części powierzchni dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej 14 w Krakowie uchwała
XXXVI/2017 28-08-2017 XXXVI/224/2017 opinii dot. skorygowanego projektu zagospodarowania terenu ogródka jordanowskiego w Parku Kurdwanowskim uchwała
XXXVI/2017 28-08-2017 XXXVI/223/2017 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Włoskiej w Krakowie uchwała
XXXVI/2017 28-08-2017 XXXVI/222/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. budowy windy w Przychodni przy ul. Białoruskiej w Krakowie uchwała
XXXVI/2017 28-08-2017 XXXVI/221/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2018 uchwała
XXXVI/2017 28-08-2017 XXXVI/220/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017 uchwała
XXXV/2017 17-07-2017 XXXV/219/2017 opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Puszkarskiej 3 w Krakowie uchwała
XXXV/2017 17-07-2017 XXXV/218/2017 opinii dot. wydzierżawienia działki przy ul. Wysłouchów w Krakowie uchwała
XXXV/2017 17-07-2017 XXXV/217/2017 opinii dot. ustanowienia prawa trwałego zarządu uchwała
XXXV/2017 17-07-2017 XXXV/216/2017 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2018 uchwała
XXXV/2017 17-07-2017 XXXV/215/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. zwiększenia ilości etatów w oddziale Podgórze Straży Miejskiej Miasta Krakowa uchwała
XXXV/2017 17-07-2017 XXXV/214/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017 uchwała
XXXIV/2017 26-06-2017 XXXIV/213/2017 opinii dot. projektu pt. Ogród sensoryczny na działce nr 65/52 obr.61 jedn. Ew. Podgórze - ZZM/01.109/17, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie uchwała
XXXIV/2017 26-06-2017 XXXIV/212/2017 wniosku do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. uchwała
XXXIV/2017 26-06-2017 XXXIV/211/2017 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Łużyckiej w Krakowie uchwała
XXXIV/2017 26-06-2017 XXXIV/210/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017 uchwała
XXXIII/2017 29-05-2017 XXXIII/209/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa uchwała
XXXIII/2017 29-05-2017 XXXIII/208/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wpisania zadania „rewitalizacja Parku Kurdwanowskiego” do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na rok 2018 i lata następne uchwała
XXXIII/2017 29-05-2017 XXXIII/207/2017 opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Beskidzkiej 24 w Krakowie uchwała
XXXIII/2017 29-05-2017 XXXIII/206/2017 opinii dotyczącej wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kategorii BC w sklepie przy ul. Wysłouchów 2 w Krakowie uchwała
XXXIII/2017 29-05-2017 XXXIII/205/2017 opinii dotyczącej wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kategorii BC w sklepie przy ul. Łużyckiej 73 C w Krakowie uchwała
XXXIII/2017 29-05-2017 XXXIII/204/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o podjęcie działań zmierzających do uzyskania przez Gminę Miejską Kraków prawa dysponowania terenem pasa drogowego ul. Bochenka od ul. Podedworze do ul. Szpakowej i budowy drogi na powyższym odcinku uchwała
XXXIII/2017 29-05-2017 XXXIII/203/2017 przeniesienia początkowego przystanku autobusowego linii 164 uchwała
XXXIII/2017 29-05-2017 XXXIII/202/2017 opinii dot. umowy najmu części powierzchni dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej 14 w Krakowie uchwała
XXXIII/2017 29-05-2017 XXXIII/201/2017 opinii dot. umowy najmu części powierzchni dachu w Zespole Szkół Odzieżowych nr 1 przy ul. Cechowej 57 w Krakowie uchwała
XXXIII/2017 29-05-2017 XXXIII/200/2017 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2018 uchwała
XXXIII/2017 29-05-2017 XXXIII/199/2017

korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017

uchwała
XXXII/2017 24-04-2017 XXXII/198/2017 przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2016 rok uchwała
XXXII/2017 24-04-2017 XXXII/197/2017 wniosku do Rady Miasta Krakowa o podjęcie uchwały w sprawie ustawienia Kamienia Pamięci – upamiętniającego bohaterów - mieszkańców Dzielnicy XI walczących o wolność w czasie I i II wojny światowej i żołnierzy podziemia antykomunistycznego uchwała
XXXII/2017 24-04-2017 XXXII/196/2017 opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Heila 20 w Krakowie uchwała
XXXII/2017 24-04-2017 XXXII/195/2017 zmiany składu Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego Programu „Bezpieczny Kraków” uchwała
XXXII/2017 24-04-2017 XXXII/194/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017 uchwała
XXXI/2017 27-03-2017 XXXI/193/2017 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu o przywrócenie tras linii autobusowych 184 i 107 przez ul. Malborską uchwała
XXXI/2017 27-03-2017 XXXI/192/2017 opinii dot. zbycia części działki uchwała
XXXI/2017 27-03-2017 XXXI/191/2017 zmiany uchwały Nr XXIII/145/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017 uchwała
XXXI/2017 27-03-2017 XXXI/190/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017 uchwała
XXX/2017 27-02-2017 XXX/189/2017 opinii dot. ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości położonej przy ul. Cechowej 142 w Krakowie uchwała
XXX/2017 27-02-2017 XXX/188/2017 opinii dotyczącej wstępnego projektu zmian w statutach Dzielnic uchwała
XXX/2017 27-02-2017 XXX/187/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017 uchwała
XXIX/2017 30-01-2017 XXIX/186/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o zwrócenie Szkole Podstawowej nr 55 pawilonu B uchwała
XXIX/2017 30-01-2017 XXIX/185/2017 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu o zwiększenie częstotliwości kursowania komunikacji tramwajowej na terenie Dzielnicy XI uchwała
XXIX/2017 30-01-2017 XXIX/184/2017 opinii dot. ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomościach położonych w rejonie ul. Puszkarskiej w Krakowie uchwała
XXIX/2017 30-01-2017 XXIX/183/2017 harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w 2017 roku uchwała
XXIX/2017 30-01-2017 XXIX/182/2017 określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 uchwała
XXIX/2017 30-01-2017 XXIX/181/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2015 – 2016 uchwała
XXIX/2017 30-01-2017 XXIX/180/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017 uchwała